ZS i PP nr 3

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego
 • Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki
  Korekcyjno - Kompensacyjnej

os. Ogrody 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. świętokrzyskie

Serdecznie witamy

1Strona ta została stworzona dla uczniów, rodziców, nauczycieli, a także wszystkich tych, którzy pragną dokładniej poznać naszą placówkę. A jest ona naprawdę wyjątkowa! W pełni zasługuje na miano szkoły "otwartych serc i umysłów".

Zapraszamy więc na wirtualną wędrówkę!

smieci

 

eko Szkolny dzień recyklingu

eko ”Żyj zdrowo i ekologicznie” - przemarsz ulicami osiedla Ogrody z transparentami o tematyce ekologiczno – zdrowotnej. Zawieszenie ulotek o tematyce zdrowotnej i ekologicznej na przystankach autobusowych. 

Pierwszoklasiści z kl. 1a, b, c, d, e, f, g, h rozpoczęli obchody "Tygodnia dla zdrowia". Pod opieką swoich wychowawczyń: p. J. Luzak, p. J. Orłowskiej, p. D. Karwat, p. J. Zybury, p. L. Wiśniewskiej, p. K. Nowak, p. I. Misiury, p. A. Barańskiej, udali się na zdrowy, wiosenny spacer. Dziewczynki i chłopcy nieśli przygotowane przez siebie piękne, kolorowe transparenty, niektórzy mieli na głowach opaski. Umieścili na nich hasła związane z dbałością o zdrowie. Wiele dzieci, specjalnie na tę okazję, założyło ubranie w kolorze zielonym. Nad głowami wesoło powiewały zielone balony. Spacerując uliczkami osiedla, idąc przez osiedlowy bazarek, dzieci wzbudzały żywe zainteresowanie i przyjazny uśmiech u przechodniów, a także wyrażaną słowami aprobatę takiej inicjatywy. Wszystkie uznały, że taki radosny marsz, to sympatyczna forma propagowania zdrowego stylu życia.

eko Sprzątanie Świata

Nasza szkoła w dniach 16 - 18 września i 21 - 22 kwietnia brała udział w akcji Sprzątania Miasta, która odbyła się z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie sprzątali głównie teren wokół szkoły i zieleńce na osiedlu Ogrody. W ten sposób dzieci chciały zachęcić innych do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia, na terenie naszego miasta, jak i całej Ziemi. Odbiór zebranych odpadów przeprowadziła firma REMONDIS. Szczególne zaangażowanie wykazały klasy młodsze wraz z wychowawczyniami. Wielkie dla nich podziękowania!

Tu papierek od cukierka.
Tam po soku jest butelka.
Ówdzie puszka po napoju
I pudełko. Może twoje?
Śmieciu, precz, brudzie, precz!
Ład, porządek dobra rzecz. 
„Śmieciu, precz”
sprzatanie

eko Prezentacja multimedialna "Szukaj zysku z odzysku"

eko Pokaz mody ekologicznej

eko Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi

szk20m1Dziś ekologia modne słowo,
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy!
J. Kasperkowiak, „Mali strażnicy przyrody”

29 kwietnia odbyła się uroczystość dla klas I-III , podczas której uczniowie z klas I b, I e, I f i Ig zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dotyczących obchodów Dnia Ziemi. Dzieci dał wyraz rozmaitym umiejętnościom aktorskim, recytatorskim, muzycznym i tanecznym. Poprzez inscenizację, wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej uczniowie uświadomili swoim koleżankom i kolegom, jak ważne i konieczne jest dbanie o naszą planetę Ziemię.

Miłą niespodzianką dla widzów był niekonwencjonalny pokaz mody ekologicznej. Dzieci prezentowały stworzone przy pomocy rodziców stroje z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu. „Ekokreacje” bardzo przypadły do gustu publiczności. Tłem do całej uroczystości była dekoracja, którą stanowiły baner o tematyce ekologicznej oraz las wykonany z surowców wtórnych. 
Uroczystość wzbudziła zainteresowanie wśród zgromadzonych, którzy dali wyraz swojemu zadowoleniu, nagradzając artystów gromkimi brawami. Pieczę nad programem artystycznym sprawowali wychowawcy poszczególnych klas : kl. I b – p. Jadwiga Orłowska, kl. 1e – p. Lucyna Wiśniewska, kl.1f – p. Katarzyna Nowak, kl.1g - p. Iwona Misiura.

eko Turniej ekologiczno zdrowotnym pn. "Nasza recepta na zdrowie"

eko Ekologiczny Happening

21 kwietnia - tak jak co roku - klasy drugie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 zostały zaproszone przez Publiczne Przedszkole nr 19 na Ekologiczny Happening. Tego dnia uczniowie przynieśli ze sobą do szkoły zielone balony i samodzielnie przygotowane transparenty o tematyce ekologicznej. Ustawieni w pary, pod opieką wychowawczyń: p. Renaty Bartnik, p. Joanny Zagozdon, p. Jolanty Cieślak, p. Joanny Zubrzyckiej, p. Anny Gawron, p. Pauliny Jankowskiej dołączyliśmy do ustawionych na placu przedszkolaków z ostrowieckich przedszkoli. Wszystkich powitaliśmy głośnym okrzykiem "Piątka dobrze wychowuje, bo zdrowie i ekologię promuje!". Po obejrzeniu pięknych tańców i wysłuchaniu piosenek w wykonaniu przedszkolaków, wszyscy uczestnicy Happeningu wyruszyli ulicami osiedla Ogrody w Zielonym Pochodzie. Machając zielonymi balonami i wykrzykując nasze hasła dzieci pokazały właściwy stosunek do ekologii i wiedzę na temat dbania o najbliższe środowisko.

eko Przedstawienie o tematyce zdrowotno – ekologicznej uczniom klas I - III

eko Zbiórka zakrętek

eko Spotkanie z pracownikami Remondisu

eko Zajęcia z projektu "Szukaj zysku z odzysku"

KLASY I

kosz Klasa I a - p. Jolanta Luzak

W ramach realizacji projektu „Szukaj zysku z odzysku” w klasie I a zrealizowano następujące działania:

 • Pogadanki /podczaj zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i zajęć dodatkowych/ na temat segregacji odpadów recyklingu oraz zapobiegania powstawania odpadów,
 • Przygotowanie i zaprezentowanie rodzicom przedstawienia pt.: „Teatrzyk ekologiczny”,
 • Zorganizowanie wycieczki do lasu przy ulicy Bałtowskiej – zbieranie i segregowanie odpadów,
 • Przygotowanie uczniów do szkolnego konkursu plastycznego pt.: „Nie śmiecimy – segregujemy – odzyskujemy”,
 • Zorganizowanie wycieczki do REMONDIS:
  - oglądanie prezentacji multimedialnej i filmów dydaktycznych na temat: segregacji odpadów, recyklingu i zapobiegania powstawania odpadów,
  - oglądanie pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstwa,
  - oglądanie procesu segregacji odpadów oraz ich przygotowania do recyklingu,
 • Oglądanie filmów /podczas zajęć dydaktycznych/ „Rady na odpady”, „Ekologiczny dom”,
 • Przygotowanie przez uczniów/ z pomocą rodziców/ prac twórczych z różnorodnych odpadów.

kosz Klasa I b - p. Jadwiga Orłowska

kosz Klasa I c - p. Dorota Karwat

kosz Klasa I d - p. Joanna Zybura

kosz Klasa I e - p. Lucyna Wiśniewska

kosz Klasa I f - p. Katarzyna Nowak

kosz Klasa I g - p. Iwona Misiura

kosz Klasa I h - p. Anna Barańska

KLASY II

kosz Klasa II a - p. Renata Bartnik

kosz Klasa II b - p. Jolanta Cieślak, 

 • Cykl zajęć z edukacji przyrodniczej i społecznej, na których omówiono następującą tematykę: zbieranie i sortowanie śmieci, rola pojemników do segregacji odpadów użytecznych i nieużytecznych, czyli śmieci, recykling, czyli zbieranie i powtórne przerabianie odpadów,
 • Zajęcia artystyczne, na których należało wykonać dowolną pracę plastyczną ze zgromadzonych surowców wtórnych. Uczniowie mieli wspaniałe pomysły i wykonali ciekawe, a nawet zaskakujące prace.

kosz Klasa II c - p. Paulina Jankowska

 • Zajęcia ukazujące zastosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak woda czy wiatr.
  Budowanie modelu turbiny wodnej z plastikowej butelki.
  Przeprowadzanie doświadczeń pokazujących zastosowanie siły wiatru.
 • Zajęcia plastyczno–techniczne pn. "Którą Ziemię wolisz?"
  Przedstawianie wizji wyglądu Ziemi zadbanej przez człowieka oraz zanieczyszczonej wskutek zaśmiecenia i degradacji środowiska.
  Wykonywanie transparentów zachęcających do segregacji śmieci i dbania o środowisko.
 • Zabawka ze skrawka – prezentacja własnoręcznie wykonanych zabawek zbudowanych z surowców wtórnych.
  Dyskusja o potrzebie recyklingu i jego znaczeniu dla całego środowiska.

kosz Klasa II d - p. Joanna Zubrzycka

kosz Klasa II e - p. Joanna Zagozdon

 • Rozmowa o wykorzystywaniu surowców wtórnych na podstawie opowiadania pt."Plastikowa butelka." Wymyślanie zakończenia opowiadania.
 • Poznanie możliwości wykorzystania śmieci. Rozmowa na temat konieczności ich segregowania.
 • Wykonanie dowolnej pracy plastycznej ze zgromadzonych surowców wtórnych.
 • Rozmowa o tym, jak dzieci i dorośli mogą chronić przyrodę. Wyjaśnienie pojęcia: "ekologia." Czytanie ciekawostek o rekordzistach w świecie roślin i zwierząt.

kosz Klasa II f - p. Anna Wesołowska

KLASY III

kosz Klasa III a - p. Wanda Ostatek

kosz Klasa III b - p. Alicja Boroń

kosz Klasa III c - p. Bożena Nizielska

kosz Klasa III d - p. Ewa Kieszkowska

KLASY IV

kosz Klasa IV a - p. Renata Kudełk

kosz Klasa IV b - p. Dorota Dziubek

kosz Klasa IV c - p. Barbara Gadkowska

kosz Klasa IV d - p. Iwona Kara

KLASY V

kosz Klasa V a - p. Dariusz Mruk

kosz Klasa V b - p. Małgorzata Czaja

kosz Klasa V c - p. Beata Tracz

kosz Klasa V d - p. Edyta Rutkowska

KLASY VI

kosz Klasa VI a - p. Bogusław Wojtkiewicz

kosz Klasa VI b - p. Alicja Krysztofiak

kosz Klasa VI c - p. Mirosława Zaremba

kosz Klasa VI d - p. Henryka Piotrowska

ŚWIETLICA SZKOLNA

kosz p. Sylwia Raczyńska, p. Hanna Maciejewska-Szwed

W dniach 26.04 - 27.04.2016 r.  w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej. Dzieci z kasy II b i IV b wykorzystały surowce wtórne do wykonania prac technicznych. Uczniowie wykonali między innymi mandoliny z wieczek od słoików jak również warcaby wykorzystując makulaturę i zakrętki od butelek. Dzieci utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę na temat obchodów Światowego Dnia Ziemi.

 

eko Konkurs ekologiczny "Nie śmiecimy, segregujemy, odzyskujemy"

25.04.2016 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej "Nie śmiecimy - segregujemy - odzyskujemy".

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, na który wpłynęło 77 prac.

CELE KONKURSU:

 • propagowanie światowych akcji ekologicznych,
 • propagowanie akcji "Szukaj zysku w odzysku",
 • kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych zachowań oraz nawyków,
 • docenienie roli segregacji odpadów (śmieci) oraz recyklingu utylizacji,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów,
 • pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

OSIĄGNIĘCIA:
Klasy I:

 • Julia Masternak, kl. Ia, ucz. p. Jolanty Luzak - I miejsce
 • Wiktor Pietrzyk, kl. Ia, ucz. p. Jolanty Luzak - I miejsce
 • Weronika Karbowniczak, Aleksandra Herbuś, Jakub Zima, Wiktoria Przepiórka, Dominik Nogalucz. kl. Ig, p. Iwony Misiury - I miejsce
 • Maja Majewska, kl. Ih, ucz. p. Anny Barańskiej - II miejsce
 • Oliwia Jedlikowska, kl. Ih, ucz. p. Anny Barańskiej - II miejsce
 • Kacper Głowacz, kl. Ig, ucz. p. Jolanty Luzak - II miejsce
 • Wiktoria Celińska, kl. Ih, ucz. p. Anny Barańskiej - III miejsce
 • Oliwia Pietrzyk, kl. Ih, ucz. p. Anny Barańskiej - III miejsce

Klasy II:

 • Martyna Cieśla, kl. IIa, ucz. p. Renaty Bartnik - I miejsce
 • Wiktoria Stefańska, kl. IId, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej - I miejsce
 • Krystian Niewiadomski, kl. IIe, ucz. p. Joanny Zagozdon - II miejsce
 • Julia Makowska, kl. IIa, ucz. p. Renaty Bartnik - II miejsce
 • Zofia Wójcik, kl. IId, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej - II miejsce
 • Katarzyna Soboń, kl. IIe, ucz. p. Joanny Zagozdon - III miejsce
 • Natalia Gros, kl. IId, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej - III miejsce

Klasy III:

 • Julia Grudzień, Franciszek Karolik, Nikola Szczerbińska, kl. IIIa, ucz. p. Wandy Ostatek - I miejsce
 • Mikołaj Polak, Michał Donda, kl. IIIa, ucz. p. Wandy Ostatek - I miejsce
 • Emilia Pietrzyk, kl. IIIc, ucz. p. Bożeny Nizielskiej - II miejsce
 • Milena Kabat, Wiktoria Niewiadomska, kl. III a, ucz. p. Wandy Ostatek - II miejsce
 • Oliwia Wójcik, kl. IIIc, ucz. p. Bożeny Nizielskiej - III miejsce
 • Kacper Słowikowski, kl. IIIa, ucz. p. Wandy Ostatek - III miejsce
 • Karolina Adamczyk, Alicja Sołtykiewicz, Kamila Rycombel, kl. IIIa, ucz. p. Wandy Ostatek - III miejsce

 

12.05.2016 r. uczniowie kl. IVa pod kierunkiem i opieką przewodnika p. J. Wiśniewskiej oraz p. R. Kudełko, p. J. Chobot wyruszyli na wędrówkę regionalną, w czasie której zwiedzili dawny Klimkiewiczów. W I połowie XIXw. powstał tu zakład hutniczy, który dał początek tzw. starej hucie. Wokół zakładu powstało osiedle robotnicze, które od nazwiska inż. Antoniego Klimkiewicza – budowniczego huty nazwano Klimkiewiczowem. W 1924r. Klimkiewiczów został włączony do Ostrowca, a w styczniu następnego roku ulice osiedla otrzymały swoje nazwy. Uczniowie poznali również historię kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego oraz złożyli hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwali przekazywanych wiadomości przez p. R. Kudełko, od razu uzupełniali ćwiczenia. Bardzo lubią tak zdobywać nową wiedzę.

1we1 1we2

 

11 maja klasa I b i I e pod opieką pani Jadwigi Orłowskiej i Lucyny Wiśniewskiej wybrały się do BWA na wystawę "Polska ilustracja dla dzieci". Prezentowane na wystawie dzieła, wykonane w różnorodnych technikach plastycznych emanują baśniowością, przemawiają do wyobraźni dziecięcej prostotą wypowiedzi, ciekawą fantastyką, pogodną atmosferą i maestrią wykonania. Pani kustosz ciekawie opowiadała dzieciom o poszczególnych ilustracjach, zwracając uwagę na interesującą kolorystykę, precyzję wykonania i zawartą w nich treść. Uczniowie potrafili  rozpoznać swoich ulubionych bohaterów. Dzieci miały również możliwość uczestniczenia w warsztatach,  realizując temat : "Baśniowy styropianodruk" prezent dla mamy i taty.

1bwa1 1bwa2

                             

Dzisiaj jest: 27 Maj 2016    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

zapisy 

baner vulcan 2

bykom

nr alarmowe

dopalacze

Zasady udzielania pomocy przez MOPS

mops

ubezpieczenie

 chronmy

bezpieczne

Gościmy

Odwiedza nas 292 gości oraz 0 użytkowników.

 

Copyright © 2014 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim