bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

                                      Drodzy Uczniowie! 
                               PSP nr 5 to szkoła dla Was.
                                 Drodzy Rodzice! 
              PSP nr 5 to szkoła dla Waszych dzieci.

  dz

  rodz

  Dzień Chłopca

  dch

  Wiadomości na dzisiaj

  • Dzwonki
  • Petycja
  • Ogłoszenia zewnętrzne

  0. 7.10 - 7.55
  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.40 - 13.25
  7. 13.35 - 14.20
  8. 14.30 - 15.15

  118

   

   

  sercePetycja z dnia 8 września 2017 r. dotycząca kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach oraz zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do wody pitnej.

  Zobacz: pobrane

   

   

   

   

   

  compresja m dop chro bez
   Ubezpieczenie dziecka  MOPS  Zagrożenia Przeciwdziałania   Bądź czujny

   

  Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

  Nasza szkoła zapewnia

  • Odpowiednią bazę +

   Odpowiednią bazę Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą Read More
  • Przyjazną atmosferę +

   Przyjazną atmosferę Naszym głównym celem jest stworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać Read More
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych +

   Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych Dzieci, które wykazują różnorodne zainteresowania, pragną rozwijać się intelektualnie, artystycznie oraz chcą doskonalić sprawność fizyczną, ruchową, znajdą w naszej szkole Read More
  • Współpracę z rodzicami +

   Współpracę z rodzicami Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. Read More
  • Wysoki poziom nauczania +

   Wysoki poziom nauczania Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Stale poszerzają ofertę edukacyjną, pracują nad osiąganiem przez uczniów wysokich wyników w Read More
  • 1

  Oferta szkoły

  4Naszym głównym celem jest systematyczne tworzenie lepszej, nowoczesnej szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każde dziecko jest zdolne,
  niech wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać.

  W zmodernizowanym procesie edukacji zapewniamy uczniom optymalne warunki dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz różnorodnej aktywności każdego dziecka.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań, zapewniamy warunki sprzyjające do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  Za istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania, poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywania radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.


  plakat

  Dbamy o

  • Sprawność fizyczną

   Sprawność fizyczną

   "W zdrowym ciele zdrowy duch!" Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między
   Read More
  • Tradycje szkoły

   Tradycje szkoły

   Budujemy tradycje. Decydują one o naszej tożsamości, integrują, wpływają na klimat szkoły, nadają jej niepowtarzalny charakter. W ich utrzymaniu uczestniczy
   Read More
  • Edukację regionalną

   Edukację regionalną

   Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu
   Read More
  • Bezpieczeństwo

   Bezpieczeństwo

   Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i
   Read More

  MOGK – K

  27Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  ×

  Błąd

  Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów sigplusrootsukcesy_4-6rootsmieci oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

  Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów sigplusrootsukcesy_4-6rootsmieci oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

  pz

  Naszym głównym celem jest stworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

  54NASZE HASŁO
  "Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje".

  CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
  • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
  • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
  • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
  • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w "ukrytym programie szkoły". Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
  • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
  • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
  • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
  • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
  • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
  • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
  • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
  • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

  jablka

   WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

  kwiatek

   SZKOLNY ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

  • Wojciech Serwin – dyrektor szkoły
  • Jolanta Gawron – wicedyrektor szkoły
  • Małgorzata Urban – wicedyrektor szkoły
  • Justyna Walczak – szkolny koordynator promocji zdrowia
  • Halina Bartkowiak – pielęgniarka
  • Jolanta Chobot – pedagoga szkolny
  • Elżbieta Moskalik – pedagog szkolny
  • Renata Baran – nauczyciel świetlicy
  • Jolanta Luzak – przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I – III
  • Anna Barańska - nauczyciel klas I - III
  • Dorota Karwat - nauczyciel klas I – III
  • Dorota Dziubek – przewodnicząca zespołu polonistów
  • Edyta Rutkowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego
  • Mirosława Zaremba – nauczycielka języka polskiego
  • Iwona Kara – nauczyciel przyrody
  • Danuta Wiśniewski – nauczyciel religii
  • Małgorzata Czaja – nauczyciel języka angielskiego
  • Anna Rożek – nauczyciel języka angielskiego 

  jablka

  NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA PSP NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • PSP nr 5 w Ostrowcu Św. ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
  • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
  • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
  • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
  • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
  • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
  • Duża poprawa warunków fizycznych.
  • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III oraz gorącego napoju dla uczniów klas starszych.
  • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
  • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
  • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
   - Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
   - Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.
  • W wyniku ostatniej ewaluacji w PSP nr 5 96% uczniów lubi szkołą, 95 % chętnie do niej przychodzi, 91 % czuje się w niej bezpiecznie. 

  jablka

  dzTYDZIEŃ DLA ZDROWIA

  24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)
  - Wystawa plakatów o tematyce zdrowotnej - J. Zybura, K. Nowak, I. Misiura
  - Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu ekologicznego „Nie śmiecimy – segregujemy i odzyskujemy” dla kl. IV - VI - I. Kara

  I miejsce - Mikołaj Polak, kl. IV a, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
  II miejsce - Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Iwony Kary
  III miejsce - Martyna Polak, kl. VI c, ucz. p. Iwony Kary
  Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. V b, ucz. p. Iwony Kary
  Wyróżnienie - Kinga Wadowska, kl. V d, ucz. p. Iwony Kary
  Wyróżnienie - Julia Mazurek, kl. VI c, ucz. p. Iwony Kary

  {gallery}sigplus/sukcesy_4-6/smieci{/gallery}

  - "Ruch to zdrowie" taniec integracyjny na holu głównym szkoły podczas długich przerw 12.25 - 12.40 - J. Walczak, B. Tracz, D. Wiśniewska

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/taniec{/gallery}

  25 kwietnia 2017 r. (wtorek)
  Gazetka promująca zdrowy styl życia - J. Orłowska

  wystawa1

  wystawa2
  Wystawa prac w j. angielskim: "Przepis na zdrową potrawę" - A. Rożek, B. Dąbrowska

  przepisy
  Lekcje z wychowawcą: przygotowanie i spożywanie drugiego śniadania w szkole - Wychowawcy klas IV-VI

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/sn{/gallery}
  Zajęcia dotyczące spożywania drugiego śniadania - Wychowawcy klas I- III
  - "Ruch to zdrowie" taniec integracyjny na holu głównym szkoły podczas długich przerw 12.25 - 12.40 - J. Walczak, B. Tracz, D. Wiśniewska

  26 kwietnia 2017 r. (środa)
  - Korowód dla zdrowia kl. I-III - J. Zubrzycka, A. Barańska
  - Zdrowie naszym priorytetem - keep fit and be healthy (konkurs dla klas VI) - M. Czaja, B. Winiarczyk
  - Wystawa pokonkursowa plastyczno - fotograficzna: Jem zdrowe drugie śniadanie w szkole - I. Kara, A. Popek, B. Gadkowska, M. Zaczkowska

  I miejsce - Bartosz Zarzycki, kl. V a, ucz. p. Iwony Kary
  II miejsce – Julia Opałka, kl. V d, ucz. p. Iwony Kary
  III miejsce - Martyna Polak, kl. VI c, ucz. p. Iwony Kary i Mikołaj Polak, kl.IV a, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
  Wyróżnienie - Wiktoria Samiec, kl. V d, ucz. p Iwony Kary
  Wyróżnienie - Kinga Wadowska, kl. V d, ucz. p Iwony Kary
  Wyróżnienie - Julia Serwin, kl. V c, ucz. p Iwony Kary

  {gallery}sigplus/sukcesy_4-6/jem{/gallery}

  - 10.45 - Przedstawienia pn. "Zdrowe śniadanie i witaminki dla księżniczki Marcelinki" - K. Nowak, P. Jankowska

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/marcelinka{/gallery}


  - 11.10 - Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego dla kl. I – III "Wspólne drugie śniadanie w szkole"

  I miejsce – Aleksander Maj, kl. I a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  I miejsce – Gabriel Pocheć, kl. II d, ucz. p. Joanny Zybury
  I miejsce – Julia Makowska, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  II miejsce – Krystian Bzymek, kl. I b, ucz. p. Wandy Ostatek
  II miejsce – Wiktor Pietrzyk, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak
  II miejsce – Jan Pietrala, kl. II c, ucz. p. Doroty Karwat
  II miejsce – Natalia Połetek, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  II miejsce – Kaja Jurek, kl. III d, ucz. Joanny Zubrzyckiej
  III miejsce – Natalia Potrząsaj, kl. II b, ucz. p. Jadwigi Orłowska
  III miejsce – Oliwia Jedlikowska, kl. II h, ucz. p. Anny Barańskiej
  III miejsce – Julia Norowska, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron
  wyróżnienie – Kamil Nowocień, kl. II f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  wyróżnienie – Daniel Wosik, kl. II g, ucz. p. Iwony Misiury
  wyróżnienie – Aleksandra Jeruzal, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak
  wyróżnienie – Julia Wierucka, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon

  {gallery}sigplus/sukcesy_1-3/sniadanie/{/gallery}

  - 11.20 - Przemówienie przedstawicieli z Agencji Rynku Rolnego w Kielcach na temat "Rola drugiego śniadania w życiu dzieci"
  - 11.30  - Wspólne drugie śniadanie

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/snia{/gallery}
  - "Ruch to zdrowie" taniec integracyjny na holu głównym szkoły podczas długich przerw 12.25 - 12.40 - J. Walczak, B. Tracz, D. Wiśniewska

  27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

  - Apel z okazji Dnia Ziemi

  Ziemia to wspólny dom ludzi, zwierząt i roślin. Musimy o nią dbać, bo od czystości środowiska zależy nasze zdrowie. Ludzie często o tym zapominają i niszczą ten bezcenny skarb. Każdy z nas powinien ratować Ziemię przed zanieczyszczeniem. Dlatego też z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie klas II b, II e i II g pod kierunkiem wychowawczyń p. J.Orłowskiej, p. L. Wiśniewskiej i p. I. Misiury przygotowali apel pod nazwą „Ratujmy naszą planetę Ziemię”. Pośród barwnej scenografii, nasyconej zielenią, mali artyści zaprezentowali program, na który złożyły się różnorodne scenki, wiersze oraz piosenki o tematyce ekologicznej. Swoim występem uczniowie uświadomili zgromadzonym widzom istotę i znaczenie obchodów Dnia Ziemi. Zachęcili do czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz udzielili dobrych rad, jak dbać o naszą planetę.

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/dz{/gallery}

  - XIII edycja Rejonowego Konkursu Recytatorskiego "Zdrowie w poezji dziecięcej" - J. Luzak, D. Karwat, A. Gawron, W. Ostatek, R. Bartnik

  Grupa wiekowa 6 – 7 lat
  II miejsce – Amelia Gawęcka, kl. I a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej

  Grupa wiekowa 8 – 10 lat
  II miejsce – Wiktoria Dzikowska, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron

  {gallery}sigplus/sukcesy_1-3/zdrowie/{/gallery}

  Inscenizacja dla klas I-III "Bezpieczny bądź przyjacielu" - I. Pater, D. Mruk, uczniowie klasy VI a
  - "Ruch to zdrowie" taniec integracyjny na holu głównym szkoły podczas długich przerw 12.25 - 12.40 - J. Walczak, B. Tracz, D. Wiśniewska

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/tan{/gallery}

  28 kwietnia 2017 r. (piątek)

  -  Apel z okazji Dnia Ziemi

  Ziemia to wspólny dom ludzi, zwierząt i roślin. Musimy o nią dbać, bo od czystości środowiska zależy nasze zdrowie. Ludzie często o tym zapominają i niszczą ten bezcenny skarb. Każdy z nas powinien ratować Ziemię przed zanieczyszczeniem. Dlatego też z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie klas II b, II e i II g pod kierunkiem wychowawczyń p. J.Orłowskiej, p. L. Wiśniewskiej i p. I. Misiury przygotowali apel pod nazwą „Ratujmy naszą planetę Ziemię”. Pośród barwnej scenografii, nasyconej zielenią, mali artyści zaprezentowali program, na który złożyły się różnorodne scenki, wiersze oraz piosenki o tematyce ekologicznej. Swoim występem uczniowie uświadomili zgromadzonym widzom istotę i znaczenie obchodów Dnia Ziemi. Zachęcili do czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz udzielili dobrych rad, jak dbać o naszą planetę.

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/dz{/gallery}

  - Sejmik pt.: "Zdrowe odżywianie to zdrowiu pomaganie"

  28 kwietnia 2017 r. odbył się w naszej szkole sejmik pt.: „Zdrowe odżywianie to zdrowiu pomaganie”. Uczestniczyły w nim czteroosobowe drużyny z wszystkich klas piątych. Najpierw głos zabrała Pani pielęgniarka, która przybliżyła zebranym tematykę dotyczącą właściwego odżywiania, a szczególnie roli śniadania i drugiego śniadania spożywanego w szkole. Następnie  drużyny miały do wykonania różnorodne i ciekawe zadania o tematyce prozdrowotnej, m.in. rozwiązywały rebusy, zgadywanki. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

  {gallery}sigplus/aktualnosci/4/sejmik{/gallery}

  Rozstrzygnięcie Szkolnego konkursu plastycznego "Nie śmiecimy – segregujemy - odzyskujemy" - J. Chobot, J. Cieślak, W. Ostatek, J. Zagozdon

  KLASY I
  I miejsce - Marcel Langner, kl. I b, ucz. p. W. Ostatek 
  II miejsce - Iga Starba, kl. I b, ucz. p. W. Ostatek 
  II miejsce - Wojciech Skowron, kl. I a, ucz. p. B. Nizielska 
  III miejsce - Krzysztof Lenart, kl. I b, ucz. p. W. Ostatek 
  III miejsce - Paweł Michalski, kl. I a, ucz. p. B. Nizielska

  KLASY II
  I miejsce - Oliwia Pietrzyk, kl. II h, ucz. p. A. Barańska 
  II miejsce - Oliwia Jedlikowska, kl. II h, ucz. p. A. Barańska 
  II miejsce - Maja Majewska, kl. II h, ucz. p. A. Barańska 
  III miejsce - Nikola Szpernal, kl. II g, ucz. p. I. Misiura

  KLASY III
  I miejsce - Wiktoria Stefańska, kl. III d, ucz. p. J. Zubrzycka
  I miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. J. Zagozdon 
  II miejsce - Piotr Tomaszewski, kl. III b, ucz. p. J. Cieślak 
  III miejsce - Laura Błaszkiewicz, kl. III e, ucz. p. J. Zagozdon

  {gallery}sigplus/sukcesy_1-3/smieci{/gallery}

  Podsumowanie konkursu poetyckiego "Kurs na zdrowie" - D. Dziubek, M. Zaremba

  Klasy IV
  I miejsce – Maja Żaba, kl. IV b , ucz. p. Doroty Dziubek 
  I miejsce - Maja Barańska, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  II miejsce – Kamila Rycombel, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  II miejsce - Jakub Stawiarski, kl. IV b , ucz. p. Doroty Dziubek
  III miejsce – Mikołaj Polak, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  III miejsce – Karolina Krasuska, kl. IV b , ucz. p. Doroty Dziubek
  Wyróżnienie – Jakub Kopiński, kl. IV b , ucz. p. Doroty Dziubek
  Wyróżnienie - Maksymilian Krawiec, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  Klasy V
  I miejsce – Maja Siemińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  I miejsce - Izabela Kądziela, kl. V d, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  II miejsce – Julia Opałka, kl. V d, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  III miejsce – Patrycja Rogowska, kl. V d, ucz. p. Mirosławy Zaremby 
  Wyróżnienie – Patryk Siwiec, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Wyróżnienie - Borys Sroka, kl. V d, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  Klasy VI
  I miejsce – Wiktoria Masternak, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  I miejsce - Hubert Zubrzycki, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  II miejsce - Tamara Pawłowicz, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  II miejsce – Julia Serwin, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  II miejsce - Julia Szymańska, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  III miejsce – Weronika Gajek, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  III miejsce - Zuzanna Mazur, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  III miejsce - Zuzanna Walczyk, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Wyróżnienie - Zuzanna Stępień, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Wyróżnienie - Julia Kolasa, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  1a

  2a

   

   

   

   

  Akcje

  • "Klub Bezpiecznego Puchatka"

   "Klub Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny dla uczniów klas I, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu
   Read More
  • "Pij mleko"

   W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w programie „mleko w szkole”. Mleko białe UHT o minimalnej
   Read More
  • "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

   W naszej szkole realizujemy ogólnopolski program edukacyjny dla klas I-III "5 porcji warzyw, owoców lub soku". W ramach realizacji projektu
   Read More
  • "Śniadanie daje moc"

   Nasza szkoła realizuje projekt "Wspólne drugie śniadanie w szkole", którego celem jest promocja zdrowia. Wspólne drugie śniadanie w szkole kl.
   Read More
  • "Sprzątanie Świata"

   Nasza szkoła od wielu lat bierze udział w międzynarodowej akcji Sprzątania Świata. W kampanii biorą udział zarówno klasy młodsze, jak
   Read More

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...