bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Slider

  Wiadomości na dzisiaj

  • Dzwonki
  • Polub swoją szkołę na Facebooku !!
  • Ogłoszenia zewnętrzne
  • Ochrona Danych Osobowych

  0.  7.05  -   7.50
  1.  8.00  -   8.45
  2.  8.55  -   9.40
  3.  9.50  - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.45 - 13.30
  7. 13.40 - 14.25
  8. 14.35 - 15.20

  ludzik221

  like it sm

  Daj LIKE IT! "piątce"!

  Ruszamy z profilem Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - PSP nr 5 na Facebooku.
  Serdecznie zapraszamy do polubienia strony i śledzenia wiadomości z życia szkoły.

   

  compresja m dop chro bez
   Ubezpieczenie dziecka  MOPS  Zagrożenia Przeciwdziałania   Bądź czujny

   

   

  rodoZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

  Dyrektor Szkoły
  mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska


   

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:

  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt.3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych prawo do przenoszenia swoich danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. Z 2016r. Nr 119, str.1 zpóźn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych:
  • dobrowolne, jest konieczne do załatwienia sprawy,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w procesie rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon : 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2. Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (DZ.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1z późn.zm.), przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
  • dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz.Urz.UE L 119, s.1) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze ”Monitoring wizyjny” jest PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ,
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, wejścia boczne, parking, korytarze budynku szkoły oraz teren wokół budynku szkoły.
  (Inne – jakie?)

  4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

  5. Odbiorą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

  7. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do usunięcia danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. U.UE.L.z 2016r.Nr 119, str.1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

  Nasza szkoła zapewnia

  • Zdrową atmosferę +

   Zdrową atmosferę Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej Read More
  • Odpowiednią bazę +

   Odpowiednią bazę Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą Read More
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych +

   Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych Dzieci, które wykazują różnorodne zainteresowania, pragną rozwijać się intelektualnie, artystycznie oraz chcą doskonalić sprawność fizyczną, ruchową, znajdą w naszej szkole Read More
  • Współpracę z rodzicami +

   Współpracę z rodzicami Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. Przewodnicząca - Joanna Read More
  • Wysoki poziom nauczania +

   Wysoki poziom nauczania Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Stale poszerzają ofertę edukacyjną, pracują nad osiąganiem przez uczniów wysokich wyników w różnych Read More
  • 1

  Oferta szkoły

  ludzik489Naszym głównym celem jest systematyczne tworzenie lepszej, nowoczesnej szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każde dziecko jest zdolne,
  niech wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać.

  W zmodernizowanym procesie edukacji zapewniamy uczniom optymalne warunki dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz różnorodnej aktywności każdego dziecka.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań, zapewniamy warunki sprzyjające do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  Za istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania, poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywania radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

  2018  Dbamy o

  • Sprawność fizyczną

   Sprawność fizyczną

   "W zdrowym ciele zdrowy duch!" Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między
   Read More
  • Tradycje szkoły

   Tradycje szkoły

   Budujemy tradycje. Decydują one o naszej tożsamości, integrują, wpływają na klimat szkoły, nadają jej niepowtarzalny charakter. W ich utrzymaniu uczestniczy
   Read More
  • Edukację regionalną

   Edukację regionalną

   Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu
   Read More
  • Bezpieczeństwo

   Bezpieczeństwo

   Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i
   Read More

  Sukcesy uczniów

  • 1

  Liga zadaniowa

  • Liga zadaniowa klas IV +

   Liga zadaniowa klas IV REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. IV W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy IV. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas V +

   Liga zadaniowa klas V REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. V W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy V. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas VI +

   Liga zadaniowa klas VI REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VI 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VI.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VII +

   Liga zadaniowa klas VII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VII 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VII.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VIII +

   Liga zadaniowa klas VIII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VIII W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VIII. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • 1

  MOGK – K

  ludzik274Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  Największe sukcesy naszych uczniów

  PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"

  wmWiktoria Masternak - jest uczennicą klasy 7 c. Lubi się uczyć, poszerzać swoje wiadomości, szczególnie z j. polskiego i matematyki. Należy do grona wzorowych uczennic. 
  Od czwartej klasy otrzymuje stypendium naukowe. W ostatnim półroczu uzyskała średnią ocen 5,79. Interesuje się poezją i chętnie podejmuje samodzielne próby literackie. Gra w piłkę siatkową i ręczną. Od trzech lat uczy się dodatkowo języka hiszpańskiego. Rówieśnicy zawsze mogą liczyć na jej pomoc, wsparcie. Jest kreatywna, wyznacza sobie ambitne cele, podejmuje różnorodne wyzwania, a jednocześnie cechuje ją takt, skromność i wrażliwość.
  Kieruje się słowami S. Hawkinga: "Patrz w gwiazdy, a nie pod nogi. Bądź ciekawski".
  I jakkolwiek trudne wydaje się życie, zawsze jest coś, w czym możesz osiągnąć sukces. Wystarczy tylko, że się nie poddasz.

   


  – wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur" (2013),
  – wyróżnienie w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (2017),
  – wyróżnienie w XXXIV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (2018),
  – zdobycie tytułu laureata w XX Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016”,
  – dwukrotnie I m. w XI Wojewódzkim Konkursie „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" (2016, 2017),
  – III m. w dekanalnym etapie XX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie" (2017),
  – udział w powiatowym etapie XIV Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego (2016, 2017),
  – udział w powiatowym etapie I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego (2017),
  – II m. (drużynowe) w piłce ręcznej w Mistrzostwach Ostrowca Świętokrzyskiego,
  – zakwalifikowanie się do Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz” (2017),
  – I m. w szkolnych konkursach poetyckich, m. in. „Prawa dziecka", „Kurs na zdrowie", „Wokół Świąt Bożego Narodzenia", I m. konkursie o tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, Wicemistrz Ligi Zadaniowej (kl. V, VI, VII).

  Wiktorię najlepiej charakteryzują słowa napisanego przez nią wiersza: "Rozkładam skrzydła, lecę! /Przede mną tyle możliwości/Przekraczam granice i czas/Jestem tam, gdzie chcę/Docieram do nowych portów/i znowu wyruszam w kolejny rejs!"
  W pełni zasługuje na tytuł Ucznia Roku 2018 !


  Uczniowie wyróżnieni odznaką "SREBRNA  TARCZA"

  •  Paweł Wróbel 
   - kl. VII a                           
  •  Kamila Rycombel
   - kl. V a
  •  Kinga Choda
   - kl. VII b  
  •  Zuzanna Makarska
   - kl. V b
  •  Wiktoria Masternak
   - kl. VII c  
  •  Filip Sejdziński
   -  kl. V c
  •  Natalia Łapińska
   - kl. VII d  
  •  Maja Zawolik
   -  kl. V d
  •  Bartłomiej Żądło
   - kl. VII e  
  •  Martyna Cieśla
   - kl. IV a
  •  Zuzanna Jedlikowska
   - kl. VI a  
  •  Zuzanna Ziarek,
   - kl. IV b
  •  Magdalena Oksińska
   - kl. VI b  
  •  Filip Markiewicz
   - kl. IV c 
  •  Maria Krzciuk
   - kl. VI c  
  •  Konrad Nowocień
   - kl. IV d
  •  Julia Opałka
   - kl. VI d  
  •  Pola Orzechowska,
   - kl. IV e
       
  • Wiktoria Dzikowska
   - kl. IV f


  Największe sukcesy

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  VI Międzynarodowy Konkurs "Wesołego Alleluja”

  • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XXXXIV Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

  Soliści 10-13 lat:

  • II miejsce - srebrna jodła – Martyna Cieśla, kl. IV a

  Jodła Harcerska– soliści:

  • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. IV a

  XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

  • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Wyróżnienie – Natalia Majewska , kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Wyróżnienie – Wiktoria Masternak , kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  Międzynarodowy Konkurs ”Inne spojrzenie”

  • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr"

  • Wyróżnienie - Paweł Wróbel, kl. VII a - ucz. p. Dariusza Mruka

   

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  I Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny ”Pamięć jest wielką siłą”

  • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  V Ogólnopolski Konkurs ”Praca górnika i energetyka – oczami dziecka”

  • II miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Przecież każdy pisze wiersze”

  • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XI Ogólnopolski Konkurs „Malowane poezją”

  • Nagroda główna – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XII Ogólnopolski Konkurs Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży "Słowo i Piosenka"

  • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. IV a

  XII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Okno"

  • III miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej - Lipsko 2018

  • Wyróżnienie - Martyna Cieśla, kl. III a

  XIII Ogólnopolski Konkurs Turystyczny na „Najlepszy produkt turystyczny w regionie”

  • I miejsce – Filip Rachwał, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

  • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XIV Ogólnopolski Konkurs ”Pocztówka z wakacji”

  • III miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

  • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XXI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ”Lipa”

  • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Laureatka – Julia Serwin, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Laureatka – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

  XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

  • Laureat – Filip Rachwał, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Finalistka - Kamila Rycombel, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  XLIV Konkurs Rysunkowy Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Świętokrzyskiego pn. "Bezpieczny wypoczynek nad wodą"

  • Wyróżnienie - Wiktoria Sierpień, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon

  Oddziałowy konkurs „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” oraz wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

  • I miejsce – Adam Czuba, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • III miejsce – Julia Sabat, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • Wyróżnienie – Kacper Głowacz, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak

  Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny "Czas Bożego Narodzenia"

  • I miejsce – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Wyróżnienie - Maja Rola, kl.VI b, ucz. p. Barbary Gadkowskiej

  Ogólnopolski Konkurs Historyczno - Literacki "Dziękuję Ci za Niepodległą. List do …"

  KLASY III – V

  • Wyróżnienie – Jan Krysa, kl. V c, ucz. p. Dagmary Lizner
  • Wyróżnienie – Adam Walczyk, kl. IV f, ucz. p. Dagmary Lizner

  KLASY VI – III gimnazja

  • Wyróżnienie - Antoni Wójcik, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  XXI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie" - Ewangelia wg św. Marka

  • I miejsce – Natalia Łapińska, kl. VII d, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • Finalista – Adam Michalczyk, kl. VI a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

  I Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

  • Finalistka - Natalia Łapińska, kl. VII d, ucz. p. Edyta Rutkowska
  • Finalistka - Wiktoria Szemraj, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Finalistka - Weronika Gajek, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Finalistka - Julia Opaka, kl. VI d, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Finalista - Antoni Wójcik, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Finalistka - Gabriela Niewadzi, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

  II Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej "W pieśni historia zaklęta"

  • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. IV a

  III Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Songowanie 2018"

  • III miejsce - Martyna Cieśla, kl. IV a, ucz. p. Alicji Musiał

  IV Świętokrzyski Konkurs Plastyczno – Literacki

  • I miejsce – Julia Opałka, kl. VI d, ucz. p. Mirosława Zaremby
  • Wyróżnienie – Julia Grudzień, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  XII Wojewódzki Konkurs ”Moje zrastanie ku pełni człowieczeństwa”

  • I miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • I miejsce – Wiktoria Masternak, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu "Nasi sąsiedzi - Żydzi"

  • Laureatka – Julia Grudzień, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Laureatka – Martyna Polak, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"

  • I miejsce – Kamila Rycombel, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • I miejsce – Filip Rachwał, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • II miejsce - Mateusz Ryczkowski, kl. VII, ucz. p. Doroty Dziubek i p. Mirosławy Zaremby
  • Wyróżnienie - Mikołaj Polak, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Wyróżnienie - Natalia Zaręba, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Wyróżnienie - Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
  • Wyróżnienie - Katarzyna Soboń, kl. IV e, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza

  Wojewódzki Konkurs "Zapomniane akcje Armii Krajowej"

  • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

   

  Największe osiągniecia sportowe

  ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

  Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych

  •  III miejsce - Konrad Nowocień, kl. IV, ucz. p. Janusza Ozdoby

  Ogólnopolskie Zawody  Lekkoatletyczne w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego"

  • II miejsce - Maksymilian Krawiec, kl. V a, w skoku w dal - 4,45 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • II miejsce - Igor Gierczak, kl. VI c, w rzucie 2 kg piłką lekarską - 12,60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • III miejsce - Paweł Wróbel, kl. VII b, w skoku wzwyż - 150 cm, ucz. p. Janusza Ozdoby

  ZAWODY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE

  IV Świętokrzyska Miniolimpiada Gier i Zabaw klas I – III
  II miejsce - Wiktoria Barańska I a, Nikola Mikołajek I a, Maria Kabała I b, Nicole Detka I c, Magdalena Kubacka I b, Kamil Drzazga I a, Filip Kamiński I a, Dawid Połetek I d, Karol Konat I c, Maciej Starachowski I c, Krystian Lis I a, Stefania Jędrych III f, Maja Kaniewska III f, Alicja Mołodowiec III d, Wiktoria Przepiórka III g, Blanka Walczyk III g, Alicja Misztal III h, Gabriel Lach III e, Piotr Czajkowski III d, Filip Turek III g, Mikołaj Bednarski III d, Mateusz Podpora III f, Jakub Batugowski III g, Katarzyna Soboń IV e, Olga Szafrańska IV f, Maja Nowak IV e, Julia Swat IV b, Julia Nawodzińska IV b, Maja Rafalska IV b, Krystian Stefański III a, Antoni Jedlikowski III a, Dominik Wnuk IV e, Kacper Głowacz III a, Oliwier Mazur IV b, Kamil Kubacki IV b, Bartosz Tomala III a, ucz. p. Janusza Ozdoby, p. Andrzeja Waniela, Arkadiusza Jeruzala oraz Joanny Zagozdon, Renaty Bartnik, Pauliny Jankowskiej, Anny Gawron, Jolanty Luzak, Joanny Zybury, Lucyny Wiśniewskiej, Katarzyny Nowak, Iwony Misiury, Jolanty Gawron

  Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w biegach przełajowych

  • I miejsce - Konrad Nowocień, kl. IV, w biegu na 400 m, ucz. p. Janusza Ozdoby

  Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce w Sandomierzu

  • I miejsce - Piotr Długosz, kl. V a w rzucie piłeczką palantową wynikiem 39 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • I miejsce – Nicola Sadłos, kl. VI c w rzucie piłeczką palantową wynikiem 43,5 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • II miejsce – Patrycja Mucha, kl. VI a w biegu na 60m - 8,85 s wynikiem, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • II miejsce – Patrycja Mucha, kl. VI a w skoku w dal wynikiem 4,26m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • II miejsce – Bartosz Kowalski, kl. VI a w biegu na 60m - 8,73 s wynikiem, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • III miejsce – Konrad Nowocień, kl. IV d w biegu na 600 m wynikiem 2:06,83 min, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • III miejsce – Oliwia Dyka, kl. VI b w rzucie piłeczką palantową wynikiem 43 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • III miejsce – Bartosz Kowalski, kl. IV a w skoku w dal wynikiem 4,37 m, ucz. p. Janusza Ozdoby

  Wojewódzkie Halowe Zawody Lekkoatletyczne w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego"

  • I miejsce - Kaja Krawiec, kl. VII d, w skoku wzwyż -125 cm, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • I miejsce - Paweł Wróbel, kl. VII b, w skoku wzwyż - 150 cm, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • I miejsce - Bartłomiej Pęczkowski, kl. VII b, w pchnięciu kulą 5kg - 7,30m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • I miejsce - Igor Gierczak, kl.VI c, w rzucie piłką lekarską - 11,90m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • I miejsce - Zuzanna Jedlikowska, kl. VI a, w rzucie piłką lekarską - 9,50m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • I miejsce - Maksymilian Krawiec, kl. V a, w skoku w dal - 4,44m. ucz. p. Janusza Ozdoby
  • II miejsce - Bartosz Grudniewski, kl. VII a, w biegu na 60m - 8,54 s, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • II miejsce - Patrycja Mucha, kl. VI a, w biegu na 60m - 9,14s, ucz. p. Janusza Ozdoby
  • II miejsce - Maja Arcowska, kl. VII c, w rzucie piłką lekarską - 8,60m. ucz. p. Janusza Ozdoby
  • III miejsce - Igor Kozakiewicz, kl. VII c, w biegu na 300m - 55,56 s. ucz. p. Janusza Ozdoby

  Wydarzenia i uroczystości


  Największe sukcesy naszych uczniów

  PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"

  kinga.chKinga Choda jest uczennicą klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest wszechstronnie uzdolniona o szerokich zainteresowaniach i kreatywności. Dzięki samodyscyplinie i pracowitości ciągle rozwija swoje predyspozycje, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Systematycznie bierze udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, przedstawieniach teatralnych. Kieruje się słowami Phila Bosmansa: "Szczęście i przyjaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażliwi, łagodni i delikatni w słowach i czynach”. W związku z tym zawsze znajduje czas dla kolegów i przyjaciół. Służy im pomocą w nauce, wspiera w trudnych sytuacjach szkolnych. Jej skromność, sumienność, pracowitość i ambicja sprawiły, iż zyskała uznanie i sympatię nie tylko wśród rówieśników ale i nauczycieli.

  Kinga interesuje się przedmiotami humanistycznymi, ścisłymi, językami obcymi (j. angielskim i niemieckim). Bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Pisze i recytuje wiersze. Interesuje się kulturami innych narodów. Uwielbia sport, a zwłaszcza piłkę siatkową i jazdę figurową na lodzie.

   

  • finalistka XXIII Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę",
  • wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie "A to moja bajka właśnie”,
  • finalistka XIV Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego,
  • I miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”,
  • II miejsce w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Lutnia wiejska”,
  • I miejsce w Powiatowym Konkursie „Bóg, Honor, Ojczyzna”,
  • 70% punktów w powiatowym etapie XIII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego,
  • szczególne wyróżnienie w XVI Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci”
  • finalistka VII Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz”,
  • Mistrz Roku Ligi Zadaniowej klas IV,
  • I miejsce w Lidze Zadaniowej klas V,
  • I miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Wokół Świąt Bożego Narodzenia” (w kl. IV, V, VI),
  • I miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Wiersze z wiosną w tle”,
  • I miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Prawa dziecka”,
  • III miejsce w szkolnym konkursie literackim „Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem”.

  Kinga jest chlubą naszej szkoły, dała się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej. Jest wzorem do naśladowania. W pełni zasługuje na tytuł Ucznia Roku 2017.

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • III Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki "Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament"

   II miejsce - Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej

  • V Międzynarodowy Konkurs "Wesołego Alleluja"

  Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • XV Międzynarodowy Konkurs "Inne spojrzenie"

  Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

  Laureatka – Natalia Majewska, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Laureatka – Julia Serwin, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby 
  Wyróżnienie – Wiktoria Masternak, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza Kima

  Finalista - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej - Lipsko 2017

  II miejsce - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

  Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • IX Ogólnopolski Konkurs "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

  I miejsce - Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  I miejsce - Wiktoria Masternak, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Wyróżnienie - Natalia Zaręba, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek


  • XI Ogólnopolski Konkurs Literacki "Okno"

  Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. V b , ucz. p. Doroty Dziubek

  • XX Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "Lipa 2016"

  Laureatka - Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Laureatka – Maja Siemińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Laureatka - Wiktoria Masternak, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby


  • Ogólnopolski Konkurs "Pastuszkowie z Fatimy"

  Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • Ogólnopolski Konkurs Literacki "Moja Mała Ojczyzna"

  I miejsce – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • Ogólnopolski Konkurs "Praca górnika i energetyka"

  II miejsce – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"

  Finalistka – Maja Siemińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Finalistka – Martyna Polak, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  • XIV Diecezjalna Olimpiada Liturgiczna "Słudzy Miłosierdzia - misja osób konsekrowanych widziana oczyma dzieci i młodzieży"

  II miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  Wyróżnienie - Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej

  • Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Songowanie 2017"

  II miejsce - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • Wojewódzki Konkurs Wokalny i Wokalno – Instrumentalny "Pasje i talenty 2017"

  Wyróżnienie - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • XX Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej – "Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie"

  I miejsce - Natalia Łapińska, kl. VI d, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

  • Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Moja Ojcowizna”

  I miejsce – Maja Siemińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek 
  I miejsce – Martyna Polak, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  II miejsce – Oliwier Mądry, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  III miejsce – Alicja Sołtykiewicz, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby 
  Wyróżnienie – Paweł Zdyb, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Wyróżnienie - Kamila Rycombel, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Wyróżnienie – Zuzanna Jedlikowska, kl. V a, ucz. p. Renaty Kudełko i p. Edyty Rutkowskiej
  Wyróżnienie – Maja Barańska, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Bogusława Wojtkiewicza
  Wyróżnienie – Bartosz Gomuła, kl. V a, ucz. p. Renaty Kudełko i p. Edyty Rutkowskiej
  Wyróżnienie – Zuzanna Kijewska, kl. V a, ucz. p. Renaty Kudełko i p. Edyty Rutkowskiej

  • XIV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny

  Finalistka – Kinga Choda, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek, Renaty Kudełko 
  Finalistka - Gabriela Niewadzi, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek, Renaty Kudełko

  Największe osiągniecia sportowe

  ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

  • Halowa Olimpiada "Lekkoatletyka dla każdego"

  Skok wzwyż
  II miejsce - Maksymilian Krawiec, kl. IV a, ucz. p. Janusza Ozdoby
  III miejsce - Oliwia Kubik, kl. IV b, ucz. p. Janusza Ozdoby

  ZAWODY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE

  • III Świętokrzyska Miniolimpiada Gier i Zabaw klas I – III

  I miejsce - Stefania Jędrych, Maja Kaniewska, Alicja Mołodowiec, Wiktoria Przepiórka, Oliwia Demska, Maja Olszewska, Kamil Nowocień, Mateusz Dyka, Filip Turek, Piotr Czajkowski, Bartosz Ambrozik, Gabriel Lach, Katarzyna Soboń, Julia Nawodzińska, Olha Kamuliak, Aleksandra Jeruzal, Pola Orzechowska, Krzysztof Fudalej, Kamil Kubacki, Oliwier Mazur, Dominik Wnuk, Krystian Stefański, Antoni Jedlikowski, Wiktoria Stefańska, Zofia Wójcik, Dominika Sawiniec, Róża Sławińska, Julia Norowska, Konrad Nowocień, Kacper Kaczor, Pitr Długosz, Patryk Misiura, Bartosz Kowalski, Mateusz Kowalski, ucz. p. Janusza Ozdoby i p. Andrzeja Waniela.

  • Finał Wojewódzki w trójboju lekkoatletycznym klas czwartych

  I miejsce – Kamila Rycombel, Maja Zawolik, Alicja Sołtykiewicz, Maja Barańska, Oliwia Osojca, Aleksandra Maj, ucz. p. Janusza Ozdoby i Michała Kępczyńskiego

  • Regionalne eliminacje Nestle Cup 2017 w czwórboju lekkoatletycznym w Kielach

  I miejsce - Maksymilian Krawiec, kl. IV zdobywając - 146 pkt, ucz. p. Janusza Ozdoby
  II miejsce - Jakub Dzik, kl.VI b uzyskując - 280 pkt, ucz. p. Janusza Ozdoby
  III miejsce - Maja Zawolik, kl. IV b uzyskując - 151 pkt, ucz. p. Janusza Ozdoby
  III miejsce - Batrłomiej, kl. VI b zdobywając - 239 pkt, ucz. p. Janusza Ozdoby

  • Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce w Sandomierzu

  I miejsce - Maksymilian Krawiec, kl IV a w skoku w dal wynikiem 3.95 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  I miejsce - Alan Machała kl. VI a w rzucie piłeczką palantową wynikiem 59 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  II miejsce - Bartłomiej Pęczkowski kl. VI b w rzucie piłeczką palantową wynikiem 59 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
  III miejsce - Paweł Wróbel kl. VI a w skoku w dal wynikiem 140 cm, ucz. p. Janusza Ozdoby
  III miejsce - Piotr Długosz kl. IV a w rzucie piłeczką palantową wynikiem 39 m, ucz. p. Janusza Ozdoby

  Wydarzenia i uroczystości


  Największe sukcesy naszych uczniów

  1otPLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"
  Oliwia Tyrała z kl. VI c to uczennica, która wyróżnia się pracowitością, sumiennością i kreatywnością. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę. Osiąga wysokie wyniki w nauce - średnia ocen 5,7. Odnosi sukcesy w licznych konkursach. Lubi podróżować, odkrywać ciekawe miejsca, poznawać losy zapomnianych bohaterów. Ma wielu przyjaciół i znajomych, z którymi lubi spędzać czas w kinie, na spacerach, na wspólnym przeżywaniu przygód. Dużo czyta – przede wszystkim literaturę przygodową, fantasy. Trenuje snowboard, jeździ na nartach i deskorolce.
  Podejmuje różne wyzwania. Zgadza się ze słowami Ani Shirley: „Zaledwie osiągnęłaś jeden cel, już inny, wyższy jeszcze, ukazuje ci się w oddali… I to właśnie czyni życie tak miłym!” Jej zainteresowania przeszłością regionu zaowocowały powstaniem prac promujących naszą małą ojczyznę. Uzyskały one czołowe lokaty w znaczących konkursach.

   

   

  Klasa IV

  • wyróżnienie w XXX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej,
  • laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego ALBUS,
  • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim Świat jest naprawdę piękny,
  • I miejsce na najlepszą maskę halloweenową (konkurs szkolny),
  • II miejsce w szkolnym konkursie matematycznym klas IV,
  • I miejsce w szkolnym konkursie Prawa Dziecka Oczami Dzieci.

  Klasa V

  • wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie I Ty możesz zostać baśniopisarzem,
  • wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim Polska pachnąca w lipach,
  • II miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę,
  • wyróżnienie w szkolnym konkursie poetyckim Poezja z wiosną w tle.

  Klasa VI

  • laureatka XXIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę (II miejsce),
  • I miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę,
  • wyróżnienie w IV Wojewódzkim Konkursie „Nasi sąsiedzi – Żydzi”,
  • zakwalifikowanie się do II etapu Konkursu Humanistycznego.

  mirka
  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • XX Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa

  I miejsce - Martyna Cieśla, kl. II a, ucz. p. Renaty Bartnik i p. Ryszarda Góry

  • XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej

  Laureatka - Magdalena Oksińska, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Laureatka - Maja Siemińska, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • XVI Ogólnopolskie spotkania z kolędą i pastorałką

  Wyróżnienie - Martyna Cieśla, kl. II a, ucz. p. Renaty Bartnik, p. Ryszarda Góry

  • XXI Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

  Wyróżnienie - Magdalena Oksińska, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"

  Laureatka (II miejsce) - Oliwia Tyrała, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Finalistka - Kinga Choda, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • Ogólnopolski Konkurs "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

  I miejsce - Magdalena Oksińska, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Wyróżnienie - Patrycja Pietrzyk, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Wyróżnienie - Natalia Zaręba, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek

  • Ogólnopolski Konkurs Zaprojektuj Kartkę Świąteczną

  Wyróżnienie - Natalia Zaręba, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  • IV Wojewódzki Konkurs Tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

  II miejsce - Magdalena Oksińska, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek
  Wyróżnienie - Oliwia Tyrała, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby

  • XIII Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej „Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł”

  III miejsce - Małgorzata Celińska, kl. III b, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Alicji Boroń
  Wyróżnienie - Katarzyna Soboń, kl. II e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  Wyróżnienie - Julia Norowska, kl. II f, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Gawron

  • XIX Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej – "Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie"

  I miejsce - Natalia Łapińska, kl. V d, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

  • Diecezjalny Konkurs Plastyczny pt. "Mój Anioł Stróż"

  I miejsce - Julia Grudzień, kl. III a, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Wandy Ostatek
  Wyróżnienie - Franciszek Karolik, kl. III a, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Wandy Ostatek

  • Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę

  I miejsce - Kinga Choda, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek
  I miejsce - Oliwia Tyrała, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  II miejsce - Jakub Drzazga, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  III miejsce - Antoni Wójcik, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  Wyróżnienie - Oskar Łepecki, kl. VI b, ucz. p. Alicji Krysztofiak
  Wyróżnienie - Marta Krzciuk, kl. IV c, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
  Wyróżnienie - Zuzanna Jedlikowska, Patrycja Mucha, kl. IV a, ucz. p. Renaty Kudełko i Edyty Rutkowskiej

  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

  • Finał Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w trójboju lekkoatletycznym

  II miejsce - Oliwia Dyka, Alicja Woś, Karolina Łobas, Martyna Tomala, kl. IV b, Nokola Sadłos, kl. IV c, ucz. p. Michała Kępczyńskiego, Patrycja Mucha, kl. IV a, ucz. p. Janusza Ozdoby

  • Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

  IV miejsce w skoku w dal – Patrycja Mucha, kl. IV a, ucz. p. Janusza Ozdoby, Karol Stadryniak, kl. IV b, ucz. p. Wojciecha Serwina
  V miejsce w biegu na 60m - Patrycja Mucha, kl. IV a, ucz. p. Janusza Ozdoby

  • II Finał Świętokrzyskiej Miniolimpiady Gier i Zabaw dla uczniów I-III Szkół Podstawowych

  V miejsce - Konrad Cieślikowski, Klaudia Flisak, Antoni Jedlikowski, Julia Lis, Karol Osuch, Emilia Pierzchalska, Wiktor Stachera, Krystian Stefański, kl. I a, Alicja Mołodowiec, kl. I d, Jakub Batugowski, kl. I g, Wiktoria Celińska, Alicja Misztal, kl. I h, Nikola Iwan, Kacper Kaczor, Bartosz Kowalski, Aleksandra Sady, Róża Sławińska, Aleksander Wejman, Aleksandra Zdyb, Igor Zięba, kl. II a, Konrad Nowocień, Zofia Wójcik, kl. II d, Olha Khamuliak, Dominik Wnuk kl. IIe, Piotr Długosz, Maksymilian Krawiec, Wiktoria Niewiadomska, Kacper Nowakowski, Kamila Rycombel, Waza Piotr, kl. III a, Dominika Kaleta, Jan Krysa, Filip Sejdziński, kl. III c, Amelia Orłowska, Dominika Sawiniec, Maja Zawolik kl. III d, ucz. p. Janusza Ozdoby i p. Joanny Zagozdon

  • Finał Wojewódzki "Kinder+sport" w Minisiatkówce

  II miejsce – Alicja Woś, Natalia Zaremba, Maja Siemińska , kl. IV b ucz. p. Michała Kępczyńskiego i p. Andrzeja Waniela

  • Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Wojewódzki w Drużynowym Turnieju Badmintona

  II miejsce Błażej Misiura, Krystian Jurys, Olaf Kądziela, kl. VI a. ucz. p. Michała Kępczyńskiego

  • Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Wojewódzki w Indywidualnych Zawodach LA

  I miejsce na 300 m - Krystian Nowak, kl. VI a, ucz. p. Michała Kepczyńskiego
  II miejsce w skoku w dal - Natalia Żywczyk, kl. VI d, ucz. p. Janusza Ozdoby
  II miejsce w skoku wzwyż - Magdalena Kuzdak, kl. VI c, ucz. p. Janusza Ozdoby
  II miejsce w skoku w dal – Kacper Kadela, kl. VI d, ucz. p. Michała Kepczyńskiego
  III miejsce w skoku w dal - Krystian Nowak, kl. VI a, ucz. p. Michała Kepczyńskiego
  III miejsce na 300m - Daria Wątroba, kl. VI d, ucz. p. Janusza Ozdoby


  WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI

  ABSOLWENCI

  Największe sukcesy naszych uczniów

  ncPLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"
  Natalia Choda z kl. VI a wygrała Plebiscyt "Uczeń Roku". Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem. W klasie IV i V uzyskała średnią ocen 5,9, a w VI – 6,0. Jest urodzoną humanistką. Duże wrażenie wywarły na niej słowa Maksyma Gorkiego: "Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości". Wypełnia więc czas, co czyni z ogromną przyjemnością, czytaniem książek. Ceni tolerancję i uczciwość. Zawsze znajduje czas dla kolegów i przyjaciół. Służy im pomocą w nauce, wspiera w trudnych sytuacjach szkolnych. Cechuje ją empatia i skromność. Interesuje się literaturą (pisze i recytuje wiersze), historią, tańcem, teatrem (grała w szkolnych inscenizacjach),muzyką oraz kulturą innych narodów. Doskonale radzi sobie z językiem angielskim. Dużo czasu poświęca koszykówce. Dzięki samodyscyplinie i pracowitości wciąż rozwija swoje predyspozycje, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Pozwala jej to osiągać liczne sukcesy.

   

   

  Klasa IV

  • Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „ALBUS” – laureatka;
  • IX Powiatowy Konkurs „Teatr i lektura” – wyróżnienie;
  • Powiatowy Konkurs Recytatorski „Lutnia wiejska” – II miejsce;
  • XXVII Dziecięcy Konkurs Recytatorski - wyróżnienie.

  Klasa V

  • Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego MULTITEST – laureatka;
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „ALBUS” – wyróżnienie;
  • XVII Ogólnopolski Konkurs „Alfik Humanistyczny” – 14 miejsce;
  • Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989” - finalistka;
  • Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poloneza czas zacząć” - II miejsce;
  • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją Jana Kochanowskiego” – I miejsce;
  • Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Co słychać na Olimpie?” - I miejsce;
  • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima – III miejsce.

  Klasa VI

  • XII Wojewódzki Konkurs Humanistyczny – laureatka;
  • Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej – wyróżnienie;
  • XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Ogrody Jesieni” – I miejsce;
  • XXII Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego – III miejsce;
  • Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę – wyróżnienie;
  • IX Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Religijno-Patriotycznej "Bóg, Honor, Ojczyzna" – I miejsce;
  • IX Powiatowy Konkurs Recytatorski "Lutnia wiejska" - II miejsce;
  • XV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Poezja Adama Mickiewicza" – I miejsce.

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • Patrycja Pietrzyk, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka w XXXI Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Natalia Choda, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie XXXI Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Aleksandra Sitarska, kl. III b, ucz. p Joanny Zybury – I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"
  • Magdalena Oksińska, kl. III b, ucz. p. Joanny Zybury – II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"
  • Julia Opałka, kl. III d, ucz. p Anny Barańskiej – III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"
  • Filip Heinrich, kl. III d, ucz. p. Anny Barańskiej - IV miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"
  • Zuzanna Skowierzak, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak – V miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"
  • Tola Gębura, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat – VI miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"
  • Michał Kot, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat – VII miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"
  • Adam Dymanowski, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak – VIII miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • Natalia Choda, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek – I miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Ogrody Jesieni"
  • Filip Guzal, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - II miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Ogrody Jesieni"
  • Filip Guzal, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - II miejsce w XXII Tarnogórskim Konkursie Poetyckim im. ks. Jana Twardowskiego
  • Natalia Choda, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek – III miejsce w XXII Tarnogórskim Konkursie Poetyckim im. ks. Jana Twardowskiego
  • Wiktoria Kijanka, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko - finalistka w XXII Młodzieżowym Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Patrycja Pietrzyk, Julia Spurek, kl. V c, ucz. pani Małgorzaty Urban - wyróżnienie - w II Ogólnopolskim Konkursie "Matematyka na faktach"
  • Oliwia Tyrała, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie Radia Plus w VIII Ogólnopolskim Konkursie "I Ty możesz zostać baśniopisarzem"
  • Kinga Choda, kl. IV b, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "A to moja bajka właśnie"
  • Oliwia Tyrała, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim "Polska pachnąca w lipach"
  • Patrycja Pietrzyk, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim "Polska pachnąca w lipach"
  • Martyna Cieśla, kl. I a, ucz. p. Renaty Bartnik, p. Ryszarda Góry – wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży Jana Wojdaka "Tęczowe piosenki”

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  • Wiktoria Kijanka, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i Renaty Kudełko – I miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Jakub Król, kl. III d, ucz. p. Anna Barańska – II miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Oliwia Tyrała, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby – II miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Oliwia Wójcik, kl. II c, ucz. p. Bożena Nizielskla - III miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Zuzanna Wojciechowska, kl. IV d, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza - III miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Natalia Choda, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek i p. Renaty Kudełko - laureatka w XII Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym
  • Natalia Lewicka, kl. VI a. ucz, p. Doroty Dziubek i p. Renaty Kudełko - finalistka w XII Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym
  • Martyna Rutkowska, kl. VI d, ucz. p. Edyty Rutkowskiej i p. Renaty Kudełko - finalistka w XII Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym
  • Oliwia Tyrała, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby – finalistka w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989"
  • Julia Kwiecień, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek – finalistka w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989"
  • Aleksander Andzela, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - finalista w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989"
  • Roksana Adamczyk, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby – wyróżnienie w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Natalia Choda, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Julia Bilska, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiktoria Kijanka, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w III Wojewódzkim Konkursie "Żydzi – nasi sąsiedzi"

  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

  • Gaia Giuffrida, Aleksandra Jeruzal, Martyna Król, Kamil Kubacki, Patryk Kuszewski, Zofia Miller, Dominik Pękacki, Maja Rafalska, Kaja Szymańska, Urszula Wąsik, kl. I b, ucz. p. Jolanty Cieślak, Natalia Gębarska, Klaudia Górska, Kewin Kasprowicz, Olha Khamuliak, Krystian Niewiadomski, Pola Orzechowska, Katarzyna Soboń, Kacper Świder, Julia Wierucka, Dominik Wnuk, kl. I e, ucz. p. Joanny Zagozdon – II miejsce w Wojewódzkim turnieju rekreacyjno-sportowym "Radość z sześciu lat"

  WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI

  ABSOLWENCI

  1a

  2a

   

   

  Zapraszamy do wirtualnego zwiadzania naszej szkoły

  prezentacja

   

   

  Hymn Polski w wykonaniu PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...