bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Slider

  Wiadomości na dzisiaj

  • Dzwonki
  • Polub swoją szkołę na Facebooku !!
  • Ogłoszenia zewnętrzne
  • Ochrona Danych Osobowych

  0.  7.05  -   7.50
  1.  8.00  -   8.45
  2.  8.55  -   9.40
  3.  9.50  - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.45 - 13.30
  7. 13.40 - 14.25
  8. 14.35 - 15.20

  ludzik221

  like it sm

  Daj LIKE IT! "piątce"!

  Ruszamy z profilem Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - PSP nr 5 na Facebooku.
  Serdecznie zapraszamy do polubienia strony i śledzenia wiadomości z życia szkoły.

   

  compresja m dop chro bez
   Ubezpieczenie dziecka  MOPS  Zagrożenia Przeciwdziałania   Bądź czujny

   

   

  rodoZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

  Dyrektor Szkoły
  mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska


   

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:

  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt.3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych prawo do przenoszenia swoich danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. Z 2016r. Nr 119, str.1 zpóźn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych:
  • dobrowolne, jest konieczne do załatwienia sprawy,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w procesie rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon : 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2. Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (DZ.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1z późn.zm.), przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
  • dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz.Urz.UE L 119, s.1) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze ”Monitoring wizyjny” jest PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ,
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, wejścia boczne, parking, korytarze budynku szkoły oraz teren wokół budynku szkoły.
  (Inne – jakie?)

  4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

  5. Odbiorą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

  7. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do usunięcia danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. U.UE.L.z 2016r.Nr 119, str.1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

  Nasza szkoła zapewnia

  • Zdrową atmosferę +

   Zdrową atmosferę Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej Read More
  • Odpowiednią bazę +

   Odpowiednią bazę Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą Read More
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych +

   Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych Dzieci, które wykazują różnorodne zainteresowania, pragną rozwijać się intelektualnie, artystycznie oraz chcą doskonalić sprawność fizyczną, ruchową, znajdą w naszej szkole Read More
  • Współpracę z rodzicami +

   Współpracę z rodzicami Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. Przewodnicząca - Joanna Read More
  • Wysoki poziom nauczania +

   Wysoki poziom nauczania Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Stale poszerzają ofertę edukacyjną, pracują nad osiąganiem przez uczniów wysokich wyników w różnych Read More
  • 1

  Oferta szkoły

  ludzik489Naszym głównym celem jest systematyczne tworzenie lepszej, nowoczesnej szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każde dziecko jest zdolne,
  niech wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać.

  W zmodernizowanym procesie edukacji zapewniamy uczniom optymalne warunki dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz różnorodnej aktywności każdego dziecka.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań, zapewniamy warunki sprzyjające do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  Za istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania, poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywania radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

  2018  Dbamy o

  • Sprawność fizyczną

   Sprawność fizyczną

   "W zdrowym ciele zdrowy duch!" Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między
   Read More
  • Tradycje szkoły

   Tradycje szkoły

   Budujemy tradycje. Decydują one o naszej tożsamości, integrują, wpływają na klimat szkoły, nadają jej niepowtarzalny charakter. W ich utrzymaniu uczestniczy
   Read More
  • Edukację regionalną

   Edukację regionalną

   Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu
   Read More
  • Bezpieczeństwo

   Bezpieczeństwo

   Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i
   Read More

  Sukcesy uczniów

  • 1

  Liga zadaniowa

  • Liga zadaniowa klas IV +

   Liga zadaniowa klas IV REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. IV W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy IV. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas V +

   Liga zadaniowa klas V REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. V W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy V. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas VI +

   Liga zadaniowa klas VI REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VI 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VI.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VII +

   Liga zadaniowa klas VII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VII 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VII.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VIII +

   Liga zadaniowa klas VIII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VIII W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VIII. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • 1

  MOGK – K

  ludzik274Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  ludzik423

  IMG 9124 Pano "Ciebie jedną kocham, 
  cudowna rodzinna ziemio..."

  Tak o ziemi kieleckiej pisał wybitny polski pisarz - Stefan Żeromski, który od dzieciństwa sycił się urodą tej ziemi, był z nią głęboko i nierozerwalnie związany.
  Nic więc dziwnego, że jedna z największych szkół w Ostrowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, otrzymała imię tego piewcy regionu świętokrzyskiego. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 2 czerwca 1990 roku.
  zeromskiStefan Żeromski był synem zubożałego szlachcica - Wincentego Żeromskiego i Józefy Żeromskiej z domu Katerla. Urodził się 14 października 1864 roku we wsi Strawczyn, oddalonej o kilkanaście wiorst od Kielc. Dawne Kieleckie to kraj lat dzieciństwa i młodości pisarza. Tutaj, u podnóża Gór Świętokrzyskich, wzrastał i wychowywał się. Wieś Strawczyn dzierżawili Żeromscy do 1864 roku.
  Potem rodzina zmuszona była porzucić dzierżawę i przenieść się kolejno do Masłowa, Woli Kopcowej i Krajna. W końcu osiedliła się w Ciekotach, jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Górach Świętokrzyskich, położonych w Dolinie Wilkowskiej, nad rzeką Lubrzanką, u podnóża góry Radostowej. Urok tych okolic zapadł na zawsze w serce przyszłego pisarza. Nawet po wielu latach miał w pamięci każdy szczegół pejzażu stron rodzinnych.
  Kolejna miejscowość związana z postacią naszego patrona to wieś Psary pod Bodzentynem. Tu w styczniu 1874 roku rozpoczął on naukę w szkole elementarnej, która miała przygotować go do gimnazjum. Jesienią tego samego roku Żeromski został uczniem klasy wstępnej męskiego gimnazjum w Kielcach. W 1886 roku ukończył tę szkołę i zawiózł swoje dokumenty do Szkoły Weterynaryjnej w Warszawie.
  W tym momencie nastąpiła rozłąka z "krajem lat dzieciństwa i młodości", ale obraz jego na zawsze przetrwał w sercu pisarza, o czym świadczy utwór "Puszcza Jodłowa" z 1925 roku. W tym poemacie prozą po raz ostatni wysławiał Żeromski uroki krainy młodości . Pisał u schyłku życia: "W uszach moich trwa szum twój, lesie dzieciństwa i młodości - choć tyle już lat nie dano mi go słyszeć na jawie!"
  W Warszawie rozpoczął studia w Szkole Weterynaryjnej, ale bardzo trudne warunki materialne nakazały mu przerwać naukę. Zaczął więc zarabiać na życie jako nauczyciel domowy w dworach szlacheckich na Kielecczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, w Nałęczowie.
  W 1892 roku Żeromski skorzystał z możliwości wyjazdu do Szwajcarii, gdzie podjął pracę bibliotekarza w Muzeum Narodowym w Rapperswilu. Piastował tę posadę do roku 1896.Po powrocie do kraju zaczął pracować w Bibliotece Zamoyskich też jako bibliotekarz.
  Później wiele podróżował. Wyjeżdżał do Nałęczowa, Zakopanego, za granicę - do Włoch i Francji. Od 1903 roku utrzymywał się już wyłącznie z pisarstwa.
  W 1920 roku nabył dom w Konstancinie pod Warszawą, gdzie spędził ostatnie lata życia. W roku 1924 otrzymał mieszkanie w oficynie Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamieszkał w nim już bardzo ciężko chory.
  Stefan Żeromski zmarł 20 listopada 1925 roku na zamku warszawskim. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 23 listopada. Właściwy obrzęd został poprzedzony aktem dekoracji zmarłego wielką wstęgą Orderu Polonia Restituta.
  Najbardziej znane utwory Żeromskiego to: Syzyfowe prace, Siłaczka, Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Popioły, Doktor Piotr, O żołnierzu tułaczu, Echa leśne, Nokturn, Róża, Uroda życia, Przedwiośnie, Wiatr od morza, Puszcza Jodłowa.
  My, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Stefana Żeromskiego, jesteśmy dumni, że naszym patronem jest syn ziemi kieleckiej, pisarz, który prawdziwie głęboko ukochał nasz region, naszą ojczyznę i nasz naród.
  Był "zawsze jak dobosz, który biegnie bez tchu obok spracowanego szeregu, znany takt wybijając pałkami".


  patron

  ludzik285WIZJA SZKOŁY
  Tworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

  MISJA SZKOŁY
  Jesteśmy szkołą, która w ramach programu nauczania systematycznie prowadzi edukację prozdrowotną;

  • Naszym "ukrytym" programem jest etos zdrowia - troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników;
  • Propagujemy nauczanie poprzez kontakt z przyrodą (zajęcia w terenie, "zielone klasy", wycieczki, rajdy);
  • Naszymi podstawowymi wartościami są: zdrowie, miłość, rodzina, uczciwość, tolerancja, przyjaźń, wiara, sprawiedliwość i pracowitość;
  • Dbamy o pełny rozwój ucznia we wszystkich sferach osobowości;
  • Wspieramy naszych wychowanków, uwzględniamy ich indywidualne możliwości i potrzeby;
  • Ściśle współpracujemy ze społecznością lokalną;
  • Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców;
  • Nasze oczekiwania to:
   - wyedukowany uczeń,
   - zadowolony rodzic,
   - usatysfakcjonowany nauczyciel

  ludzik293Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują

  Przez 35 lat funkcjonowania szkoły podejmowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia, z których wiele należy już do tradycji. szkoły. Dzisiaj mówią one o naszej tożsamości, kierunku działań, przyczyniają się do kształtowania osobowości naszych wychowanków, integrują naszą społeczność. Procentują jako opinia o szkole, bowiem tworzą jej klimat i niepowtarzalny charakter. W ich tworzeniu i kultywowaniu brali i biorą udział wszyscy - uczniowie, nauczyciele i rodzice.

  Nasze tradycje i zwyczaje można pogrupować w następujące kręgi tematyczne:

  Coś się zaczyna, coś się kończy

  • Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Przekazanie klas trzecich klasom czwartym
  • Pożegnanie absolwentów 
  • Księga wzorowych absolwentów

  PAMIĘTAMY

  • Akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja
  • Dzień Patrona (uroczysty apel i złożenie kwiatów w kąciku patrona; lekcje poświęcone patronowi szkoły, wycieczki „Śladami Stefana Żeromskiego)
  • Święto Edukacji Narodowej (akademia)
  • Zapalmy Im świeczkę - odwiedzamy cmentarze
  • Imprezy klasowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święto Rodziny

  UROCZYSTOŚCI SZKOLNE Z UDZIAŁEM SZTANDARU
  Sztandar szkolny jest symbolem „Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko”, a także jedności, honoru, męstwa i tradycji. Łączy obecnych uczniów szkoły z jej absolwentami i z tymi, którzy dopiero znajdą się w jej murach.

  2 czerwca 1990 roku naszej szkole nadano imię Stefana Żeromskiego, a w październiku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru, na który wtedy ślubowały pierwsze klasy. Od tamtej pory sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

  POMAGAMY INNYM

  • „I ty możesz zostać św. Mikołajem”
  • Aukcja wielkanocna
  • Wspomagamy: Hospicjum w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, PCK, Towarzystwo Opieki  nad zwierzętami, Dom Opieki i Dom Dziecka

  TEN NIEZWYKŁY CZAS

  • Wigilia dla nauczycieli
  • Wigilie klasowe
  • Jasełka
  • Poranek bożonarodzeniowy
  • Misterium wielkanocne
  • Śniadanie wielkanocne
  • Rekolekcje szkolne

  DALEJ, WYŻEJ

  • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie mogą odkrywać, rozwijać swoje zainteresowania
  • Coroczne konkursy szkolne, m. in. matematyczne (liga zadaniowa dla kl. IV – VI, Miejski Turniej Matematyczny dla kl. piątych), polonistyczne (literackie, ortograficzne), z języka angielskiego, przyrodnicze, plastyczne, biblijne, Konkurs Poezji i Piosenki Religijno - Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej”, "Zdrowie w poezji dziecięcej"
  • „Dzień Odkrywania Talentów”
  • Wybór „Ucznia roku”

  BAWIMY SIĘ

  • Andrzejki, zabawa noworoczna, walentynki

  WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI
  Bardzo ważna jest dla nas współpraca ze środowiskiem lokalnym. Stale współpracujemy z: Parafią – (wspólne obchody różnych uroczystości, pomoc charytatywna), Radą Osiedla Ogrody, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym (rozwijanie pasji krajoznawczych wśród uczniów), Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Komendą Powiatową Policji (w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły), Muzeum Historyczno – Archeologicznym –(kształcenie postawy świadomego odbiorcy sztuki, zapoznawanie z dorobkiem kulturalnym Polski, świata), Biurem Wystaw Artystycznych, Miejskim Centrum Kultury (rozwijanie zainteresowań sztuką, uczestniczenie w życiu kulturalnym), Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka, Zakładem Rehabilitacyjno – Opiekuńczym, przedszkolami, Domem Kultury „Malwa”, Dziecięcym Domem Kultury.

  Szkoła współpracuje z gazetami lokalnymi (zaprasza dziennikarzy do siebie bądź oddaje głos samym nauczycielom, którzy piszą artykuły o uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole, osiągnięciach pozaszkolnych uczniów, działaniach na rzecz edukacji i wychowania) oraz telewizją kablową.

  Oczywiście wykraczamy poza środowisko lokalne, m.in. uczestniczymy w Projekcie Edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

  Podejmowane przez nas działania są zgodne z wizją i misją szkoły.

  Dążymy do tego, by nasza społeczność w jak najwyższym stopniu identyfikowała się ze szkołą oraz jej celami, by miała poczucie przynależności, a szkoła była miejscem zakorzenionym w tradycji, co wcale nie kłóci się z tym, by uczniom wyrastały skrzydła.

  1a

  2a

   

   

  Zapraszamy do wirtualnego zwiadzania naszej szkoły

  prezentacja

   

   

  Hymn Polski w wykonaniu PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...