bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Slider
                                      Drodzy Uczniowie! 
                               PSP nr 5 to szkoła dla Was.
                                 Drodzy Rodzice! 
              PSP nr 5 to szkoła dla Waszych dzieci.

  dz

  rodz

  Bezpieczne wakacje 2018

  wakacje

   

  Wiadomości na dzisiaj

  • Ogłoszenia zewnętrzne
  • Dzwonki

   

  compresja m dop chro bez
   Ubezpieczenie dziecka  MOPS  Zagrożenia Przeciwdziałania   Bądź czujny

   

  0. 7.10 - 7.55
  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.40 - 13.25
  7. 13.35 - 14.20
  8. 14.30 - 15.15

  118

   

  Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

  Nasza szkoła zapewnia

  • Odpowiednią bazę +

   Odpowiednią bazę Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą Read More
  • Przyjazną atmosferę +

   Przyjazną atmosferę Naszym głównym celem jest stworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać Read More
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych +

   Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych Dzieci, które wykazują różnorodne zainteresowania, pragną rozwijać się intelektualnie, artystycznie oraz chcą doskonalić sprawność fizyczną, ruchową, znajdą w naszej szkole Read More
  • Współpracę z rodzicami +

   Współpracę z rodzicami Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. Przewodnicząca - Joanna Read More
  • Wysoki poziom nauczania +

   Wysoki poziom nauczania Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Stale poszerzają ofertę edukacyjną, pracują nad osiąganiem przez uczniów wysokich wyników w Read More
  • 1

  Oferta szkoły

  4Naszym głównym celem jest systematyczne tworzenie lepszej, nowoczesnej szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każde dziecko jest zdolne,
  niech wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać.

  W zmodernizowanym procesie edukacji zapewniamy uczniom optymalne warunki dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz różnorodnej aktywności każdego dziecka.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań, zapewniamy warunki sprzyjające do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  Za istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania, poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywania radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

  2018  Dbamy o

  • Sprawność fizyczną

   Sprawność fizyczną

   "W zdrowym ciele zdrowy duch!" Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między
   Read More
  • Tradycje szkoły

   Tradycje szkoły

   Budujemy tradycje. Decydują one o naszej tożsamości, integrują, wpływają na klimat szkoły, nadają jej niepowtarzalny charakter. W ich utrzymaniu uczestniczy
   Read More
  • Edukację regionalną

   Edukację regionalną

   Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu
   Read More
  • Bezpieczeństwo

   Bezpieczeństwo

   Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i
   Read More

  Sukcesy uczniów

  • 1

  Liga zadaniowa

  • Liga zadaniowa klas IV +

   Liga zadaniowa klas IV REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. IV W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy IV. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas V +

   Liga zadaniowa klas V REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. V W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy V. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas VI +

   Liga zadaniowa klas VI REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VI W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VI. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas VII +

   Liga zadaniowa klas VII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VII W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VII. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • 1

  MOGK – K

  27Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują

  Przez 35 lat funkcjonowania szkoły podejmowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia, z których wiele należy już do tradycji. szkoły. Dzisiaj mówią one o naszej tożsamości, kierunku działań, przyczyniają się do kształtowania osobowości naszych wychowanków, integrują naszą społeczność. Procentują jako opinia o szkole, bowiem tworzą jej klimat i niepowtarzalny charakter. W ich tworzeniu i kultywowaniu brali i biorą udział wszyscy - uczniowie, nauczyciele i rodzice.

  Nasze tradycje i zwyczaje można pogrupować w następujące kręgi tematyczne:

  Coś się zaczyna, coś się kończy

  • Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Przekazanie klas trzecich klasom czwartym
  • Pożegnanie absolwentów 
  • Księga wzorowych absolwentów

  PAMIĘTAMY

  • Akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja
  • Dzień Patrona (uroczysty apel i złożenie kwiatów w kąciku patrona; lekcje poświęcone patronowi szkoły, wycieczki „Śladami Stefana Żeromskiego)
  • Święto Edukacji Narodowej (akademia)
  • Zapalmy Im świeczkę - odwiedzamy cmentarze
  • Imprezy klasowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święto Rodziny

  UROCZYSTOŚCI SZKOLNE Z UDZIAŁEM SZTANDARU
  Sztandar szkolny jest symbolem „Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko”, a także jedności, honoru, męstwa i tradycji. Łączy obecnych uczniów szkoły z jej absolwentami i z tymi, którzy dopiero znajdą się w jej murach.

  2 czerwca 1990 roku naszej szkole nadano imię Stefana Żeromskiego, a w październiku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru, na który wtedy ślubowały pierwsze klasy. Od tamtej pory sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

  POMAGAMY INNYM

  • „I ty możesz zostać św. Mikołajem”
  • Aukcja wielkanocna
  • Wspomagamy: Hospicjum w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, PCK, Towarzystwo Opieki  nad zwierzętami, Dom Opieki i Dom Dziecka

  TEN NIEZWYKŁY CZAS

  • Wigilia dla nauczycieli
  • Wigilie klasowe
  • Jasełka
  • Poranek bożonarodzeniowy
  • Misterium wielkanocne
  • Śniadanie wielkanocne
  • Rekolekcje szkolne

  DALEJ, WYŻEJ

  • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie mogą odkrywać, rozwijać swoje zainteresowania
  • Coroczne konkursy szkolne, m. in. matematyczne (liga zadaniowa dla kl. IV – VI, Miejski Turniej Matematyczny dla kl. piątych), polonistyczne (literackie, ortograficzne), z języka angielskiego, przyrodnicze, plastyczne, biblijne, Konkurs Poezji i Piosenki Religijno - Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej”, "Zdrowie w poezji dziecięcej"
  • „Dzień Odkrywania Talentów”
  • Wybór „Ucznia roku”

  BAWIMY SIĘ

  • Andrzejki, zabawa noworoczna, walentynki

  WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI
  Bardzo ważna jest dla nas współpraca ze środowiskiem lokalnym. Stale współpracujemy z: Parafią – (wspólne obchody różnych uroczystości, pomoc charytatywna), Radą Osiedla Ogrody, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym (rozwijanie pasji krajoznawczych wśród uczniów), Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Komendą Powiatową Policji (w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły), Muzeum Historyczno – Archeologicznym –(kształcenie postawy świadomego odbiorcy sztuki, zapoznawanie z dorobkiem kulturalnym Polski, świata), Biurem Wystaw Artystycznych, Miejskim Centrum Kultury (rozwijanie zainteresowań sztuką, uczestniczenie w życiu kulturalnym), Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka, Zakładem Rehabilitacyjno – Opiekuńczym, przedszkolami, Domem Kultury „Malwa”, Dziecięcym Domem Kultury.

  Szkoła współpracuje z gazetami lokalnymi (zaprasza dziennikarzy do siebie bądź oddaje głos samym nauczycielom, którzy piszą artykuły o uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole, osiągnięciach pozaszkolnych uczniów, działaniach na rzecz edukacji i wychowania) oraz telewizją kablową.

  Oczywiście wykraczamy poza środowisko lokalne, m.in. uczestniczymy w Projekcie Edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

  Podejmowane przez nas działania są zgodne z wizją i misją szkoły.

  Dążymy do tego, by nasza społeczność w jak najwyższym stopniu identyfikowała się ze szkołą oraz jej celami, by miała poczucie przynależności, a szkoła była miejscem zakorzenionym w tradycji, co wcale nie kłóci się z tym, by uczniom wyrastały skrzydła.

  Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu wzmocnienie więzi ucznia z jego małą ojczyzną, "zakorzenieniem" w regionie.

  Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i przemocy, promujemy zdrowie pojmowane w sposób holistyczny. Działania opieramy na wartościach i normach dotyczących relacji międzyludzkich.

  91

  Rok szkolny 2017 / 2018

       
       
   
   
   
     


  Rok szkolny 2016 / 2017

   
   
           
       
       
           
   
     

     1a

  2a

   

   

  Zapraszamy do wirtualnego zwiadzania naszej szkoły

  prez

   

   

  Międzynarodowy Festiwal „Integracja malowana dźwiękiem”

  Akcje

  • "Klub Bezpiecznego Puchatka"

   "Klub Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny dla uczniów klas I, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu
   Read More
  • "Pij mleko"

   W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w programie „mleko w szkole”. Mleko białe UHT o minimalnej
   Read More
  • "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

   W naszej szkole realizujemy ogólnopolski program edukacyjny dla klas I-III "5 porcji warzyw, owoców lub soku". W ramach realizacji projektu
   Read More
  • "Śniadanie daje moc"

   "Śniadanie Daje Moc" to znana w całej Polsce akcja propagująca zasady zdrowego odżywiania. Nasza szkoła, która posiada Certyfikat Szkoły Promującej
   Read More
  • "Sprzątanie Świata"

   Nasza szkoła od wielu lat bierze udział w międzynarodowej akcji Sprzątania Świata. W kampanii biorą udział zarówno klasy młodsze, jak
   Read More

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...