bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Slider

  Wiadomości na dzisiaj

  • Dzwonki
  • Polub swoją szkołę na Facebooku !!
  • Ogłoszenia zewnętrzne
  • Ochrona Danych Osobowych

  0.  7.05  -   7.50
  1.  8.00  -   8.45
  2.  8.55  -   9.40
  3.  9.50  - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.45 - 13.30
  7. 13.40 - 14.25
  8. 14.35 - 15.20

  ludzik221

  like it sm

  Daj LIKE IT! "piątce"!

  Ruszamy z profilem Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - PSP nr 5 na Facebooku.
  Serdecznie zapraszamy do polubienia strony i śledzenia wiadomości z życia szkoły.

   

  compresja m dop chro bez
   Ubezpieczenie dziecka  MOPS  Zagrożenia Przeciwdziałania   Bądź czujny

   

   

  rodoZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

  Dyrektor Szkoły
  mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska


   

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:

  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt.3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych prawo do przenoszenia swoich danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. Z 2016r. Nr 119, str.1 zpóźn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych:
  • dobrowolne, jest konieczne do załatwienia sprawy,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w procesie rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon : 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2. Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (DZ.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1z późn.zm.), przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
  • dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz.Urz.UE L 119, s.1) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze ”Monitoring wizyjny” jest PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ,
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, wejścia boczne, parking, korytarze budynku szkoły oraz teren wokół budynku szkoły.
  (Inne – jakie?)

  4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

  5. Odbiorą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

  7. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do usunięcia danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. U.UE.L.z 2016r.Nr 119, str.1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

  Nasza szkoła zapewnia

  • Zdrową atmosferę +

   Zdrową atmosferę Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej Read More
  • Odpowiednią bazę +

   Odpowiednią bazę Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą Read More
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych +

   Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych Dzieci, które wykazują różnorodne zainteresowania, pragną rozwijać się intelektualnie, artystycznie oraz chcą doskonalić sprawność fizyczną, ruchową, znajdą w naszej szkole Read More
  • Współpracę z rodzicami +

   Współpracę z rodzicami Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. Przewodnicząca - Joanna Read More
  • Wysoki poziom nauczania +

   Wysoki poziom nauczania Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Stale poszerzają ofertę edukacyjną, pracują nad osiąganiem przez uczniów wysokich wyników w różnych Read More
  • 1

  Oferta szkoły

  ludzik489Naszym głównym celem jest systematyczne tworzenie lepszej, nowoczesnej szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każde dziecko jest zdolne,
  niech wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać.

  W zmodernizowanym procesie edukacji zapewniamy uczniom optymalne warunki dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz różnorodnej aktywności każdego dziecka.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań, zapewniamy warunki sprzyjające do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  Za istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania, poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywania radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

  2018  Dbamy o

  • Sprawność fizyczną

   Sprawność fizyczną

   "W zdrowym ciele zdrowy duch!" Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między
   Read More
  • Tradycje szkoły

   Tradycje szkoły

   Budujemy tradycje. Decydują one o naszej tożsamości, integrują, wpływają na klimat szkoły, nadają jej niepowtarzalny charakter. W ich utrzymaniu uczestniczy
   Read More
  • Edukację regionalną

   Edukację regionalną

   Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu
   Read More
  • Bezpieczeństwo

   Bezpieczeństwo

   Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i
   Read More

  Sukcesy uczniów

  • 1

  Liga zadaniowa

  • Liga zadaniowa klas IV +

   Liga zadaniowa klas IV REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. IV W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy IV. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas V +

   Liga zadaniowa klas V REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. V W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy V. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas VI +

   Liga zadaniowa klas VI REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VI 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VI.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VII +

   Liga zadaniowa klas VII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VII 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VII.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VIII +

   Liga zadaniowa klas VIII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VIII W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VIII. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • 1

  MOGK – K

  ludzik274Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  Największe sukcesy naszych uczniów

  wdPLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"
  Wiktoria Dębicka z kl. VI e wygrała Plebiscyt "Uczeń Roku".
  Mam różnorodne zainteresowania. Dzięki samodyscyplinie i pracowitości wciąż rozwijam swoje predyspozycje, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Jestem urodzoną humanistką. Bardzo poważnie potraktowałam słowa Kornela Makuszyńskiego: „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”. Wypełniam więc czas, co czynię z ogromną przyjemnością, czytaniem książek. Piszę wiersze, opowiadania. Interesuję się tańcem, przyrodą, historią, teatrem (oglądam sztuki teatralne oraz występuję w szkolnych inscenizacjach). Inną moją pasją, której poświęcam dużo czasu, jest muzyka. Przez kilka lat śpiewałam w scholi parafialnej "Promyki Pana Jezusa". Należę także do harcerstwa O2DH/PG2 AZYMUT. Cenię uczciwość i tolerancję. Zawsze znajduję czas dla kolegów i przyjaciół. Służę im pomocą w nauce, wspieram w trudnych sytuacjach szkolnych. Nauka sprawia mi przyjemność. W ubiegłych latach miałam średnie: 6,0 5,8 5,7. Zawsze odznaczałam się wzorowym zachowaniem. Uwielbiam wyzwania, toteż brałam udział w wielu konkursach na różnych szczeblach.

   

  Klasa IV

  • XXVIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej - wyróżnienie
  • Ogólnopolski Konkurs "Kolorowy Świat Bajki" - III miejsce
  • "Wyprawa w nieznane - moja przygoda w tajemniczej krainie ekologicznej energii" etap regionalny – wyróżnienie
  • Rejonowy Konkurs Literacki "Krzyż w życiu i posłudze Jana Pawła II" - I miejsce i nagroda specjalna
  • VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Lutnia wiejska” - I miejsce
  • IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji dziecięcej” - II miejsce
  • VI Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Bożonarodzeniowej "Narodziła się nam nadzieja" - III miejsce
  • VIII Powiatowy Konkurs "Teatr i lektura" - III miejsce

  Klasa V

  • XXIX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej - Laureatka
  • Ogólnopolski Test Ortograficzny - Mistrz Ortografii
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego "ALBUS" - I miejsce i nagroda główna
  • Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę - III miejsce
  • Powiatowy Konkurs Recytatorski „Lutnia wiejska” - I miejsce
  • Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poloneza czas zacząć” - II miejsce
  • II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Z Małym Księciem za pan brat”- I miejsce
  • Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej - II miejsce

  Klasa VI

  • XIX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży - wyróżnienie
  • VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" - wyróżnienie
  • Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę” - III miejsce
  • XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji dziecięcej” - I miejsce
  • III Międzyszkolny Konkurs „Z Małym Księciem za pan brat” - II miejsce
  • Liga Zadaniowa Klas VI – II miejsce

   

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • Oliwia Tyrała, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby – wyróżnienie wXXX Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Jakub Żak, kl. V a, ucz. p. Małgorzaty Urban – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Mateusz Biedka, kl. V c, ucz. p. Wiolety Rogali – Mazur - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Zuzanna Jedlikowska, kl. 2a – ucz. p. Jolanty Luzak – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Karol Sierpień, kl. 2a – ucz. p. Jolanty Luzak – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Magdalena Oksińska, kl. 2b – ucz. p. Joanny Zybury – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Wiktor Szymański, kl. 2c – ucz. p. Doroty Karwat – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Filip Heinrich, kl. 2d – ucz. p. Anny Barańskiej – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Jakub Król, kl. 2d – ucz. p. Anny Barańskiej – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Jan Szumlak, kl. 2a – ucz. p. Jolanty Luzak – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Dominik Niezgoda, kl. 2c – ucz. p. Doroty Karwat – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Oliwia Luboch, kl. 3c – ucz. p. Jolanty Cieślak – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Paweł Wróbel, kl. 3a – ucz. p. Barbary Olszańskiej – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Natalia Łapińska, kl. 3d – ucz. p. Joanny Zubrzyckiej – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Alan Machała, kl. 3a – ucz. p. Barbary Olszańskiej – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
  • Sara Ogrodowczyk, kl. 3a – ucz. p. Barbary Olszańskiej – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • Mateusz Biedka, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - II miejsce w województwie, 228 w kraju w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”
  • Stefania Kobiec, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek- II miejsce w województwie, 5 w kraju w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”
  • Julia Czuba, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek- III miejsce w województwie, 83 w kraju w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”
  • Klaudia Kaczmarzyk, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w województwie, 145 w kraju w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”
  • Natalia Lewicka, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek – Mistrz Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Natalia Gatkowska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - Mistrz Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Monika Jędrzejewska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - Mistrz Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Mateusz Biedka, kl. V c, ucz. P. Mirosławy Zaremby - Mistrz Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Natalia Lewicka, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Natalia Choda, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Mateusz Biedka, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Monika Jędrzejewska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Dagmara Sejdzińska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Stefania Kobiec, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Kinga Skowron, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Oliwia Tyrała, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Weronika Nowak, kl. IV d, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Patrycja Jurytko, kl. IV d, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Dominika Rutkowska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek – finalistka XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”
  • Wiktoria Dębicka, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"
  • Wiktoria Dębicka, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek – wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
  • Oliwia Tyrała, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim „Świat jest naprawdę piękny”
  • Monika Jędrzejewska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Natalia Gatkowska , kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Dagmara Sejdzińska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Julia Czuba, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Patrycja Pietrzyk, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Łukasz Mroczek, kl. IV b, ucz. p. Alicji Krysztofiak - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Szymon Wójcik, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Aleksy Jędrych, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Natalia Choda, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Natalia Lewicka, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Michał Woś, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Klaudia Kaczmarzyk, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Monika Zieja, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Wiktoria Dębicka, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  • Dominika Rutkowska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek – I miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Zuzanna Sejdzińska, kl. VI d, ucz. p. Barbary Gadkowskiej - I miejsce w XI Diecezjalnej Olimpiadzie Liturgicznej pt.: „BŁOGOSŁAWIONY KS. ANTONI REWERA – ŚWIADEK WIARY”
  • Magdalena Oksińska, kl. II b, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Joanny Zybury - I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym dla klas I-III szkoły podstawowej pt.: „BŁOGOSŁAWIONY KS. ANTONI REWERA – ŚWIADEK WIARY”
  • Natalia Łata, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko – II miejsce Wojewódzkim Konkursie „W 220 rocznicę wybuchu powstania kościuszkowskiego”
  • Natalia Łata, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko - II miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiktoria Kijanka, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko - II miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Julia Bilska, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek – III miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiktoria Dębicka, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek – III miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Julia Czuba, kl. IV a, ucz. P. Doroty Dziubeki p. Bogusława Wojtkiewicza – III miejsce w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Michał Pękacki, kl. VI d, ucz. p. Justyny Walczak - laureat I Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
  • Wiktoria Kijanka, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Wojewódzkiego etapu Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Martyna Polak, kl. III c, ucz. p. Jolanty Cieślak – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Moja Polska w 2050 roku"
  • Dominika Rutkowska, kl. VI e, ucz. p. Doroty Dziubek – finalistka Wojewódzkiego etapu Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Natalia Choda, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek – finalistka Wojewódzkiego etapu Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Joanna Czechowska, kl. VI b, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej - finalistka XVII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie"
  • Paulina Brodawka, kl. VI a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej - finalistka XVII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie"
  • Dagmara Sejdzińska, kl. VI e, ucz, p. Doroty Dziubek i p. Renaty Kudełko - fialistka XI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznyego
  • Mateusz Biedka ,kl. V c, ucz. p . Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko - finalista XI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznyego
  • Filip Sejdziński, kl. I c, Martyna Jurek, kl. II a, Zuzanna Jedlikowska, kl. II a, Zuzanna Kijewska, kl. II a, Aleksandra Pszonak, kl. II a, Kamila Kapusta, kl. IV d, Natalia Choda, kl. V a, Julia
  • Kwiecień, kl. V a, Katarzyna Zięba, kl. V a, Agnieszka Witkowska, kl. V a, Natalia Lewicka, kl. V a, Paulina Brodawka, kl. VI a, Joanna Czechowska, kl. VI b, Justyna Łebek, kl. VI b,
  • Karolina Krawczyk, kl. VI d, Weronika Kozikowska, kl. VI d, Zuzanna Sejdzińska, kl. VI d, Katarzyna Bidzińska, kl. VI e, Natalia Gatkowska, kl. VI e, Natalia Piątak, kl. VI a, Dagmara
  • Sejdzińska, kl. VI e, ucz, p. Barbary Gadkowskiej i p. Danuty Wiśnewskiej – finaliści Diecezjalnego Przeglądu Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych
  • Natalia Zaręba, kl. II b, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Joanny Zybury - wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym dla klas I-III szkoły podstawowej pt.: „BŁOGOSŁAWIONY KS. ANTONI REWERA – ŚWIADEK WIARY”
  • Natalia Łapińska, kl. III d, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zubrzyckiej - wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym dla klas I-III szkoły podstawowej pt.: „BŁOGOSŁAWIONY KS. ANTONI REWERA – ŚWIADEK WIARY”
  • Natalia Lewicka, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek – wyróżnienie w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Gabriela Krycia, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko - wyróżnienie w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Klaudia Korczak, kl. V b, ucz. p. Alicji Krysztofiak – wyróżnienie w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Katarzyna Gołasa, ucz. p. Alicji Krysztofiak – wyróżnienie w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Maja Arcowska, kl. III c, ucz. p. Jolanty Cieślak – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursuie Plastycznym "Moja Polska w 2050 roku"

  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

  WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI

  ABSOLWENCI

  Największe sukcesy naszych uczniów

  PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"
  wsWiktoria Smikiel z kl. VI d wygrała Plebiscyt "Uczeń Roku". Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, życzliwością. Jest wszechstronnie uzdolniona, ma różnorodne zainteresowania. Dzięki samodyscyplinie i pracowitości wciąż rozwija swoje predyspozycje, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Szczególnie interesuje się literaturą, matematyką, sportem oraz muzyką. Nie pozostaje bierna na sprawy uczniów w naszej szkole, dlatego czynnie działała w Samorządzie Uczniowskim (sekcja organizacyjna) oraz w samorządzie klasowym (w kl. IV i V- przewodnicząca, w kl. VI wiceprzewodnicząca). Wiktoria to wzorowa uczennica. W IV klasie uzyskała średnią ocen 5,6, w V - 5,9, a w pierwszym półroczu klasy VI - 5,7. Wiktoria jest wrażliwa na problemy otaczającego go świata. Ma na uwadze słowa Phila Bosmansa: „Szczęście i przyjaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażliwi, łagodni i delikatni w słowach i czynach". W związku z tym zawsze znajduje czas dla kolegów i przyjaciół. Służy im pomocą w nauce, wspiera w trudnych sytuacjach szkolnych. Jest lubiana przez rówieśników i ceniona przez nauczycieli.
  Rozwijanie pasji pozwala jej osiągać liczne sukcesy.

   

  ROK SZKOLNY 2010 /2011

  • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę"
  • Wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Lutnia wiejska"
  • Wyróżnienie w VII Powiatowym Konkursie „TEATR I LEKTURA"
  • III miejsce w szkolny konkursie „Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej"
  • II miejsce w szkolnym konkursie „Wiosna i zdrowie w poezji”

  ROK SZKOLNY 2011 /2012

  • I miejsce i główna nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • III miejsce w szkolny konkursie "Wokół Świąt Bożego Narodzenia"
  • III miejsce w szkolnym konkursie poezji i prozy bożonarodzeniowej „Wokół Świąt Bożego Narodzenia”

  ROK SZKOLNY 2012 /2013

  • Udział w powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Reprezentowanie szkoły w konkursie „Matematyczne potyczki szóstoklasisty w PG nr3”
  • Zdobycie największej ilości punktów w szkole w XVIII Ogólnopolskim Konkursie "Alfik Matematyczny"
  • Wiktoria uczestniczy w treningach piłki siatkowej (w PSP 5), piłki ręcznej (w PSP 14), a w klasach młodszych systematycznie uczęszczała na zajęcia SKS.

  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (w kl. VI)

  • I miejsce w zawodach międzyszkolnych w „Minipiłkę ręczną dziewcząt”
  • I miejsce w zawodach międzyszkolnych w koszykówkę
  • III miejsce w międzyszkolnych zawodach w „Minipiłkę siatkową dziewcząt”
  • III miejsce w międzyszkolnych zawodach w piłkę nożną


  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • Wiktoria Dębicka, kl. Ve, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka XXIX Międzynarodowego Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Konrad Dzik, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - laureat XXIX Międzynarodowego Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Albert Śliwka, kl. VI a, ucz. p. BarbarY KiljańskIej - wyróżnienie w XXIX Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Paweł Czechowski, kl. VI b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w XXIX Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Adrianna Stadryniak, kl. V d, ucz. p. Henryki Piotrowskiej - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Szymon Maj, kl. IV a, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Mateusz Biedka, kl. IV c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Roksana Kurek, kl. II d, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej- wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Wiktoria Masternak, kl. II c, ucz. p. Jolanty Cieślak - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Natalia Łapińska, kl. II d, ucz.p. Joanny Zubrzyckiej - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Paweł Wróbel, kl. II a, ucz. p. Barbary Olszańskiej - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Patrycja Pietrzyk, kl. III c, ucz. p. Ewy Kieszkowskiej - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur
  • Małgorzata Wdowczyk, kl. III b, ucz. p. Alicji Boroń - wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • Natalia Lewicka, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - I miejsce i nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Wiktoria Dębicka, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - I miejsce i nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Albert Śliwka, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - II miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń
  • Weronika Ziarek, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - III miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń
  • Monika Jędrzejewska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"
  • Julia Kwiecień, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Michał Woś, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Agnieszka Witkowska, kl., IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Szymon Maj, kl., IV a, ucz.p. Doroty Dziubek - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Michał Pocheć, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Wojciech Kotowski, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Natalia Choda, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Kacper Łobas, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Kacper Stefański, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Dagmara Sejdzińska, kl.V e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Monika Jędrzejewska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Natalia Gatkowska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Dominika Rutkowska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Wiktoria Wójcik, kl. VI d, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „ALBUS”
  • Natalia Lewicka, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Natalia Gatkowska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Monika Jędrzejewska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Albert Śliwka, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - laureat XX Tarnogórskiego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego
  • Damian Ryczkowski, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - finalista XX Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę”
  • Wiktoria Nowakowska, kl. VI b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 - 1989
  • Wiktoria Dębicka, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - Mistrz Ortografii Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego
  • Natalia Gatkowska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - Ekspert Ortografii Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego
  • Albert Śliwka, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie specjalne w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Odkrywamy talenty przyszłości"
  • Wiktoria Dębicka, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Moja baśń”
  • Martyna Góra, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Maria Kwiatkowska, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Dawid Kowalski, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Kinga Kwiatkowska, kl. VI d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Karolina Konias, kl. VI d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „ALBUS”
  • Katarzyna Bidzińska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Dagmara Sejdzińska, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Paweł Czechowski, kl. VI b, ucz. p. Mirosława Zaremba - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Wiktoria Wójcik, kl. VI d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Michał Pękacki, kl. V d, ucz. p. Justyny Walczak - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Wiosenna literka Scrabble®"

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  • Wiktoria Dębicka, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Lutnia wiejska”
  • Damian Ryczkowski, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiktoria Nowakowska, kl. VI b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Julia Czuba, kl. III a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej - II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Aleksandra Pytlak, kl. III a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej - II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiktoria Dębicka, kl. V e, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Jakub Król, kl. I d, ucz. p. Anny Barańskiej - laureat VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Wiktoria Nowakowska, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematyczny „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Wiktoria Wójcik, kl. VI d, ucz. p. Dorota Dziubek - finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematyczny „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Wiktoria Masternak, grupa świetlicowa - wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Magdalena Oksińska, kl. I b, ucz .p. Joanna Zybura - wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Martyna Polak, kl. II c, ucz. p. Jolanta Cieślak - wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Katarzyna Gołasa, kl. V a, ucz. p. Alicji Krysztofiak - wyróżnienie w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiktoria Misiura, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Wiktoria Kijanka, kl. IV c, ucz. p. Renaty Kudełko i p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę


  ZAWODY WOJEWÓDZKIE

  • Wiktor Czaja kl. VI c, Paweł Czechowski kl.VI b, Bartek Dwojak kl. VI c, Dawid Madej kl. VI b, Michał Maj kl. VI a, Jakub Smoliński kl. VI a, Marcin Sienniak, kl. VI d, Ernest Wadowski, kl. VI b, Norbert Zaużny, kl. VI b - ucz. p. Michała Kępczyńskiego - I miejsce w Półfinałach Wojewódzkich Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Nożnej Chłopców
  • Paweł Czechowski kl.VI b, Wiktor Czja kl. VI b, Jakub Górski, Krol Gryszka kl. VI d, Michał Krzciuk kl. VI d, Krzysztof Kurek kl. VI a, Damian Łepecki kl. VI c, Dawid Madej kl. VI b, Michał Maj kl. VI a, Marcin Sienniak kl. VI d, Adrian Stawiarz kl. V b, Patryk Żelazowski kl. VI b, ucz. p. Michała Kępczyńskiego, p. Janusz Ozdoba - I miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych
  • Krzysztof Kurek kl. VI a, ucz. p. Michał Kępczyński - I miejsce w bieg na dyst. 300 m podczas Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Zawodach Lekkoatletycznych
   Michał Maj kl. VI a, ucz. p. Michał Kępczyński - II miejsce w skoku wzwyż podczas Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Zawodach Lekkoatletycznych
  • Wiktor Czaja kl. VI c , Bartek Dwojak kl. VI c, Michał Krzciuk kl. VI d, Tymoteusz Kuba kl. VI a, Damian Łepecki kl. VI c, Dawid Madej kl. VI b, Michał Maj kl. VI a, Jakub Ożóg kl. VI a, Jakub Smoliński kl. VI a, Igor Szląszkiewicz kl. VI c, Franek Wrona kl. VI a, ucz. p. Michała Kępczyńskiego, p. Wojciecha Serwina, p. Edmunda Zaręby - II miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Minipiłce Ręcznej
  • Krzysztof Kurek, kl. VI a, ucz. p. Michała Kępczyńskiego - III miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych
  • Wiktor Czaja kl. VI c, Bartek Dwojak kl. VI c, Michał Krzciuk kl. VI d, Tymoteusz Kuba kl. VI a, Damian Łepecki kl. VI c, Dawid Madej kl. VI b, Michał Maj kl. VI a, Jakub Ożóg kl. VI a, Jakub Smoliński kl. VI a, Igor Szląszkiewicz kl. VI c, Franek Wrona kl. VI a, ucz. p. Michała Kępczyńskiego, p. Wojciecha Serwina, p. Edmunda Zaręby - III miejsce w Finałach Województwa Świętokrzyskiego Szkół Podstawowych w Minipiłce Ręcznej Chłopców - Szczypiorniak na Orlikach
  • Wiktor Czaja kl. VI c, Paweł Czechowski kl. VI b, Bartek Dwojak kl. VI c, Dawid Madej kl. VI b, Michał Maj kl. VI a, Jakub Smoliński kl. VI a, Marcin Sienniak kl. VI d, Ernest Wadowski kl. VI b, Norbert Zaużny kl. VI b, ucz. p. Michała Kępczyńskiego - IV miejsce w Finale Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Minipiłce Nożnej Chłopców

  WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI


  ABSOLWENCI

  Największe sukcesy naszych uczniów

  PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"
  bmBerenika Mazur była uczennicą kl. VI c w PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Osiąga znakomite wyniki w nauce - średnia jej ocen wynosi 5,8. Uważa się za humanistkę, ale odnosi również sukcesy w konkursach matematycznych. Bardzo lubi czytać książki, szczególnie przygodowe. Doskonale zna powieści Zbigniewa Nienackiego o Panu Samochodziku, imponuje jej Sherlock Holmes - mistrz dedukcji. Interesuje się kulturą innych krajów, z zaciekawieniem studiuje mapy, lubi podróżować. Z przyjemnością uczy się obcych języków. Lubi oglądać debaty sejmowe i rozmawiać o nich z rodzicami. Uwielbia sport, aktywnie spędza czas z rówieśnikami, spotkacie ją na każdym meczu KSZO. Kocha zwierzęta. Ma teriera australijskiego, który wabi się "Chrupek". Najważniejsza jest dla niej rodzina. Ceni szczerość, przyjaźń i tolerancję. Wyróżnia się empatią, skromnością, taktem. Chętnie służy pomocą, nie wywyższa się, można na nią liczyć. Jest szczerze lubiana przez rówieśników i ceniona przez nauczycieli. Wytrwale dąży do celu, ale nigdy za wszelką cenę. Podobają jej się słowa L. Armstronga: "Wszystko jest możliwe. Mogą Ci mówić, że masz 90% szans, 50% szans lub 1% szans, ale to Ty musisz wierzyć i walczyć"! Brała udział w wielu różnorodnych konkursach.

  • laureatka IX Konkursu Humanistycznego (2012r.),
  • laureatka Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Polskiego (2011r.),
  • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie ,,Multitest'' (język polski, 2011r.),
  • wyróżnienie w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym (2011r.),
  • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie ,,Zapomniani bohaterowie historii najnowszej naszego regionu''; kategoria: opowiadanie (2011r.),
  • bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie ,,Alfik Matematyczny'' (2011r.),
  • laureatka II Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego ,,Rachmistrz'' (2012 r.).

  Uzyskała również certyfikat ,,Cambridge Young Learners English Tests'' (2011 r.) oraz ukończyła Kurs Błyskawicznego Czytania i Technik Pamięciowych, uzyskując w teście końcowym tempo 6806 słów na minutę - wynik celujący (2011 r.).
  Społeczność szkolna uważa, że jest wspaniałym kandydatem na Ucznia Roku. W pełni zasługuje na to zaszczytne miano.


  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • Anna Gołasa, kl. VI c, ucz. p. Mirosława Zaremba - laureatka XXVIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Anna Piotrowska, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - finalistka Międzynarodowego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Aleksandra Podsiadły, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - finalistka Międzynarodowego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Natalia Raban, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - finalistka Międzynarodowego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Krzysztof Pożoga, kl. VI c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur Matematyczny
  • Karolina Konias, kl. V d, ucz. p. Bożeny Winiarczyk - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur Matematyczny
  • Filip Kroczek, kl. VI c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur Matematyczny
  • Kacper Maj, kl. VI c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur Matematyczny
  • Patrycja Pietrzyk, kl. II c, ucz. p. Ewy Kieszkowskiej i p. Renaty Baran - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangurek
  • Małgorzata Wdowczyk, kl. II b, ucz. p. Alicji Boroń - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangurek
  • Oliwia Tyrała, kl. II c, ucz. p. Ewy Kieszkowskiej i p. Renaty Baran - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangurek
  • Michał Pocheć, kl. III a, ucz. p. Joanny Zybury - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangurek
  • Maria Kwiatkowska, kl. III c, ucz. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangurek
  • Karina Amanowicz, kl. III d, ucz. p. Doroty Karwat - wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangurek
  • Kinga Kwiatkowska, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w XXVIII MiędzynarodowymKonkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Gabriela Górniak, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Wiktoria Dębicka, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Tymoteusz Kuba, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • Aleksandra Jaśkiewicz, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - Grand Prix i tytuł "Odkrywcy Krainy Baśni" w V Ogólnopolskim Konkursie "I Ty możesz zostać baśniopisarzem"
  • Wiktoria Smikiel, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Albert Śliwka, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - II miejsce w XIX Tarnogórskim Konkursie Poetyckim im. ks. Jana Twardowskiego
  • Gabriela Górniak, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka
  • Wiktoria Dębicka, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Kolorowy Świat Bajki"
  • Katarzyna Zajączkowska, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Kolorowy Świat Bajki"
  • Izabela Czerwińska, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Kolorowy Świat Bajki"
  • Albert Śliwka, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Szkoła moich marzeń"
  • Krystian Barszczak, Nessim Belkhiati, Kinga Chlewicka, Oliwia Główka, Agnieszka Grabowiec, Amelia Kalbarczyk, Paweł Krawczyk, Aleksandra Łasa, Wiktor Łącki, Oskar Łepecki, Łukasz Mroczek, Julia Ochocka, Karolina Suliga, Małgorzata Wdowczyk, Dominik Zaręba, Dawid Żak, kl. II b, ucz. p. Alicji Boroń - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. "Wiem, co jem!"
  • Anna Gołasa, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka XV Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "LIPA 2011"
  • Martyna Woźniak, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego "ALBUS"
  • Wiktoria Wójcik, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego "ALBUS"
  • Anna Piotrowska, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego "ALBUS"
  • Tomasz Orłowski, kl.VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego
  • Monika Jędrzejewska, kl.IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego
  • Małgorzata Garbacka, kl.VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego
  • Kacper Kwietniak, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego PANDA 2012
  • Aleksandra Mazurek, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - laureatka XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Natalia Gatkowska, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Monika Jędrzejewska, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Kinga Kwiatkowska, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego MULTITEST
  • Kacper Maj, kl. VI c, ucz. p. Małgorzaty Urban - finalistka II Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno - Matematycznej
  • Aleksandra Jaśkiewicz, kl.V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - finalistka VII Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczniej z prądem"
  • Dominika Rutkowska, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Zuzanna Sejdzińska, kl. IV d, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Wiktoria Dębicka, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Michał Pękacki, kl. IV d, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Julia Ćmiel, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Berenika Mazur, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego MULTITEST
  • Krzysztof Pożoga, kl. VI c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Alfik"
  • Berenika Mazur, kl. VI c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Alfik"
  • Wiktoria Dębicka, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"
  • Monika Jędrzejewska, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Dawid Kowalski, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Wiktoria Smikiel, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Kinga Kwiatkowska, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Julia Ćmiel, kl. V d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Wiktor Czaja, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Paweł Sobczyński, kl.V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Jakub Stefański, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Anna Gołasa, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Anna Soluch, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Małgorzata Garbacka kl.VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Berenika Mazur, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Tomasz Orłowski, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Izabela Czekała, kl.VI c, ucz.p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Dominika Rak, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Ilona Walas, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremba - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Krzysztof Papaj, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego "ALBUS"
  • Anna Soluch, kl.VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Izabela Czerwińska, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Berenika Mazur, kl.VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Kinga Kwiatkowska, kl.V d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Anna Gołasa, kl.VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Weronika Ziarek, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń"
  • Dagmara Górniak, kl. III b, ucz. p. Jolanty Luzak - szczególne podziękowanie za twórczą pracę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Klasa ze Snów - Wyprawa na Marsa"

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  • Mateusz Biedka, kl. III c, ucz. p. Anny Barańskiej - I miejsce w Wojewódzkiej klasyfikacjji Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka innego wymiaru"
  • Weronika Gajek, kl. I b, ucz. p. Renaty Bartnik - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Jestem bezpieczny"
  • Berenika Mazur, kl. VI c, ucz. p. Małgorzata Urban - I miejsce w Wojewódzkiej klasyfikacji uczniów Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka innego wymiaru"
  • Aleksandra Mazurek, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - I miejsce w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Albert Śliwka, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - I miejsce w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Albert Śliwka, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Trud i siła współczesnej rodziny"
  • Anna Soluch, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Czy patriotyzm ma sens w dzisiejszych czasach?"
  • Julia Kwiecień, kl. III a, ucz. p. Joanny Zybury - II miejsce w Wojewódzkiej klasyfikacjji Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka innego wymiaru"
  • Klaudia Korczak, kl. III b, ucz. p. Jolanty Luzak - II miejsce w etapie wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Karolina Jeżewska, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Trud i siła współczesnej rodziny"
  • Anna Gołasa, kl. VI c, ucz, p. Mirosławy Zaremby - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Sport w sztuce"
  • Martyna Rutkowska, kl. III d, ucz. p. Doroty Karwat - III miejsce w Wojewódzkiej klasyfikacjji Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży "Matematyka innego wymiaru"
  • Magdalena Kuzdak, kl. II c, ucz. p. Ewy Kieszkowskiej - III miejsce w etapie wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Aleksandra Jaśkiewicz, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - III miejsce w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczniej z prądem"
  • Dominik Kościołek, kl. V b, ucz. p. Mirosławy Zaremby, p. Bogusława Wojtkiewicza - III miejsce w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Klewin Soboń, kl. III a, ucz. p. Joanny Zybury - laureatka V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Anna Piotrowska, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Aleksandra Podsiadły, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Natalia Raban, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Anna Gołasa, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby, p. Renaty Kudełko - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Berenika Mazur, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby, p. Renaty Kudełko - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Izabela Czekała, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby, p. Renaty Kudełko - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Wiktoria Zielińska, kl. VI d, ucz. p. Małgorzaty Zaczkowskiej, p. Iwony Kary - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - PrzyrodniczegoJakub Salus, kl. IV a, ucz. p. Iwony Kary - finalista półfinałów regionalnych XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego i VI edycji Polsko - Litewskiej "Przez ocean czasu"
  • Agnieszka Donda, kl. IV e, ucz. p. Iwony Kary - finalistka półfinałów regionalnych XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego i VI edycji Polsko - Litewskiej "Przez ocean czasu"
  • Izabela Czerwińska, kl. VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - finalistka etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Gabriela Krycia, kl. III a, ucz. p. Iwony Pater - wyróżnienie w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Natalia Łata, kl. III c, ucz. p. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Wiktoria Chmiel, kl. III b, ucz. p. Jolanty Luzak - wyróżnienie w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych"
  • Natalia Łata, kl. III c, ucz. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w XXXVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ"
  • Weronika Świerzbińska, kl. III b, ucz. p. Jolanty Luzak - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Maria Kwiatkowska, kl. III c, ucz. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Weronika Stępniewska, kl. III c, ucz. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Jakub Banasik, kl. III c, ucz. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Dominika Rutkowska, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczniej z prądem"
  • Natalia Dębicka, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczniej z prądem"
  • Monika Zieja, kl. IV e, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Weronika Ziarek, kl.V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Dawid Góralski, kl.VI a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Aleksandra Podsiadły, kl.VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Michał Pękacki, kl. IV d, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza - wyróżnienie w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Zuzanna Sejdzińska, kl. IV d, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza - wyróżnienie w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę
  • Natalia Raban, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w etapie Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę

  ZAWODY WOJEWÓDZKIE

  • Roksana Adamek, kl. II c, ucz, p. Anna i Grzegorz Podsiadły - I miejsce w XXVIII Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Aleksandra Górniak, kl. II c, ucz. p. Anna i Grzegorz Podsiadły - III miejsce w XXVIII Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Anastazja Matracka III a, Adrianna NowakIII a, Angelika Nierubiec IV c, Martyna Woźniak IV e, Kinga Kwiatkowska V d, Wiktoria NowakV d, Wiktoria Zielińska VI d, Adrianna Pilińska VI b, ucz. p. Beata Tracz, p. Joanna Zagozdon, p. Joanna Zybura - II miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Zawodach Pływackich Szkół Podstawowych Dziewcząt

  WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI


  ABSOLWENCI

  Największe sukcesy naszych uczniów

  pkPLEBISCYT "UCZEŃ ROKU
  Paulinka Kaczor, uczennica kl. VI e została Uczniem Roku 2010/2011 i zdobyła nagrodę Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Osiągła ona celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia ocen w klasach IV - VI (I półrocze) wynosiła - 5,6. Paulina świetnie godzi obowiązki wzorowej uczennicy z pasją artystyczną oraz działalnością charytatywną. Największym autorytetem dla niej jest Jan Paweł II, który uczy nas, że "Człowieka trzeba mierzyć miarą serca". Jest otwarta na innych, chętnie niesie pomoc potrzebującym. Często reprezentuje naszą szkołę w koncertach charytatywnych (np. podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), bierze udział w spotkaniach integracyjnych uczniów naszej szkoły z dziećmi z Domu Dziecka. Paulina aktywnie uczestniczy w życiu środowiska szkolnego, chętnie występuje w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych. Od I klasy pełniła funkcję przewodniczącej lub vice przewodniczącej klasy, a od września jest przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Największą pasją Paulinki jest śpiew i w tej dziedzinie odnosi znaczące sukcesy. Marzy o tym, by związać swoją przyszłość z muzyką. W 2010 roku została nominowana do Świętokrzyskiej Nagrody Muzycznej "Muzyczne Scyzoryki" i zajęła 4 miejsce. Drugą pasją Pauliny jest taniec. Należy do formacji cheerleaders, z którą w 2010 roku zdobyła II miejsce w Mistrzostwach Polski Cheerleaders w Rzeszowie oraz II miejsce w Grand Prix Polski Cheerleaders. Paulina bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius pod nazwą ,,Prawdziwe i fantastyczne podróże po ogrodach i parkach Europy". Miała przyjemność uczestniczyć w wyjeździe roboczym do Portugalii oraz gościć u siebie młodzież z Francji. Łatwo zjednuje sobie sympatię innych pogodnym usposobieniem, wielką kulturą osobistą, serdecznością, wdziękiem, skromnością i wrażliwością. Jest ambitna, odpowiedzialna i pracowita. Zawsze ma czas dla kolegów i przyjaciół. Służy im pomocą w nauce, wspiera w trudnych sytuacjach szkolnych. Jest lubiana przez rówieśników i ceniona przez nauczycieli.

  • II miejsce na XIII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej Łódź 2008
  • II miejsce na XIV Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej Łódź 2009
  • III miejsce w kategorii duety na XIV Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej Łódź 2009
  • I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Talenty - Opatów 2009
  • II miejsce na XV Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej Łódź 2010
  • laureatka XV i XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Szwarlika w Będzinie (2010 i 2011)
  • laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka (w latach 2010 i 2011)
  • III miejsce na XXI Ogólnopolskim Festiwalu ,,Polonia Semper Fidelis" 2010
  • I miejsce na XVI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej Łódź 2011
  • GRAND PRIX (w duecie) na XVI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej Łódź 2011
  • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Młodych Twórców Poezji "Listopadowa zaduma" 2010
  • I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Religijno - Patriotycznej "Bóg, Honor, Ojczyzna" 2011

   

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • Paulina Kaczor, kl. VI e, Filip Pikus, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej - Grand Prix w XVI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej

  • Paulina Kaczor, kl. VI e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej - I miejsce w XVI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej

  • Dawid Krawczyk, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Tematycznym "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Angelika Deroń, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Tematycznym "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989"
  • Grzegorz Waliszczak, kl. VI a, ucz. p. Małgorzaty Zaczkowskiej - wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Kacper Maj, kl. V c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w wXIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Krzysztof Pożoga, kl. V c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Jakub Ożóg, kl. IV a, ucz. p. Henryki Piotrowskiej - wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Emil Woskowicz, kl. IV c, ucz. p. Bożeny Winiarczyk - wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Albert ŒŚliwka, kl. IV a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w XXVII Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Mateusz Biedka, kl. II c, ucz. p. Anny Barańskiej Bardzo - wynik dobry w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Szymon Maj, kl. II a, ucz. p. Joanny Zybury - wynik bardzo dobry w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Martyna Rutkowska, kl. II d, ucz. p. Doroty Karwat - wynik bardzo dobry w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Maria Kwiatkowska, kl. II c, ucz. p. Anny Barańskiej - wynik bardzo dobry w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny
  • Filip Kołomański, kl. II c, ucz. p. Anny Barńskiej - wynik bardzo dobry w XIX Międzynarodowym Konkursie - Kangur Matematyczny

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • Natalia Szczepaniak, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskej - nagroda główna i tytuł "Odkrywcy Krainy Baśni" w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim "I ty możesz zostać baśniopisarzem"
  • Albert Śliwka, kl. IV a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - III miejsce w XVIII Tarnogórskim Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. ks. JanaTwardowskiego
  • Dominika Klechowska, kl. V e, ucz. p. Barbary Kiljańskej - finalistka XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Albert Śliwka, kl. IV a, ucz. p. Barbary Kiljańskej - III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń"
  • Marta Lis, kl. IV a, ucz. p. Barbary Kiljańskej - III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń"
  • Paulina Kaczor, kl. VI e, ucz. p. Ryszarda Góry p. Danuty Wiśniewskiej - III miejsce w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej "Polonia Semper Fidelis"
  • Wiktoria Wójcik, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Paweł Czechowski, kl. IV b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Kinga Kwiatkowska, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Dominika Gatkowska, kl. IV b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Wiktoria Smikiel, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Weronika Starachowska, kl. IV b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka PolskiegoAnna Piotrowska, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Małgorzata Garbacka, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Anna Gołasa, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Izabela Czerwińska, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Weronika Pękalska, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Dominika Dzik, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Oliwia Patrzałek, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego
  • Grzegorz Waliszczak, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - Arcymistrz Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Natalia Raban, kl. VI b, ucz. p. Alicji Krysztofiak - Mistrz Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Tomasz Orłowski, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - Ekspert Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Marcin Barański, kl. VI b, ucz. p. Alicji Krysztofiak - Ekspert Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Michał Moskalik, kl. VI b, ucz. p. Alicji Krysztofiak - Ekspert Ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym
  • Dominik Kościółek, kl. IV b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Paweł Sobczyński, kl. IV c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Wiktoria Nowakowska, kl. IV b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Julia Ćmiel, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Kinga Michałowska, kl. IV b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Anna Soluch, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Natalia Fitowska, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Tomasz Orłowski, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Berenika Mazur, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego
  • Natalia Płoszaj, kl. V d, ucz. p. Alicji Krysztofiak - wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń"
  • Wiktoria Zielińska, kl. V d, ucz. p. Alicji Krysztofiak - wyróżnienie Xw II Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń"

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE

  • Aleksandra Podsiadły, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Ilona Walas, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców Poezji "POEZJA - OGRÓD NASZYCH MARZEŃ" 2009 - 2010
  • Dominika Klechowska, kl. V e, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - I miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Natalia Raban, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Berenika Mazur, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Zapomniani bohaterowie najnowszej historii naszego regionu"
  • Oliwia Patrzałek, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Zapomniani bohaterowie najnowszej historii naszego regionu"
  • Jakub Ożóg, kl. IV a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - II miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Kinga Kwiatkowska, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek - II miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców Poezji "POEZJA - OGRÓD NASZYCH MARZEŃ" 2009 - 2010
  • Anna Soluch, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - II miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Paweł Grajcar, kl. V b, ucz. p. Renaty Kudełko - II miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Angelika Deroń, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Kinga Kwiatkowska, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek - III miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Grzegorz Waliszczak, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej, p. Renaty Kudełko - laureat etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Piotr Ćwik, kl. VI a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej, p. Renaty Kudełko - laureat etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Angelika Deroń, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat etapu wojewódzkiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Dawid Krawczyk, kl. V c, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureat etapu wojewódzkiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Weronika Pękalska, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek, p. Renaty Kudełko - finalista etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Marcin Barański, kl. VI b, ucz. p. Alicji Krysztofiak, p. Renaty Kudełko - finalista etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Natalia Raban, kl. VI b, ucz. p. Alicji Krysztofiak, p. Renaty Kudełko - finalista etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Albert Śliwka, kl. IV a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - pochwała w VIII Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców Poezji "POEZJA - OGRÓD NASZYCH MARZEŃ" 2009 - 2010
  • Izabela Czerwińska, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Dziecko w rodzinie"
  • Angelika Deroń, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Dziecko w rodzinie"
  • Marcin Barański, kl. VI b, ucz. p. Iwony Kary, p. Alicji Krysztofiak, p. Renaty Kudełko - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Julita Sikorska, kl. V a, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Katarzyna Stojek, kl. IV a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Karolina Konias, Wiktoria Smikiel, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Patryk Pytlak, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek, p. Bogusława Wojtkiewicza - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Izabela Zięba, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Weronika Pękalska, kl. VI c, ucz. p. Doroty Dziubek, p. Bogusława Wojtkiewicza - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Anna Sieniek, kl. VI e, ucz. p. Renaty Kudełko - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"


  WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI
   
  ABSOLWENCI

  1a

  2a

   

   

  Zapraszamy do wirtualnego zwiadzania naszej szkoły

  prezentacja

   

   

  Hymn Polski w wykonaniu PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...