bip

Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Slider

  Wiadomości na dzisiaj

  • Dzwonki
  • Polub swoją szkołę na Facebooku !!
  • Ogłoszenia zewnętrzne
  • Ochrona Danych Osobowych

  0.  7.05  -   7.50
  1.  8.00  -   8.45
  2.  8.55  -   9.40
  3.  9.50  - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.45 - 13.30
  7. 13.40 - 14.25
  8. 14.35 - 15.20

  ludzik221

  like it sm

  Daj LIKE IT! "piątce"!

  Ruszamy z profilem Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - PSP nr 5 na Facebooku.
  Serdecznie zapraszamy do polubienia strony i śledzenia wiadomości z życia szkoły.

   

  compresja m dop chro bez
   Ubezpieczenie dziecka  MOPS  Zagrożenia Przeciwdziałania   Bądź czujny

   

   

  rodoZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

  Dyrektor Szkoły
  mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska


   

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:

  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt.3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych prawo do przenoszenia swoich danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. Z 2016r. Nr 119, str.1 zpóźn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych:
  • dobrowolne, jest konieczne do załatwienia sprawy,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w procesie rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, którego siedziba znajduje się na os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon : 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji do PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2. Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  Ty sam jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

  4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku.

  5. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (DZ.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1z późn.zm.), przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
  • dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
  • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Klauzula informacyjna zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz.Urz.UE L 119, s.1) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze ”Monitoring wizyjny” jest PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ,
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 41 247 20 42.

  2. PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, wejścia boczne, parking, korytarze budynku szkoły oraz teren wokół budynku szkoły.
  (Inne – jakie?)

  4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

  5. Odbiorą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

  7. W związku z przetwarzaniem przez PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do usunięcia danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. U.UE.L.z 2016r.Nr 119, str.1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

  Nasza szkoła zapewnia

  • Zdrową atmosferę +

   Zdrową atmosferę Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej Read More
  • Odpowiednią bazę +

   Odpowiednią bazę Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą Read More
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych +

   Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych Dzieci, które wykazują różnorodne zainteresowania, pragną rozwijać się intelektualnie, artystycznie oraz chcą doskonalić sprawność fizyczną, ruchową, znajdą w naszej szkole Read More
  • Współpracę z rodzicami +

   Współpracę z rodzicami Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. Przewodnicząca - Joanna Read More
  • Wysoki poziom nauczania +

   Wysoki poziom nauczania Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Stale poszerzają ofertę edukacyjną, pracują nad osiąganiem przez uczniów wysokich wyników w różnych Read More
  • 1

  Oferta szkoły

  ludzik489Naszym głównym celem jest systematyczne tworzenie lepszej, nowoczesnej szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Każde dziecko jest zdolne,
  niech wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać.

  W zmodernizowanym procesie edukacji zapewniamy uczniom optymalne warunki dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz różnorodnej aktywności każdego dziecka.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań, zapewniamy warunki sprzyjające do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  Za istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania, poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywania radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

  2018  Dbamy o

  • Sprawność fizyczną

   Sprawność fizyczną

   "W zdrowym ciele zdrowy duch!" Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między
   Read More
  • Tradycje szkoły

   Tradycje szkoły

   Budujemy tradycje. Decydują one o naszej tożsamości, integrują, wpływają na klimat szkoły, nadają jej niepowtarzalny charakter. W ich utrzymaniu uczestniczy
   Read More
  • Edukację regionalną

   Edukację regionalną

   Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą / Trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu
   Read More
  • Bezpieczeństwo

   Bezpieczeństwo

   Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i
   Read More

  Sukcesy uczniów

  • 1

  Liga zadaniowa

  • Liga zadaniowa klas IV +

   Liga zadaniowa klas IV REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. IV W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy IV. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas V +

   Liga zadaniowa klas V REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. V W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy V. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • Liga zadaniowa klas VI +

   Liga zadaniowa klas VI REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VI 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VI.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VII +

   Liga zadaniowa klas VII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VII 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VII.2. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje Read More
  • Liga zadaniowa klas VIII +

   Liga zadaniowa klas VIII REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ KL. VIII W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VIII. Uczestnictwo w Lidze Zadaniowej zobowiązuje do Read More
  • 1

  MOGK – K

  ludzik274Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

  Oferujemy:

  - komputerowe badanie postawy ciała,
  - naukę ćwiczeń,
  - zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

  Zapewniamy:

  - fachową opiekę,
  - skuteczną pomoc.

  Największe sukcesy naszych uczniów

  PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU

  mkMilena Kępczyńska wygrała plebiscyt "Uczeń Roku" Społeczność szkolna PSP nr 5 uznała, że Milena Kępczyńska z kl. VI e - wszechstronna, utalentowana, ambitna, odnosząca sukcesy w różnych dziedzinach, a przy tym wrażliwa i skromna - w pełni zasługuje na to, by reprezentować szkołę w Konkursie "Uczeń Roku". A oto krótka charakterystyka uczennicy:
  Milena jest urodzoną humanistką. Bardzo lubi czytać książki. Często wraca do "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Wielkie wrażenie wywarł na niej utwór A. Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec". Interesuje się teatrem - ogląda sztuki teatralne, a także często bierze udział w szkolnych przedstawieniach. Uczy się języków obcych (angielskiego i francuskiego). Uprawia też różne dyscypliny sportowe, należy do klubu siatkarskiego. Od trzech lat jest harcerką. Chętnie jeździ na obozy, uczestniczy w różnorodnych akcjach. Słowa M. Twaina: "Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia" to jej życiowe motto. Ważna jest dla niej miłość, przyjaźń, ceni też uczciwość i tolerancję. Jest kreatywna, uczynna, koleżeńska, chętnie pomaga innym. Można na nią liczyć. Lubi się uczyć, poszerzać swoje wiadomości. W ubiegłych latach miała średnią ocen 5,9. Zawsze wyróżnia się wzorowym zachowaniem.

  • III m. w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa",
  • I m. w II Rejonowym Konkursie Literackim pt. "Papież - pielgrzym",
  • I m. w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego "In the World of Fairy Tales",
  • I m. w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym "Co słychać na Olimpie?"

  Razem ze swoją drużyną odniosła również wiele sukcesów w sporcie:

  • II m. w Mistrzostwach Ostrowca Św. w Minikoszykówce,
  • II m. w Mistrzostwach Ostrowca Św. w Minipiłce Nożnej,
  • I m. w Mistrzostwach Ostrowca Św. w Minikoszykówce,
  • I m. w Mistrzostwach Ostrowca Świętokrzyskiego w Minipiłce Siatkowej.

  W tym roku szkolnym została laureatką VII Konkursu Humanistycznego - znalazła się w grupie uczniów, którzy zdobyli najwyższą ilość punktów. Podczas uroczystego podsumowania konkursu otrzymała Dyplom za uzyskanie tytułu "Uczeń Roku 2009/2010". Została także wyróżniona przez NSZZ Solidarność.

   

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • Paulina Kaczor, kl. V e, ucz. p. Ryszarda Góry, p. Danuty Wiśniewskiej - II miejsce w XV Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej
  • Filip Pikus kl. VI e, Anna Zalewska kl. V c, Natalia Zalewska kl. I PG nr 3, ucz. p. Ryszarda Góry, p. Danuty Wiśniewskiej - II miejsce w XV Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej
  • Aleksandra Urban, kl. VI d, ucz. p. Henryki Piotrowskiej, p. Małgorzaty Urban - wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur
  • Wiktoria Zielińska, kl. VI d, ucz. p. Małgorzaty Zaczkowskiej - wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur
  • Wiktoria Smikiel, kl. III d, ucz. p. Wandy Ostatek - wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Maluch
  • Katarzyna Stojek, kl. III a, ucz. p. Ewa Kieszkowska - wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Maluch
  • Konrad Dzik, kl. III a, ucz. p. Alicja Boroń - wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Maluch
  • Krzysztof Pożoga, kl. VI c, ucz. p. Małgorzaty Urban - wynik bardzo dobry w XVIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur
  • Adrianna Stadryniak, kl. II d, ucz. p. Barbara Olszańska - wynik bardzo dobry w XVIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangurek

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • Jakub Kwiecień, kl. V a p. Barbara Kiljańska - I miejsce w XVII Tarnogórskim Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. ks. JanaTwardowskiego
  • Paulina Kaczor, kl. V e, ucz. p. Ryszard Góra - I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Talenty - Opatów 2009
  • Klaudia Granat, kl. VI e, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"
  • Klaudia Granat, kl. VI e p. Danuta Wiśniewska p. Mirosława Zaremba - I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie "O Palmę Wielkanocną"
  • Jakub Kwiecień, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim zorganizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • Oliwia Patrzałek, kl. V c p. Dorota Dziubek - III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie "O Palmę Wielkanocną"
  • Milena Kępczyńska, kl. VI e, ucz. p. Mirosławy Zaremby - III miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"
  • Małgorzata Dobosz, kl. VI d, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - laureatka IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Okno"
  • Anna Radecka, kl. VI b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka etapu ogólnopolskiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Monika Karcz, kl. VI e, ucz. p. Mirosława Zaremba - laureatka etapu ogólnopolskiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Jan Dytkowski, kl. VI f, ucz. p. Dorota Dziubek - laureat etapu ogólnopolskiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Marcin Barański, kl. V b p. Alicja Krysztofiak - finalista XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Weronika Pękalska, kl. V c, ucz. p. Doroty Dziubek - wyróżnienie w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"
  • Natalia Szczepaniak, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w XXVI Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Jakub Kwiecień, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w XXVI Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
  • Aleksandra Urban, kl. VI d p. Barbara Kiljańska - wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim "I ty możesz zostać baśniopisarzem"
  • Jakub Kwiecień, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Pudełko moich marzeń"

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE

  • Marcin Barański, kl. V b, ucz. p. Alicji Krysztofiak - I miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Paulina Kaczor, kl. V e, ucz. p. Ryszarda Góry - I miejsce w eliminacjach regionalnych Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka"
  • Monika Karcz, kl. VI e, ucz. p. Mirosławy Zaremby - I miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Klaudia Granat, kl. VI e, ucz. p. Miroslawy Zaremby - I miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców Poezji "POEZJA - OGRÓD NASZYCH MARZEŃ" 2009 - 2010
  • Mateusz Biedka, kl. I c, ucz. p. Anny Barańskiej - II miejsce w XXXV Wojewódzkim Konkursie Rysunkowym ,,BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ"
  • Agnieszka Nizielska, kl. V c, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza - II miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Magdalena Krakowiak, kl. VI d, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - II miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Dominika Dzik, kl. V c, ucz. p. Doroty Dziubek - II miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Monika Conti, Katarzyna Kończak, kl. VI c, ucz. p. Alicji Gankowskiej - II miejsce w Konkursie na prezentację multimedialną "Żyj zdrowo - najciekawsze projekty i działania w szkołach dotyczące zdrowego stylu życia"
  • Jakub Kwiecień, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Mężczyzna we współczesnym świecie"
  • Małgorzata Dobosz, kl. VI d, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Mężczyzna we współczesnym świecie"
  • Piotr Ćwik, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej, p. Bogusława Wojtkiewicza - III miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Ewa Pietrzykowska, kl. VI b, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza, p. Mirosławy Zaremby - III miejsce w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Anna Radecka, kl. VI b, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka etapu wojewódzkiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Monika Karcz, kl. VI e, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureatka etapu wojewódzkiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Jan Dytkowski, kl. VI f, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat etapu wojewódzkiego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  • Paulina Kaczor, kl. V e, ucz. p. Ryszard Góra - laureatka etapu diecezjalnego XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
  • Ernest Szeląg, kl. VI f, ucz. p. Doroty Dziubek - laureat etapu wojewódzkiego - "Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea"
  • Michał Kuzdak, kl. VI e, ucz. p. Mirosławy Zaremby - laureat etapu wojewódzkiego - "Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea"
  • Anita Grabowska, kl. VI f, ucz. p. Doroty Dziubek - laureatka etapu wojewódzkiego - "Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea"
  • Milena Kępczyńska, kl. VI e, ucz. p. Mirosławy Zaremby, p. Renaty Kudełko - laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Małgorzata Gierczak, kl. VI d, ucz. p. Barbary Kiljańskiej, p. Renaty Kudełko - laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Wiktoria Zawolik, kl. VI f, ucz. p. Doroty Dziubek, p. Justyny Maj - finalistka etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Monika Conti, kl. VI c, ucz. p. Edyty Rutkowskiej, p. Renaty Kudełko - finalistka etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
  • Angelika Nierubiec, kl. II c, ucz. p. Jolanty Cieślak - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Szukamy rady na odpady"
  • Filip Chmielewski, kl. II c, ucz. p. Jolanty Cieślak - finalista Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Szukamy rady na odpady"
  • Jakub Kwiecień, kl. V a, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców Poezji "POEZJA - OGRÓD NASZYCH MARZEŃ" 2009 - 2010
  • Małgorzata Chuchała, kl. VI d, ucz. p. Barbary Kiljańskiej - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Mężczyzna we współczesnym świecie"
  • Nina Gawrońska, kl. III b, ucz. p. Bożeny Nizielskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Weronika Starachowska, kl. III b, ucz. p. Bożeny Nizielskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Norbert Załużny, kl. III b, ucz. p. Bożeny Nizielskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Gabriela Krycia, kl. I c, ucz. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Mateusz Biedka, kl. I c, ucz. p. Anny Barańskiej - wyróżnienie w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
  • Angelika Deroń, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek - pochwała w VIII Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców Poezji "POEZJA - OGRÓD NASZYCH MARZEŃ" 2009 - 2010

  ZAWODY WOJEWÓDZKIE

  • Dagmara Górniak, kl. I b, ucz. p. Anna i Grzegorz Podsiadło - I miejsce w XVII Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Mateusz Biedka, kl. I c, ucz. p. Anna i Grzegorz Podsiadło - I miejsce w XVII Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Gabriela Krycia, kl. I c, ucz. p. Anna i Grzegorz Podsiadło - I miejsce w XVII Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Alan Wach, kl. I c, ucz. p. Anna i Grzegorz Podsiadło - I miejsce w XVII Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Piotr Senderek, kl. I e p. Anna i Grzegorz Podsiadły - I miejsce w XIX Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Piotr Senderek, kl. I e, ucz. p. Anny i Grzegorza Podsiadły - III miejsce w XVI Świętokrzyskich Konfrontacjach Tańca Towarzyskiego
  • Patryk Borek, kl. V a, Jan Dytkowski, kl. VI f, Kacper Granat, kl. III a, Oskar Jarocha, kl. III c, Filip Kania, kl. IV e, Marcin Karwacki, kl. IV e, Ernest Szeląg, kl. VI f, Wiktor Zajączkowski, kl. V a, Karol Zięba, kl. V a, ucz. p. Michała Kępczyńskiego, p. Andrzeja Waniela - III miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych dziewcząt i chłopców w sztafetowych zawodach pływackich


  WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI

  SUKCESY SPORTOWE

  Baza

  ludzik146

  Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie 654 uczniów, kształcących się w 28 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą liczne, zadbane i dobrze wyposażone pomieszczenia, w których pracujemy i uczymy się. Oto niektóre z nich...

  sl     Dwadzieścia osiem sal lekcyjnych  
         
  pi   Dwie pracownie komputerowe 
  z szerokopasmowym dostępem do Internetu
  efs1
         
  sg   Dwie sale gimnastyczne z zapleczem  
         
  sr   Sala rekreacyjna  
         
  b   Biblioteka  
         
  cz   Skomputeryzowana czytelnia efs1
         
  sw   Świetlica  
         
  ss   Świetlica środowiskowa  
         
  g   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  
         
  st   Stołówka szkolna i kuchnia  

   

  Ponadto na terenie naszej szkoły znajdują się:

  bo   Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią znaczek norway

   

  • boisko do koszykówki,
  • boisko do siatkówki,
  • bieżnia 60 m,
  • skocznia w dal.

  • SEKRETARIAT

  ludzik5Sekretarz  - mgr Beata Tracz
  Sekretarka  - mgr Justyna Kościołek

  Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30

   

   

   

   

  ludzik139Wychowawcy: mgr Renata Baran, mgr Magdalena Kaczmarska, mgr Małgorzata Krysa, mgr Iwona Zarzycka

  Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom fachowej opieki edukacyjno - wychowawczej. Świetlica szkolna w zależności od potrzeb zapewnia swoim wychowankom opiekę przed i po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, udział w różnego rodzaju zajęciach specjalistycznych. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie karty zgłoszenia, w pierwszej kolejności uczniowie klas I -III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących.

  Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 - 16.30

   

   

   ludzik53Wychowawca: mgr Teresa Rodzeń

  Świetlica środowiskowa zapewnia opiekę edukacyjno - wychowawczą głównie po zajęciach szkolnych. Wspomaga dom rodzinny i stwarza możliwości uczestniczenia w różnorodnych zajęciach rozwijających uzdolnienia swoich wychowanków, a także pomaga w rozwiązywaniu ich małych i dużych problemów.

  Świetlica środowiskowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 16.00

   

   

  ludzik10Nauczyciele-bibliotekarze: mgr Małgorzata Łojek, mgr Anna Zychnowska

  Biblioteka szkolna oferuje uczniom, nauczycielom oraz rodzicom bogaty księgozbiór: lektury, ciekawe tytuły z literatury dziecięcej i młodzieżowej, doskonałe encyklopedie, słowniki i albumy. Ponadto biblioteka nasza dysponuje wideoteką, zajmuje się także prenumeratą prasy codziennej, czasopism dla dzieci oraz dla nauczycieli. W bibliotece szkolnej znajduje się "Szkolne Centrum Informacji", z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

  Godziny pracy biblioteki:

  Poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 8.00 - 14.00
  Wtorek, czwartek w godzinach: 8.00 - 15.30

   

   

  ludzik236Pedagodzy: mgr Jolanta Chobot, mgr Elżbieta Moskalik

  Proces wychowania i nauczania wspomagają nasi szkolni pedagodzy, którzy służą pomocą i dobrą radą wszystkim potrzebującym: uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

   

   

  ludzik27Starsza pielęgniarka dyplomowana: Halina Bartkowiak

  Gdy boli "paluszek i główka"...
  W gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej udzielana jest podstawowa pomoc uczniom w razie złego samopoczucia oraz wszelkich dolegliwości.

  Gabinet czynny jest od poniedziałku do piatku w godz. od 7.30 do 15.00

   

  ludzik501Główny księgowy:

  Pani księgowa zajmuje się wszystkim, co związane jest z małymi i dużymi cyframi, czyli finansami.

   

   

   

   

  ludzik472Koszt obiadu - 5 zł

  Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego!
  Obiady wydawane są codziennie od godz. 12.30

   

   

   

  ludzik83Właściciel: Barbara Szurgot
  Sklepik szkolny oferuje zdrową żywność, owoce i soki, ale znajdzie się również coś słodkiego dla każdego łasucha.
  Sklepik szkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 13.45

   

   

   

   

  ludzik414O czystość i estetykę w szkole dbają: Grażyna Bąk, Beata Gębka, Ewa Cholewińska, Krystyna Mazurek, Małgorzata Misiurska, Edyta Mortka, Dorota Orczyk, Dorota Stępień, Danuta Wilk, Marlena Zając.

   

   

   

   

  ludzik31Wszystko naprawiają ...
  Konserwator: Andrzej Dzioba, Marcin Wilczyński

   

   

   

   

  ludzik244STĄD SIĘ WYWODZIMY! TU JESTEŚMY!

  obraz11

   

  Ostrowiec 
  Świętokrzyski

  13 1 radm 135731343 s

  Herb 
  województwa 
  świętokrzyskiego

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Region, w którym leży nasze miasto, jest niezwykłą, magiczną krainą. "To tutaj przecież jest Łysa Góra z sabatami czarownic, tutaj nieprzebyte lasy pozwalały tubylcom żyć w izolacji od świata, czyli żyć własnym życiem, tutaj było i jest centrum polszczyzny i polskości, tutaj najwcześniej i najdłużej trwały walki powstania styczniowego, a podczas ostatniej wojny aktywna była partyzantka, tutaj jest Michniów i Wykus, tutaj działali "Hubal" i "Ponury" (..)".2 Ziemia Świętokrzyska - nazywana archeologiczną Mekką - urzeka pięknem przyrody, potęgą i tajemniczością Gór Świętokrzyskich. Jest domem wielu wybitnych Polaków. Jedni się tu urodzili, np. Wincenty Kadłubek, ks. Stanisław Konarski, Adolf Dygasiński, Stefan Żeromski, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling - Grudziński, Wiesław Myśliwski. Drudzy - m. in. Mikołaj Rej, ks. Stanisław Staszic, Henryk Sienkiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz - w jakiś sposób związali się z naszym regionem.

  herb ostrowiecswietokrzyskiOstrowiec Świętokrzyski należy do większych miast regionu.3 PSP nr 5, położona w os. Ogrody, jest jedną z 11 szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta.

  mapka

   

   

   

  PSP nr 5

  0a

  A TAKIE BYŁY POCZĄTKI...
  Budowę rozpoczęto w 1981 r.

  27 sierpnia 1982 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach wydało tymczasowe orzeczenie o utworzeniu w os. Ogrody Szkoły Podstawowej nr 5.
  krystynaDyrektorem została p. Krystyna Kaliszewska. Do obwodu szkoły włączone zostało os. Ogrody, a także ulice: Ogrodowa, Sikorskiego, Szczygla, Wronia, Hubalczyków, Słonecznikowa.
  W 1982 r. do użytku oddano jeden pawilon. 1 września naukę rozpoczęło 518 uczniów kl. I-III w 18 oddziałach. W roku szkolnym 1986/1987 szkoła funkcjonowała już jako placówka ośmioklasowa. Zajmowała pięć pawilonów.
  Miasto, w którym się szkoła znajduje, i region, w którym z kolei jest położone miasto, miały (i mają) wpływ na jej klimat, charakter. Patronem szkoły został pisarz mocno związany z Kielecczyzną - Stefan Żeromski. Jego imię nadano placówce 2 czerwca 1990 r. Oto fragment artykułu, który pojawił się w lokalnej prasie5:

  Szkoła Żeromskiego

  Sobota 2 czerwca stała się dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu datą przełomową. W tym dniu nadano szkole imię wielkiego pisarza i wielkiego miłośnika świętokrzyskiej Puszczy Jodłowej, Stefana Żeromskiego. 
  Rano na szkolnym dziedzińcu zgromadziły się dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice. Tuż przed wejściem w białych, długich sukienkach i granatowych garniturkach dzieci, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Św. Obok księża i katecheci z Parafii Miłosierdzia Bożego. Nietypowy to, jak dotąd, obrazek. 
  Pani dyrektor szkoły, Krystyna Kaliszewska, powitała gości, a wśród nich posła na Sejm Adama Miturę, inspektora Wydziału Oświaty Zygmunta Waszkę, jego zastępcę Teresę Żelazną Gwizd, kuratora Andrzeja Syguta, wiceprezydenta Andrzeja Bodzana, dyrektorów ostrowieckich zakładów pracy i szkół oraz wszystkich, którzy przyszli na dzisiejszą uroczystość. Wkrótce długa procesja zebranych skierowała się do kościoła na Ogrodach, gdzie proboszcz parafii ksiądz Czesław Przewłocki w intencji szkoły odprawił uroczystą Mszę świętą.

   3

  4aW październiku 1990 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania szkole sztandaru, a także ślubowania kl. I.

  Pod skrzydłami pani dyrektor - Krystyny Kaliszewskiej - szkoła szybko zyskała uznanie lokalnego środowiska i zaczęła być postrzegana jako wzorcowa placówka.

  1a             2a

  Jako ciekawostkę można podać, że w maju 1986 r. w szkole uczyło się 1976 uczniów, a w roku szkolnym 1991/92 liczba uczniów wynosiła 1827.

  W STRONĘ ZDROWEJ SZKOŁY

  Kolejną ważną datą w jest rok 1991 r., kiedy to szkoła - na podstawie przygotowanych dokumentów i przeprowadzonej lustracji - znalazła się wśród 15 placówek zakwalifikowanych do projektu pn. "Szkoła Promująca Zdrowie".6 W ramach jego realizacji podjęto różnorodne działania, których efektem były zmiany w organizacji i polityce szkoły, jej środowisku fizycznym i społecznym, m.in. poprawa relacji międzyludzkich, wprowadzenie aktywnych metod nauczania. Nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych, nowatorskich warsztatach, kursach i szkoleniach, np. w warsztatach prowadzonych przez A. Kołodziejczyka (trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia "Spójrz Inaczej", edukatora; współautora Programu Zajęć Wychowawczo-Profilaktycznych "Spójrz Inaczej") oraz J. Soboń (trenera i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, edukatora MENiS, trenera Programu "Spójrz Inaczej"). Działania prowadzone były w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli, rodziców.
  certyfikat114 listopada 1994 roku szkoła otrzymała Certyfikat "European Notwork of Health Promoting School". Został on przekazany na ręce pani dyrektor Krystyny Kaliszewskiej i pani wicedyrektor Elżbiety Walkowicz (koordynatora projektu) przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej prof. Tadeusza Pilcha.

  cer1 cer2

   

  izaOd 1 września 1997 r. funkcję dyrektora zaczęła pełnić p. Izabella Płatek, dotychczasowy wicedyrektor. Pod jej kierunkiem utrwalił się obraz szkoły jako dobrze zorganizowanej, nowatorskiej placówki.7 Poszerzanie oferty edukacyjnej, uzyskanie przez kadrę nowych kompetencji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wdrażanie poczucia identyfikacji ze szkołą, położenie nacisku na treści regionalne - to tylko niektóre z działań podnoszących jakość pracy. Uczniowie osiągali czołowe lokaty w różnorodnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Szczególnie znaczące sukcesy zaczęli odnosić w Konkursie Humanistycznym "Na Parnasie w szóstej klasie".8 W roku szkolnym 2003/2004 mieliśmy 3 laureatów i 3 finalistów, a w 2004/2005 - 3 laureatów oraz 2 finalistów.
  dyr2aNiezwykłym przedsięwzięciem było zorganizowanie w marcu 2000 r. spotkania z poetą ks. Janem Twardowskim, a w 2003 r. wydanie antologii zawierającej prace literackie i plastyczne naszych uczniów pt. "Dla Ciebie, Drogi Ojcze, kilka słów uplączę..." Dzieci piszą i malują dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

  5a      6a
  antologia1   10a

   

  Grono Pedagogiczne - rok szkolny 2005 / 2006

  7a      8a      9a

   

  Budynki szkoły po remoncie, który został przeprowadzony w 2002 r.

  s1a      s2a      s3a

   

  januszTradycje szkoły i jej sukcesy były kontynuowane pod kierownictwem kolejnego dyrektora - p. Janusza Ozdoby, m. in. bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, udział uczniów w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, uzyskiwanie czołowych lokat, kolejni laureaci i finaliści Konkursu Humanistycznego (2005 / 2006 - 4 laureatów i 2 finalistów, 2006 / 2007 - 4 laureatów, 1 finalista)9, organizacja imprez ważnych dla szkolnej społeczności. Z nowych przedsięwzięć na szczególna uwagę zasługuje powstanie profesjonalnej strony internetowej, przystąpienie do programu "Bezpieczna Szkoła", przygotowanie projektu mającego na celu poprawę środowiska fizycznego uczniów czy chociażby podjęcie działań, których uwieńczeniem było zdobycie przez szkołę w roku szkolnym 2006 / 2007 tytułu "Najlepszego Organizatora Rekreacji" (najbardziej usportowiona szkoła podstawowa w mieście).

  dyr3a      11a


  POWSTANIE ZESPOŁU

  wojtekW związku z połączeniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej w Międzyszkolny Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 został przeprowadzony konkurs na dyrektora Zespołu. Został nim p. Wojciech Serwin, który objął tę funkcję 1 listopada 2007 r. 

  dyr4a

  Lata 2008 - 2010

  Przede wszystkim został położony nacisk na poprawę bezpieczeństwa placówki - zainstalowano monitoring, poprawiono stan oświetlenia wokół budynku oraz otaczającego go terenu. Na szkolnych korytarzach pojawiły się nowe tablice informacyjne, a sale lekcyjne zostały doposażone w sprzęt audiowizualny i zyskały jednolite oznaczenia.

  b1aW ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy” nauczyciele opracowali projekt „Poznajemy Małą Ojczyznę oraz siebie i innych” (w kategorii „Mój region”). Nadesłano 900 prac, spośród których nagrodzono 80, w tym i nasz projekt. Jego celem było wzmocnienie więzi ucznia z jego małą ojczyzną, uwrażliwienie na jej piękno i niepowtarzalność, a także wskazanie atrakcyjnego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu. 

  W 2008 r., w ramach współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w murach naszej szkoły gościli przedstawiciele Unii Europejskiej (z Anglii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Niemiec). Zapoznali się z historią placówki, jej dorobkiem, różnorodnymi działaniami dotyczącymi promocji zdrowia.

  Prezentacje multimedialne, które obejrzeli nasi goście:

  Wybierz język/ Choose language 

  pl   en  
  Promocja Zdrowia PSP nr 5 The promotion of health in our school
     
  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej  Interschool corrective and compensatory exercising centre in Ostrowiec Świętokrzyski

   

  w1a      w2a

   

  W sierpniu 2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Prawdziwe i fantastyczne podróże po parkach i ogrodach Europy", którego koordynatorem została p. Bożena Winiarczyk (realizację zakończono w 2011 r.). Naszymi partnerami były szkoły z Włoch, Francji, Turcji i Rumunii.
  Już w grudniu grupa nauczycieli i uczniów z PSP nr 5 wyjechała do Portugalii. Przebywali w Colegio Guadalupe - prywatnej placówce znajdującej się w miejscowości Pinhal da Aroreira w pobliżu Lizbony. W maju 2010 r. został zorganizowany kolejny wyjazd. Jego uczestnicy odwiedzili francuskie szkoły biorące udział w projekcie - College Victor Hugo w Noisy le Grand pod Paryżem oraz College Andre Malraux Granville w miejscowości Granville.

  po1      f1

  pl1W październiku 2010 r. odbyła się wizyta robocza w Polsce. Uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich przebywali w naszym mieście, mieli też okazję poznać ciekawe zakątki ziemi świętokrzyskiej. Wzięli udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie, zwiedzili Jaskinię Raj, Krzemionki, Bałtów, Fabrykę Porcelany „Ćmielów". Odwiedzili również Kazimierz Dolny nad Wisłą i Nałęczów. Oczywiście gościli i w naszej placówce – poznali jej historię, tradycję, organizację pracy w polskiej szkole. Wizyty dostarczyły nie tylko wiadomości na temat szkół, systemu edukacyjnego, ale stanowiły również okazję do poznania krajów biorących udział w programie, przyczyniły się do zacieśnienia współpracy, stworzyły okazję do wymiany doświadczeń, zawarcia przyjaźni.

   

   


  Warto też wspomnieć o spotkaniu, które odbyło się w naszej szkole 14 grudnia 2010 r. Było związanie z zakończeniem realizacji projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski". Wzięli w nim udział: prezydent miasta Jarosław Wilczyński, radni, koordynatorzy projektu, dyrektorzy szkół, nauczyciele. W ramach projektu wybudowano boiska przy PSP nr 1, 3, 5, 7 oraz PG nr 3. Zakupiono również sprzęt sportowy, a także aparaturę do komputerowej oceny postawy ciała oraz gadżety promocyjne i materiały informacyjne. Uroczystość urozmaiciły występy artystyczne naszych uczniów oraz zespół taneczny - Studio Tańca "Twist".

  projekt1      bo1

  Jak w poprzednich latach, uczniowie mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając swoje zainteresowania, poszerzając wiedzę i doskonaląc umiejętności. Zaowocowało to kolejnymi sukcesami w różnorodnych konkursach, m. in. sięgnęli po tytuł laureata w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i – co już stało się tradycją Szkoły – w Konkursie Humanistycznym 10 .

  ki1      kangur1      fp1

  Nie zabrakło również sukcesów w sporcie. Nasi zawodnicy osiągnęli bardzo dobre wyniki w wielu konkurencjach.

  sp1a   sp3a


  OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  inf7a1 września 2014 roku w murach naszej szkoły znaleźli się niecodzienni goście.
  W uroczystości inaugurującej rok szkolny 2014/2015 - będącej jednocześnie ogólnopolskim rozpoczęciem nowego roku szkolnego - wziął udział premier Donald Tusk, wojewoda - Bożentyna Pałka - Koruba, prezydenci Ostrowca - Jarosław Wilczyński i Paweł Górniak, starostowie - Zdzisław Kałamaga i Eligiusz Mich, posłowie - Marzena Okła - Drewnowicz, Zbigniew Pacelt, Lucjan Pietrzczyk, a także przedstawiciele Rady Miasta oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

  Zebranych przywitał dyrektor szkoły – Wojciech Serwin. Następnie głos zabrał premier Donald Tusk. „To przede wszystkim Wasz dzień” – zwrócił się do prawie 150 pierwszoklasistów rozpoczynających naukę i pracę z bezpłatnym podręcznikiem. Zaapelował, by dbali o książki, które otrzymają. „Wpadliśmy wspólnie z rodzicami i nauczycielami na pomysł, by podręcznik był długotrwały i by dzięki waszej staranności mógł służyć też waszym koleżankom i kolegom, którzy trafią do szkoły za rok". Mówił również o nauce jako wspaniałej przygodzie i o wsparciu, które dzieci zawsze mogą otrzymać ze strony dorosłych. Wypowiedź skierowaną do najmłodszych uczniów zakończył stwierdzeniem: „Na pewno dacie radę!”

  inf9a      rrsz2a

  Premier podkreślił, że „Nasz elementarz” to dopiero początek wielkich zmian w szkołach – w roku 2015 podręczniki otrzymają klasy drugie, w 2016 – trzecie, trwają równocześnie prace nad darmowymi wersjami podręczników dla całej szkoły podstawowej. Zaapelował, by dorośli pamiętali, że dzieci – wobec nowych wyzwań - szczególnie potrzebują opieki. Podziękował też polskim nauczycielom. Stwierdził, że mogą być dumni ze swej pracy i jej efektów. Nawiązał w ten sposób do wyników badań edukacyjnych PISA, według których polscy gimnazjaliści są najlepsi w Europie.
  Po uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia, a następnie premier w towarzystwie dyrektora szkoły odwiedził dzieci w ich salach lekcyjnych.
  inf1

  ina1    ina2    ina3    ina4    ina5

  Warto dodać, że nasza szkoła znalazła się wśród 11 413 publicznych szkół podstawowych, które zamówiły „Nasz elementarz". Podręcznik trafił też do 632 szkół niepublicznych.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Mapka pochodzi ze strony: http://www.planmiasta.info/mapa-polski/swietokrzyskie.html
  2. Adamczyk Z. J., "Moja mała ojczyzna", w: Mała ojczyzna. Świętokrzyskie". Pod red. G. Okły. Kielce 2002.
  3. Więcej na temat Ostrowca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrowiec
  4. Fragment mapy Ostrowca z: mapa.szukacz.pl
  5. Autorka tekstu: K. Żak.
  6. Więcej na temat projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" można przeczytać w zakładce Promocja Zdrowia.
  7. Po reformie edukacji placówka uzyskała status sześcioletniej szkoły podstawowej (1999 r.)
  8. Organizatorzy: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
  9. W sumie - po czterech latach trwania Konkursu - mamy 14 laureatów i 8 finalistów.
  10. Informacje o wszystkich sukcesach uczniów i ich nauczycieli można znaleźć w zakładce Archiwum.

  1a

  2a

   

   

  Zapraszamy do wirtualnego zwiadzania naszej szkoły

  prezentacja

   

   

  Hymn Polski w wykonaniu PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...