Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  9 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się niezwykła uroczystość. Był to dzień szczególny, ponieważ zostali wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie, którzy swoją pracą przynoszą chlubę zarówno rodzicom, jak i szkole. Uczniowie ci otrzymali stypendia za najlepsze wyniki w nauce oraz znaczne osiągnięcia sportowe.

  Mieliśmy ogromny zaszczyt gościć w murach naszej szkoły panią Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Marzenę Dębniak. Pogratulowała ona wyróżnionym uczniom wspaniałych sukcesów, nauczycielom i rodzicom podziękowała za wsparcie i pomoc w przyswajaniu wiedzy.

  Następnie głos zabrała pani dyrektor Marta Dobrowolska – Wesołowska, która w szczególny sposób podkreśliła, jaki trzeba podjąć trud, aby osiągnąć określony cel. Zapewniła uczniów, że będzie ich zawsze wspierała. Rodzicom pogratulowała wspaniałych pociech i życzyła im dalszych sukcesów. Zaś nauczycielom życzyła wytrwałości w przekazywaniu wiedzy.

  W obecności szacownych gości: pani Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Marzeny Dębniak, pani dyrektor Marty Dobrowolskiej – Wesołowskiej, rodziców i nauczycieli zostały wręczone dyplomy za wysokie wyniki w nauce i znaczne sukcesy sportowe.

  Tę wspaniałą uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, pod kierunkiem pani Anety Surowieckiej, nauczyciela języka polskiego. Piękny wiersz Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarzy" brawurowo wykonała Kinga Choda. Konferansjerami zostali Weronika Gajek, Gabriela Niewadzi i Antoni Wójcik. W imieniu nagrodzonych uczniów głos zabrała Kamila Rycombel. O oprawę muzyczną zadbał p. Ryszard Góra. Piękne utwory muzyczne wykonały Zuzanna Jedlikowska i Amelia Kaczmarska .

  ludzik2Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jako motto niech posłużą słowa:

  A nauka bywa ciekawsza od bajek,
  Trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć.
  Gdy wiedzy przybywa, to życie się staje
  O ileż piękniejsze, ciekawsze, bogatsze

  3 października 2018 r. uczniowie klasy VI a pod opieką wychowawcy p. Mirosławy Zaremby, nauczycieli biblioteki: p. Anny Zychnowskiej i p. Małgorzaty Łojek oraz dyrektor szkoły p. Marty Dobrowolskiej – Wesołowskiej wzięli udział w wycieczce do Domu Spokojnej Książki w Rżuchowie. W progach swojego gospodarstwa powitał wszystkich właściciel pan Piotr Kogut. W budynku po dawnej stodole znajduje się najwyższy w Polsce regał z książkami. Woluminy pochodzą z darów i cały czas księgozbiór powiększa się. Pan Piotr opowiedział zebranym o swoich zbiorach, zaprezentował najciekawsze książki i poprowadził warsztaty. Zadaniem uczniów było stworzyć z dostępnych materiałów własną książkę. Następnie odbyło się ognisko, przy którym wszyscy piekli kiełbaski. Zarówno dzieci, jaki i nauczyciele byli pod wielkim wrażeniem tego niezwykłego miejsca. Uczestnicy wycieczki wrócili bardzo zadowoleni.

  13 października  uczniowie ze Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego wraz z opiekunem Bogusławem Wojtkiewiczem wyruszyli w kolejny rajd śladami patrona oddziału Stanisława Jeżewskiego. Trasa rajdu rozpoczęła się w Krynkach. Zwiedzaliśmy tam piękny kościół. Następnie wędrowaliśmy przez cudowny jesienny las. Dotarliśmy do rezerwatu Skałki. Było to cudowne miejsce na odpoczynek. Dalsza wędrówka znowu prowadziła przez las. Niektórzy znaleźli troszkę grzybów. Zakończenie rajdu było przy Zaporze Wióry. Konkurs krajoznawczy wygrała Karolina Perchel. 

  Pogoda nam dopisała i wspaniałe spędziliśmy czas.

   

  8 października 2018 roku uczniowie klasy II b, III a i III b wraz z wychowawczyniami p. Renatą Bartnik, p. Bożeną Nizielską, p. Wandą Ostatek i p. Anną Zychnowską wybrali się na wycieczkę do lasu na Gutwin. Celem wycieczki było obserwowanie przyrody leśnej jesienią w jej naturalnym środowisku. Uczniowie dostrzegali różnice i podobieństwa między drzewem a krzewem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu. Atrakcją dla wszystkich było pieczenie kiełbasek. Zmęczone, ale pełne wrażeń powróciły dzieci do domu.

  2 października 2018 r. przybył do naszej szkoły ksiądz biskup Edward Frankowski w związku z wizytą kanoniczną parafii Miłosierdzia Bożego, na terenie której jest ZS i PP nr 3. Towarzyszył mu proboszcz Sanktuarium ks. Andrzej Barzycki. Spotkanie odbyło się w sali katechetycznej, gdzie na księży oczekiwali dyrekcja, nauczyciele oraz przedstawiciele uczniów klas III, VII i VIII, którzy powitali go serdecznie. Pani dyrektor szkoły, Marta Dobrowolska – Wesołowska, wyraziła radość z przybycia dostojnego gościa oraz podkreśliła wagę tego spotkania dla szkoły, w której zawsze fundamentalne znaczenie miało wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.

  Następnie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat podejmowanych działań katechetycznych i duszpasterskich na terenie szkoły, parafii i Ostrowca Świętokrzyskiego.

  Pokaz medialny ukazał ogrom pracy i zaangażowanie uczniów, katechetów oraz księży we współpracy z dyrekcją szkoły i nauczycielami. Wyjątkowy charakter spotkaniu nadali uczniowie z koła biblijno-teatralnego, którzy dojaśniali obraz, a także dziewczęta ze scholii „Promyki Pana Jezusa” śpiewające piosenki religijne.

  Praca katechetyczna spotkała się z wielkim uznaniem ks. biskupa i ks. proboszcza. Zachęcili do nieustawania w podejmowaniu dalszych wysiłków pedagogicznych i wychowawczych dla dobra społeczności szkolnej i lokalnego środowiska, a w dalszej perspektywie dla Kościoła i kraju.

  Ksiądz biskup Edward Frankowski zwrócił się z nauką do zgromadzonych, zachęcając ich do pilności i kształtowania charakterów w oparciu o sprawdzone wzorce społeczne i ewangeliczne. Na zakończenie polecił całą społeczność szkoły Matce Najświętszej we wspólnej modlitwie, udzielił pasterskiego błogosławieństwa i udał się na spotkanie z Gronem Pedagogicznym, w czasie którego podziękował nauczycielom za trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży.

  Słowa podziękowania należą się uczniom oraz paniom katechetkom Barbarze Gadkowskiej, Lidii Tokarskiej i Danucie Wiśniewskiej, które przygotowały uroczystość.

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...