Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Dni Krwiodawstwa w PSP nr 5

  28 listopada 2017 r. w naszej szkole uczniowie klas VII uczestniczyli w prelekcji na temat honorowego krwiodawstwa. Prelekcję przeprowadzili przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św. panowie Janusz Czupryński i Stefan Zajączkowski. Prowadzący przybliżyli uczniom cele i historię PCK, przedstawili wymagania i warunki, jakie muszą spełnić osoby chcące zostać honorowymi dawcami krwi, a także zaprezentowali zaszczytne wyróżnienia otrzymane za dar krwi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcji, wykazując się przy tym dużym zainteresowaniem, a wiedząc że oddać krew mogą osoby pełnoletnie deklarowali, że będą zachęcać swoich bliskich do oddawania krwi. Spotkanie wzbudziło w uczniach naszej szkoły wiele pozytywnych emocji, co przyczyniło się również do złożenia przez wielu z nich obietnicy o chęci oddawania krwi w życiu dorosłym. Ponadtow naszej szkole w ramach „Dni Krwiodawstwa” członkowie szkolnego koła PCK przygotowali gazetkę edukacyjno – informacyjną propagującą cele Polskiego Czerwonego Krzyża i ideę honorowego krwiodawstwa.

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...