Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  Aktualności ośrodka

  Kochani Rodzice

  cwWady postawy są już dzisiaj problemem społecznym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu tj. skali występowania i skutków, jakie przynosi. Wiemy, że nie łatwo znaleźć jednoznaczne opinie, zarówno dotyczące diagnostyki jak i metod ich leczenia. Można spotkać się z opinią, że wad postawy, skolioz się nie leczy, że działanie korekcyjne poprzez ćwiczenia nie jest efektywne. Biernie oczekuje się do momentu konieczności założenia gorsetu lub do bardzo inwazyjnego, nieodwracalnego zabiegu operacyjnego na kręgosłupie. Warto wiedzieć, że bolesne skutki nie leczonych wad postawy ujawniają się w dorosłym wieku, gdy na leczenie jest już za późno, a odwrócenie procesu nie jest możliwe. Możemy wtedy tylko walczyć z bólem. Natomiast wczesna diagnostyka - rodzice obserwujcie swoje dzieci i nie lekceważcie sygnałów o niepożądanych zmianach - daje szansę nawet na całkowity powrót do zdrowia. Im młodszy kręgosłup, im mniejsze skrzywienie tym krótszy czas korekcji, tym większa szansa na unikniecie gorsetu lub operacji. Bardzo ważne jest obserwowanie postawy i symetrii ciała naszych dzieci. Badania przesiewowe w szkołach są często pierwszym źródłem informacji na temat prawidłowości postawy ciała i niestety bardzo często lekceważoną.

  Stosowanie ćwiczeń profilaktycznych daje szansę na zmniejszenie wystąpienia wad postawy lub zmniejszenie ich skutków.

  Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna to najpopularniejsze z zaleceń. Postępy, jakie obserwujemy u dzieci i młodzieży ćwiczących w naszym Ośrodku zachęcają nas do dalszej pracy, dlatego zapraszamy Państwa do wnikliwego obserwowania dzieci i zgłaszanie do naszego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej.

  gim2„Dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwyrężało, słabych zaś i źle utworzonych tak należy kierować, aby te zboczenia sprostować i uchybienia ile można naprawić.”

  Jędrzej Śniadecki

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej jest placówką oświatową wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z wadami postawy z terenu gminy Ostrowiec. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przewidziane są dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Podstawą przyjęcia dziecka do grupy korekcyjnej jest skierowanie od lekarza rodzinnego bądź lekarza specjalisty. Kwalifikacja do grupy uzależniona jest od rozpoznania lekarskiego, wieku oraz płci dziecka. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się 2 razy w tygodniu dla dzieci z niewielkimi wadami postawy i 2 razy w tygodniu dla dzieci z płaskostopiem oraz 3 razy w tygodniu dla dzieci ze znacznymi asymetriami i dla dzieci objętych metodą FED. Dzieci z grupy FED dodatkowo otrzymują indywidualny zestaw ćwiczeń asymetrycznych do samodzielnego wykonywania w domu. Nauka instruktażu obejmuje zarówno dziecko jak i rodzica, który jest aktywnym uczestnikiem procesu korekcji i głównym kontrolerem jakości i poprawności wykonywania ćwiczeń w domu.
  Ośrodek oferuje dodatkowo dla dzieci i rodziców instruktaż ćwiczeń przeznaczony do samodzielnego wykonywania w domu pod opieką rodzica/opiekuna. Instruktaż obejmuje trzy zestawy po pięć ćwiczeń dostosowanych do danej wady postawy.
  Dla rodziców/opiekunów, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowościami w postawie ciała swojego dziecka lub otrzymali takie uwagi od nauczyciela ze szkoły Ośrodek proponuje bezpłatne badania komputerowe badanie postawy ciała metodą Mory. Badanie zawiera szereg parametrów, lecz najistotniejsze są te, które określają skrzywienia kręgosłupa i asymetrię sylwetki.

  zap.gimMIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ
  w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ogłasza zapisy na gimnastykę korekcyjną
  w roku szkolnym 2019/2020


  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do ośrodka mieszczącego się przy PSP 5 os. Ogrody 20. Kontynuujący proces korekcji zgłaszają swoją obecność i dokonują wyboru grupy. Po zakończeniu procesu naboru zapisy w trakcie zajęć bezpośrednio u nauczycieli. Liczba miejsc ograniczona.

  Zapisy w trakcie godzin pracy MOGK-K w godzinach popołudniowych między 13:00 a 18:00.

  I PRZEPISY OGÓLNE

  • W zespołach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą dzieci od 6 roku życia i młodzież szkolna do momentu ukończenia nauki w szkole średniej.
  • Zespoły korekcyjno-kompensacyjne tworzone są według wieku, płci i rodzaju wady postawy w grupy liczące 8-12 osób.
  • W zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczestniczą dzieci i młodzież szkolna posiadający skierowanie od lekarza rehabilitanta, rodzinnego lub ortopedy.
  • Osoby mające skierowanie od w/w lekarzy z zaleceniem ćwiczeń:
   - 3 x razy w tygodniu przychodzą na zajęcia w poniedziałek, środę, piątek;
   - 2 x razy w tygodniu przychodzą we wtorek i czwartek.
  • 10-ciokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej powoduje skreślenie z gru-py ćwiczebnej. Istnieje możliwość ponownego przyjęcia do grupy z wolną liczbą miejsc.
  • W przypadku braku zaangażowania i chęci ze strony ćwiczącego prowadzący zajęcia ma prawo wezwać rodziców bądź opiekunów prawnych na rozmowę i w ostateczności usunąć z grupy ćwiczebnej.
  • Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowa-dzący zajęcia.

  II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

  • Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja ośrodka oraz prowadzący zajęcia nie odpowia-dają. Klucze od szatni znajdują się u prowadzącego zajęcia.

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...