Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Historia ośrodka

  ludzik173POCZĄTKI ...

  W 1973 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej wydało zarządzenie w sprawie zajęć korekcyjnych w zakresie zniekształceń statycznych ciała, wraz z instrukcją dotyczącą ich organizacji, wytycznymi programowymi oraz uwagami o realizacji. Podkreślono tam, że "(.) zajęcia korekcyjne są integralną częścią wychowania zdrowotnego i fizycznego". Włączenie zagadnienia korygowania postawy ciała w całokształt procesu wychowania i nauczania szkolnego ma znamienne znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego młodzieży. Tak, więc od 1 września 1973 r. wprowadza się zajęcia korekcyjne do ramowego planu nauczania (jako obowiązkowe), w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo dla dzieci i młodzieży wykazujących odchylenia od prawidłowej budowy i statyki ciała.

  Na mocy tego rozporządzenia decyzją ówczesnych władz miejskich i oświatowych 01.09.1973 r. rozpoczął działalność Międzyszkolny Ośrodek Rehabilitacji w Ostrowcu Św. wraz z Poradnią Rehabilitacyjną dla dzieci z siedzibą przy ulicy Polnej 72a. Kierownikiem Ośrodka został p. Zdzisław Rycicki, a lekarzem sprawującym nadzór medyczny lekarz Ewa Foremniak - - specjalista rehabilitacji.
  1budynek
  Od roku 1981 kierownictwo ośrodkiem obejmuje p. Zdzisława Chudzińska. W roku 1987 placówka zmienia nazwę na Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. Jest to czas rozkwitu i intensywnego rozwoju MOGK-K. W placówce pracuje aż 13 nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. Zostaje nawiązana współpraca z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym. Ośrodek oprócz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w swojej siedzibie oferuje dodatkowe godziny zajęć w niektórych szkołach podstawowych i przedszkolach oraz na pływalni KSZO. W okresie wakacji TPD (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) organizuje kolonie zdrowotne, gdzie gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną prowadzą nauczyciele zatrudnieni w MOGK-K.

  kolonie

  MOG-K W LATACH 1993 - 1999

  Zapotrzebowanie na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną stale wzrasta. Baza ośrodka, którą stanowi sala do ćwiczeń z szatniami, salka do instruktażu oraz gabinet lekarski i dyrektora jest niewystarczająca. Dyrekcja czyni starania o większy lokal. W 1993 r. ośrodek zmienia siedzibę i zajmuje piętro pawilonu Państwowej Szkoły Podstawowej nr 7. Warunki lokalowe ulegają znacznej poprawie: trzy sale do ćwiczeń z szatniami, pokój nauczycielski, wyposażony gabinet lekarski i gabinet dyrektora. Atutem ośrodka są ćwiczenia indywidualne oraz pływanie korekcyjne.
  W 1997 r. pani dyrektor Zdzisława Chudzińska przechodzi na emeryturę, a w drodze konkursu wyłoniony zostaje nowy dyrektor p. Janina Mianowana, pracownik MOGK-K - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

   

  MOG-K W LATACH 1999 - 2003

  Radość dyrekcji i pracowników placówki z nowego lokum nie trwała długo. W 1999 r. MOGK-K przechodzi reorganizację. Decyzją ostrowieckich włodarzy zmienia lokalizację i zostaje przeniesiony do pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym przy ul. Iłżeckiej 31. Dyrektorem MOGK-K zostaje dyrektor ZOR p. Bożena Semieniuk. Liczba pracowników spada do 6 osób. Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej odbywają się w 2 salach. Nauczyciele ośrodka nadal organizują i prowadzą ćwiczenia korekcyjne w szkołach i przedszkolach. Funkcjonuje poradnia, ale po reformie służby zdrowia jako ZOZ Poradnia Wad Postawy z lekarzami oddziału rehabilitacji.

   

  MOG-K W LATACH 2003 - ...

  Po niespełna 5 letniej działalności w ZOR, placówka znów zmienia siedzibę. W grudniu 2003 r. MOGK-K zostaje przeniesiony do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Nadzór nad 5 nauczycielami gimnastyki korekcyjnej obejmuje dyrektor szkoły - początkowo p. Izabella Płatek, a następnie od 2005 r. p. Janusz Ozdoba.
  Od 2007 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej tworzą Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Św. a dyrektorem zostaje powołany w drodze konkursu p. Wojciech Serwin.
  Bazę Ośrodka stanowią 2 sale do ćwiczeń oraz sala przeznaczona do instruktażu ćwiczeń wraz z pomieszczeniem socjalnym. Znajduje się tu również gabinet lekarski, w którym według wymogów NFZ powinni przyjmować lekarze ortopedzi. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w MOGK-K oraz w 5 szkołach podstawowych i 5 przedszkolach.
  Placówka jako jedna z pierwszych w kraju, od momentu jej powstania zyskała sobie powszechne uznanie władz, rodziców oraz specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjnej ze względu na nowatorskie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i sprzętowe. Rozwiązania zastosowane w MOGK-K stanowiły wzorzec do naśladowania. Ośrodek niezależnie od prowadzenia zajęć korekcyjnych stanowił i nadal stanowi bazę konsultacyjno-metodyczną dla nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...