Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

  logo cyfrowobezpiecznipl 2W roku szkolnym 2016 / 2017 nasza szkoła bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Szkolnym koordynatorem projektu jest p.Bożena Winiarczyk.
  Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” realizowanego w ramach programu rządowego "Bezpieczna+".
  Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa ma skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.
  Realizacja projektu ma na celu motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Proponuje systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.
  Projekt zakłada objęcie wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli.


  REALIZACJA
  PROJEKTU:

  1. Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego - wydarzenia edukacyjno-informacyjne w szkołach w formie warsztatów, w ramach lekcji oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami.

  1 2

  20 października 2016 r. odbyło się spotkanie z Panem dyrektorem szkoły Wojciechem Serwinem, na którym omówiony został przebieg dnia, oferta Cyfrowobezpieczni.pl oraz zaproszenie do udziału w konkursie.
  27 października miało miejsce spotkanie z nauczycielami. Zaprezentowany został film nt. cyberzagrożeń. Otrzymali niezbędną wiedzę i materiały do przeprowadzenia spotkania z rodzicami.


  15 listopada odbyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami, gdzie omówione zostały założenia i zakładane efekty do osiągnięcia. Zaprezentowane zostały 2 filmy przeznaczony dla uczniów klas 4-6 oraz odbyła się dyskusja na ich temat. Omówione zostały problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa i możliwości przeciwdziałań.

  15 listopada przeprowadzone zostały 3 warsztaty z klasami: V c, V d, VI a. Na każdym z nich przeprowadzony został quiz przed i po realizacji zajęć. Wszystkie działania odbyły sie według jednego z przygotowanych scenariuszy. Uczniowie poznali zagrożenia jakie mogą napotkać w Internecie oraz dowiedzieli się w jaki sposób reagować i postępować. Wszystko odbyło się w formie dyskusji. W ramach zajęć praktycznych, uczniowie w grupach mieli za zadanie przypisać rodzaj publikacji treści do przykładowo podanej informacji. Uczniowie świetnie poradzili sobie z tym zadaniem.
  konkurs

  2. Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, w którym drogą elektroniczną i telefoniczną będzie można uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania odnoszące się do problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym i życiu prywatnym uczniów – punkt działa przez 5 dni w tygodniu od czerwca 2016 r.
  3. Ogólnopolskie Konwenty Bezpiecznej Szkoły (3 edycje: w październiku 2016, 2017 i 2018 r.) - dwudniowe spotkania z udziałem m.in. przedstawicieli MEN, ekspertów tematyki bezpieczeństwa cyfrowego z instytucji naukowych i policji.
  Szkolny koordynator Bożena Winiarczyk wzięła udział w Kongresie Bezpieczenie INTER@AKTYWNI, który odbył się 8-9 listopada w Warszawie w Airport Hotel Okęcie i zgromadził ponad 250 uczestników – specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, edukacji oraz prawa, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli oświaty oraz rodziców.
  Celem Konwentu było z jednej strony rozpoczęcie dyskusji na temat tego, co udało się do tej pory zrealizować w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl oraz planów działań na najbliższe miesiące. Była to także okazja do wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

  4. Szkolenia dla 2200 szkolnych liderów bezpieczeństwa cyfrowego – nauczycieli, którzy zdobędą uporządkowaną wiedzę, która pomoże im w koordynacji działań na rzecz ich zapewnienia cyberbezpieczeństwa w macierzystych szkołach.
  5. Portal Cyfrowobezpieczni.pl – platforma informacyjna, edukacyjna i promocyjna, zrealizowana w modelu portalu społecznościowego, adresowanego do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach.

  + pakiet materiałów edukacyjnych, poradników, scenariuszy, kursów e-learnigowych, gier edukacyjnych i multimediów udostępnionych na otwartych licencjach nauczycielom i edukatorom.
  plakat czy jestes cyfrowobezpieczny

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...