Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Edukacja regionalna

  Słowa C.K. Norwida: "Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba koniecznie wiedzieć, skąd się wyszło" wyznaczają kierunek naszych działań mających na celu wzmocnienie więzi ucznia z jego małą ojczyzną, "zakorzenieniem" w regionie.

  Kształtowanie świadomości regionalnej i środowiskowej

  • Pogłębianie wiedzy o środowisku, dziedzictwie kulturowym i współczesnych problemach społeczno – kulturalnych miasta i regionu.
  • Ukazanie zależności istniejących między stanem środowiska naturalnego a stylem życia mieszkańców regionu.
  • Samodzielne wyszukiwanie wiadomości związanych z historią miasta, regionu, informacje na temat twórców literatury, kultury.
  • Budzenie poczucia tożsamości z regionem.
  • Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia o nim informacji.
  • Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody i ład przestrzenny.
  • Kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku poprzez wędrówki i wycieczki.

  Kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce

  • Połączenie zdobytej wiedzy na lekcjach z praktyką.
  • Nauczanie przyczynowo – skutkowe i wyrabianie umiejętności logicznego myślenia.
  • Wyciąganie wniosków i formułowanie własnych sądów na podstawie zdobytej wiedzy z różnych źródeł informacji.
  • Orientacja w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem.
  • Samodzielne zaplanowanie wędrówki, wycieczki.

  Kształtowanie wartości cennych dla jednostki i społeczeństwa

  • Rozwijanie postawy tolerancji i dialogu.
  • Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
  • Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.
  • Kształtowanie postaw kulturalnych i oświatowych.
  • Kształtowanie osobowości poprzez ukazanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury.
  • Budowanie wrażliwości i poczucia piękna.
  • Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy.
  • Dążenie do samo poznania i kierowania własnym rozwojem.

  Edukacja regionalna realizowana będzie na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, geografii, historii, języka polskiego i godzinach z wychowawcą oraz na wędrówkach i wycieczkach (regionalnych, krajoznawczych, ekologicznych).

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...