Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  Fundusz socjalny

  ludzik160DOKUMENTY DO POBRANIA

  •  
  Instrukcja przetwarzania danych osobowych w ZFŚS w ZSiPP nr 3 pobrane
  •  
  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pobrane
  •  
  Zał. 2. Regulamin Komisji Socjalnej pobrane
  •  
  Zał. 3. Oświadczenie pracownika/emeryta o dochodach pobrane
  •  
  Zał. 3a. Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS pobrane
  •  
  Zał. 4. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS pobrane
  •  
  Zał. 5. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku urlopowego pobrane
  •  
  Zał. 6. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego pobrane
  •  
  Zał. 7. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka pracownika pobrane
  •  
  Zał. 8. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży pobrane
  •  
  Zał. 9. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży pobrane
  •  
  Zał. 10. Wniosek o przyznanie karnetu pobrane
  •  
  Zał. 11. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej pobrane
  •  
  Zał. 12. Decyzja pracodawcy o przyznaniu zapomogi losowej/socjalnej pobrane
  •  
  Zał. 13. Decyzja pracodawcy o odmowie przyznania zapomogi losowej/socjalnej pobrane
  •  
  Zał. 14. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno – zimowym – świątecznym pobrane
  •  
  Zał. 15. Tabele wysokości świadczeń finansowych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń pobrane
  •  
  Zał. 16. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS pobrane
  •  
  Zał. 17. Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki pobrane
  •  
  Zał. 18. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki pobrane
  •  

  Zał. 19. Umowa o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe
  Umowa o przyznanie pomocy z ZFŚS na modernizację lub remont mieszkania lub domu jednorodzinnego

  pobrane
  •  
  Zał. 20. Oświadczenie członka Komisji Socjalnej pobrane

   

  ludzik60OGŁOSZENIE!
  Uprzejmie informuję, iż wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno – zimowym – świątecznym są do odebrania u p. Renaty Baran - nauczyciele (świetlica) oraz u p. Anny Zychnowskiej - emeryci (biblioteka) lub do ściągnięcia ze strony internetowej szkoły (zał.14).

  Powyższe wnioski należy złożyć w terminie od 28.10.2019 r. do 15.11.2019 r.

  Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem ZFŚS .

  Grażyna Brociek

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...