Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  „Świętokrzyskie to my”

  20lecie woj swietokrzyskiego baner 970x90

  Rok 2018 jest szczególnie ważny dla naszego województwa – województwa świętokrzyskiego, ze względu na 20-lecie jego istnienia. W związku z tym sejmik województwa świętokrzyskiego ogłosił rok 2018 „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego”. Obchody jubileuszu odbywają się pod hasłem „20 lat. Świętokrzyskie to my.” Przygotowano szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu oraz zaproszono różne instytucje do aktywnego włączenia się w kalendarz imprez. 

  Nasza szkoła podjęła inicjatywę i opracowała własny plan jubileuszowych działań.

  Lp.

  Działania

  Termin

  Osoby odpowiedzialne

   1.

  Wykonanie logo obchodów

  kwiecień

  wychowawcy klas, nauczyciele plastyki

   2.

  Poznanie legend świętokrzyskich

  kwiecień – maj

  wychowawcy klas I – III,

  wychowawcy klas IV – V

   3.

  Organizacja konkursu wiedzy o Ostrowcu

  marzec - kwiecień

  wychowawcy klas III

   4.

  Organizacja wędrówek i wycieczek regionalnych

  kwiecień - październik

  wychowawcy klas III,

  wychowawcy klas IV - VII

   5.

  Udział w rajdach PTTK

  kwiecień - październik

  nauczyciele przyrody

   6.

  Wykonanie gazetki – Atrakcje turystyczne regionu

  maj - czerwiec

  nauczyciele przyrody

   7.

  Wykonanie wystawy –

  Ludzie zasłużeni dla regionu

  maj – czerwiec

  nauczyciele bibliotekarze

   8.

  Organizacja wycieczki na Święty Krzyż

  maj

  wychowawcy klas III,

  nauczyciele religii

   9.

  Wykonanie prezentacji multimedialnych –

  Nasze województwo

  wrzesień - listopad

  nauczyciele informatyki

   10.

  Przygotowanie wystawy – Powstanie styczniowe w naszym regionie

  wrzesień - listopad

  nauczyciele historii,

  nauczyciele bibliotekarze

   11.

  Przygotowanie apelu poświęconego patronowi szkoły – Stefanowi Żeromskiemu

  listopad

  nauczyciele języka polskiego,

  nauczyciele historii

   12.

  Udział w konkursie PTTK – Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej

  listopad

  nauczyciele przyrody,

  nauczyciele języka polskiego,

  nauczyciele historii

  Mamy nadzieję, że ww. działania wpłyną pozytywnie na uczniów naszej szkoły, przyczynią się do powstania więzi z lokalną społecznością, pogłębią szacunek dla tradycji i historii regionu oraz dadzą możliwość kształtowania właściwych postaw obywatelskich.

   DOKUMENTACJA :

  • Wykonanie logo obchodów

  W kwietniu 2018r. uczniowie klas 5a i 6a pod kierunkiem nauczyciela plastyki – p. Marzeny Szymczyk przystąpili do realizacji pierwszego zadania z harmonogramu obchodów 20-lecia naszego województwa – wykonanie logo obchodów. Prace zostały wykonane dowolną techniką. Uczniowie wykonali ponad 40 prac. Zostały one przekazane wychowawcom klas IV – VII i umieszczone w poszczególnych salach lekcyjnych. 
  Do realizacji ww. zadania włączyli się również rodzice naszych uczniów. Pani Luiza Ziarek wykonała wg własnego pomysłu logo obchodów, które zostało umieszczone w sali 27. Salą tą opiekuje się p. Justyna Walczak, wychowawczyni klasy 4b.

  Renata Kudełko

  • Poznanie legend świętokrzyskich - kl. IV i V

  Zgodnie z harmonogramem obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego wychowawcy klas IV i V zapoznali swoich uczniów z legendami świętokrzyskimi. Na godzinach z wychowawcą uczniowie wspólnie czytali legendy, analizowali ich treść, rozpoznawali opisywane miejsca naszego regionu. Większość poznanych legend dotyczyła Gór Świętokrzyskich.

  • Organizacja konkursu wiedzy o Ostrowcu

  Szkolny konkurs historyczno-regionalny

  Obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego w naszej szkole rozpoczął Konkurs Historyczno-Regionalny dla klas trzecich pn. "Czy znam swoje miasto?", który odbył się 7.03.2018r. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką wychowawców, pogłębiając wiedzę o naszym mieście i jego okolicach. Zakres treści obejmował głównie historię Ostrowca i Denkowa od powstania miast do współczesności. Każdą klasę reprezentowało dwóch uczniów. Dzieci pisały test z podziałem na dwie grupy, pierwsza to klasy 3a, 3b, 3c, zaś druga obejmowała klasy 3d, 3e, 3f, 3g, 3h. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez panią Joannę Zyburę i panią Katarzynę Nowak. Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Wyniki zostały umieszczone na stronie osiągnięć uczniów klas I - III.

  Renata Kudełko, Dagmara Lizner

  • Organizacja wędrówek i wycieczek regionalnych

  Wędrówka regionalna kl. IV c

  W ramach projektu "Wokół niepodległości" dnia 23 maja 2018 r. klasa IV c wybrała się na wędrówkę do Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem wyjścia było obejrzenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie oddali hołd wielkiemu wodzowi w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Wyjście poprzedzały zajęcia lekcyjne zapoznające uczniów z wielkim patriotą i przywódcą odradzającej się, niepodległej II Rzeczypospolitej.

  Renata Kudełko, Dagmara Lizner

  Mamy Złotą Ostrowiecką Odznakę Turystyczną

  10. kwietnia 2018 r. w klasie VI a miała miejsce bardzo miła uroczystość. Pani Jolanta Wiśniewska – pracownik Punktu Informacji Turystycznej dokonała wręczenia uczniom brązowej Ostrowieckiej Odznaki Turystycznej. W poprzednim roku szkolnym klasa odbyła cykl wędrówek po mieście i okolicy, odwiedzając miejsca wyznaczone w regulaminie konkursu. Wędrówki – zajęcia w terenie dały uczniom możliwości poznania elementów historii, kultury i geografii naszej małej ojczyzny. Stały się także inspiracją do różnych prac np. literackich, fotograficznych oraz zachętą do dalszego poznawania regionu.

  Wychowawczyni klasy – p. Renata Kudełko została nagrodzona złotą Ostrowiecką Odznaką Turystyczną za wieloletnią pracę na rzecz pogłębiania wiedzy o regionie wśród uczniów, organizację licznych wędrówek regionalnych oraz wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i regionalizmu.

  Renata Kudełko

  Regionalna wędrówka klasy IV d

  Park5 czerwca klasa IV d pod opieką wychowawczyni, pani Iwony Pater wybrała się na wędrówkę ulicami naszego miasta. Kulminacją było odwiedzenie Parku Miejskiego oraz oddanie czci Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

  Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali opowiadania pani o zasługach Marszałka związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
  Pani Iwona Pater zwróciła uwagę, iż pomnik Józefa Piłsudskiego dwukrotnie był stawiany w parku. Po raz pierwszy w 1932 roku. Przetrwał II wojnę światową, ale pod koniec lat 50. XX wieku został rozebrany na polecenie ówczesnych władz Ostrowca, pozostał po nim pamiątkowy głaz z tablicą o stosownej treści.
  Nowy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, w obecnej lokalizacji, stanął w 1992 roku staraniem bardzo wielu ludzi. Park Miejski nosi dziś imię tego wielkiego wodza.

  Dzieci miały możliwość podziwiać nasz park, który pięknieje z roku na rok. Uwagę przyciąga różnorodna i niezmiernie bogata szata roślinna, zadbane alejki i miejsca zabaw dla dzieci.
  Obecnie park jest miejscem, gdzie mieszkańcy chętnie spędzają miłe chwile, uczestnicząc w organizowanych tu koncertach, festynach, korzystając z urządzeń rekreacyjno-sportowych.
  Uczniowie IV d także skorzystali z chwili rekreacji.

  Wycieczka klasy IV c do Fabryki Porcelany w Ćmielowie

  W ramach obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego, klasa IV c pod opieką p. Małgorzaty Zaczkowskiej i p. Anny Zychnowskiej odwiedziła 4 czerwca Fabrykę Porcelany w Ćmielowie. Wycieczkę pomogła zorganizować p. Katarzyna Zarobkiewicz.

  Pani Magda Młynarczyk, przewodnik po fabryce, pięknie opowiadała o historii powstania najstarszej rodzimej wytwórni porcelany. Dzieci dowiedziały się, że już w 1790 roku były tu wykonywane ręcznie porcelanowe filiżanki. Poznały proces tworzenia tych małych dzieł sztuki użytkowej. Dzięki uprzejmości pracowników, uczniowie mogli spróbować niektórych prac na linii produkcyjnej.Pod czujnym okiem specjalistów, wykonywali takie czynności, jak ręczne formowanie naczyń, zdobienie naklejkami, malowanie pędzlem. Dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły wszystkie etapy powstawania tych pięknych, a zarazem kruchych wytworów ludzkiej pracy.

  We wzorcowni uczniowie poznali wyjątkowe wzory naczyń wytwarzanych w Polskich Fabrykach Porcelany "Ćmielów", "Chodzież" i "Ćmielów Design Studio", te aktualne jak i sprzed lat.
  Wizyta w zakładzie bardzo się podobała wszystkim, a dzięki serdeczności ludzi tam pracujących pozostanie na długo w pamięci dzieci i opiekunów. Zachęcamy inne klasy do zwiedzania fabryki porcelany w Ćmielowie.

  Wędrówka regionalna z okazji 20-lecia województwa świętokrzyskiego

  9 października 2018 klasy 6c i 6d z panią Anną Rożek i Beatą Dąbrowską uczestniczyły w wędrówce regionalnej z okazji 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Uczniowie odwiedzili Rynek i pomnik poświęcony 30 mieszkańcom Ostrowca, zamordowanym przez okupantów podczas II Wojny Światowej. Tam odczytali przygotowane przez siebie referaty dotyczące historii tego miejsca. Następny na trasie wędrówki był Cmentarz Żydowski i pomnik Józefa Piłsudskiego przy Parku Miejskim.
  Wędrówka była dla wszystkich ciekawą lekcją historii naszego miasta.

  Anna Rożek

   

  • Udział w rajdach PTTK

  Rajd Legionowym Szlakiem

  Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z PTTK. Uczniowie w ramach Szkolnego Koła Turystyczno – Krajoznawczego pod opieką i kierunkiem nauczyciela przyrody – B. Wojtkiewicza uczestniczą w różnych imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK. Wiele rajdów odbywa się na terenie województwa świętokrzyskiego, co daje uczniom możliwość poznawania naszej małej ojczyzny, jej historii i przyrody. 12 maja 2018r. PTTK zaproponowało sympatykom turystyki pieszej Rajd Legionowym Szlakiem. Był on doskonałym połączeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 20. rocznicy utworzenia naszego województwa. Klasa 5b wraz ze swoim wychowawcą – p. B. Wojtkiewiczem wzięła w nim udział. Uczestnicy rajdu mieli możliwość uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz oddania hołdu jego legionistom. Rajd rozpoczął się od zwiedzania Klimontowa, następnie prowadził pieszą trasą z Konar do Gór Pęchowskich. Imprezę zakończyło integracyjne ognisko.

  Renata Kudełko, Bogusław Wojtkiewicz

  • Wykonanie gazetki – Atrakcje turystyczne regionu

  IMG 2955

  • Wykonanie wystawy – Ludzie zasłużeni dla regionu

  W maju 2018 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli w bibliotece szkolnej wystawę pt. „Ludzie zasłużeni dla regionu”. Zostały na niej zaprezentowane książki, albumy, wzbogacone o fotografie, zdjęcia, a ukazujące biografię tak wybitnych Polaków, jak, np.: Stefan Żeromski – pisarz ziemi świętokrzyskiej, patron naszej szkoły czy Jan Samsonowicz – odkrywca neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego. Wystawa była przyczynkiem do zgłębienia wiedzy uczniowskiej na temat ludzi, o których wybitnych dokonaniach uczą się dzieci w całej Polsce, a którzy wywodzą się z naszej ziemi świętokrzyskiej. Uświadomiła też społeczności szkolnej fakt, że osiągnięcia ludzi zasłużonych dla regionu sławią naszą małą ojczyznę i są powodem naszej dumy.

  • Organizacja wycieczki na Święty Krzyż

  We wtorek 29 maja 2018 r. dzieci Pierwszokomunijne wraz z paniami wychowawczyniami i katechetkami i księdzem Adamem Kamińskim wyruszyły rankiem dwoma autokarami do Sanktuarium Świętego Krzyża, aby podziękować w tym szczególnym miejscu za przyjęte Sakramenty Święte. Oprócz tego uczestnicy pielgrzymki mieli zapewnione szereg atrakcji krajoznawczych, co ubogaciło pobyt dzieci na pielgrzymce.

  Kiedy dzieci wraz z opiekunami przyjechały z Ostrowca do Huty Szklanej odwiedziły z przewodnikiem świętokrzyskim Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej. Po godzinie zwiedzania o godzinie 10.00 wszyscy skorzystali z wjazdu Kolejką na Święty Krzyż. Będąc na miejscu podziwiali piękne widoki z gołoborza.
  Po dotarciu do klasztoru Ojców Oblatów, tam w Bazylice Trójcy Świętej została odprawiona dziękczynna Msza Święta w intencji dzieci I Komunijnych i ich rodziców.
  Potem była okazja, aby uczcić relikwie Krzyża Świętego. Po Eucharystii, po odpoczynku i zakupie pamiątek wszyscy zjechali kolejką do Huty Szklanej, skąd powrotną drogą udali się do Ostrowca. O godzinie 15.00 byli już na miejscu.

  • Wykonanie prezentacji multimedialnych – Nasze województwo

  październiku uczniowie klas VIII wykonali prezentacje multimedialne na temat województwa świętokrzyskiego. W swoich pracach przedstawili historie naszego regionu, położenie geograficzne uwarunkowania przyrodnicze, jak i również strukturę samorządową województwa. Prezentacje uczniów były pokazywane i oceniane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie poprzez taką działalność mieli okazje poznać szerzej historie jak i obecną wiedzie na temat naszej małej ojczyzny którą jest województwo świętokrzyskie.

  Dawid Ćwikliński

  • Przygotowanie wystawy – Powstanie styczniowe w naszym regionie

  listopadzie uczniowie naszej szkoły zgromadzili i przedstawili najważniejsze informacje na temat powstania styczniowego w naszym regionie. Przedstawione prace pomogły w szerszym poznaniu historii jednego z wieli zrywów niepodległościowych który w naszej okolicy miał dość bogaty przebieg i znacząco zapisał się na kartach historii ziemi ostrowieckiej.

  Dawid Ćwikliński

  • Przygotowanie apelu poświęconego patronowi szkoły – Stefanowi Żeromskiemu

  7 grudnia w naszej szkole odbył się apel poświecony patronowy naszej szkoły Stefanowi Żeromskiemu. Poprzez taką formę przekazywanie wiedzy nasi uczniowie mogli poznać lepiej postać tego wybitnego polaka i jego zasługi dla regionu świętokrzyskiego.

  Dawid Ćwikliński

  • Udział w konkursie PTTK – Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej

  Szkolny konkurs "Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej”

  • I miejsce – Mikołaj Polak , kl. VI a ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza, p. Mirosławy Zaremby
  • I miejsce – Adam Czuba, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
  • II miejsce – Emilia Pietrzyk, kl. VI c, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
  • II miejsce – Martyna Polak, kl. VIII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • III miejsce – Oliwia Zglińska, kl. IV h, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
  • III miejsce – Bartosz Król kl. VI a, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza, p. Mirosławy Zaremby
  • III miejsce – Kamila Rycombel, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
  • Wyróżnienie – Karolina Perchel, kl. VIb, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
  • Wyróżnienie – Wiktor Przepiórka, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

   

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...