Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  "Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty"

  img029Jest bardzo ważne, aby wszyscy dorośli podjęli wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wymagających w ruchu drogowym szczególnej opieki i troski"

  KOORDYNATORZY

  CELE GŁÓWNE PROGRAMU

  • Ograniczenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci (każdy wynik pozytywny będzie zadowalający).
  • Podniesienie poziomu wiedzy dzieci w zakresie umiejętności unikania zagrożeń w życiu codziennym.

  CELE POŚREDNIE PROGRAMU

  • Pogłębienie poziomu specjalistycznej wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz sposobów udzielania im pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia.
  • Aktywizacja rodziców i nauczycieli do wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i zainicjowanie powstawania w szkołach Rad Bezpieczeństwa.
  • Maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dzieci w czasie dojścia lub dojazdu do i ze szkoły, na wycieczkach i innych formach komunikacji.
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw w szkole i na podwórku. Wyuczenie postawy ograniczonego zaufania wobec osób obcych.
  • Utrwalenie w świadomości rodziców i dzieci konieczności noszenia elementów odblaskowych.
  • Przybliżenie dzieciom pracy i roli Policji - kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta.
  • Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji.

  policjantSZKOLNA RADA BEZPIECZEŃSTWA
  Z-ca dyrektora: p. Anna Barańska

  Nauczyciele:

  • p. Bożena Nizielska
  • p. Renata Bartnik

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...