Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Promocja Zdrowia

  pz

  Naszym głównym celem jest stworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

  54NASZE HASŁO
  "Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje".

  CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
  • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
  • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
  • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
  • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w "ukrytym programie szkoły". Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
  • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
  • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
  • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
  • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
  • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
  • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
  • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
  • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

  jablka

   WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

  kwiatek

   SZKOLNY ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

  • Wojciech Serwin – dyrektor szkoły
  • Jolanta Gawron – wicedyrektor szkoły
  • Małgorzata Urban – wicedyrektor szkoły
  • Justyna Walczak – szkolny koordynator promocji zdrowia
  • Halina Bartkowiak – pielęgniarka
  • Jolanta Chobot – pedagoga szkolny
  • Elżbieta Moskalik – pedagog szkolny
  • Renata Baran – nauczyciel świetlicy
  • Jolanta Luzak – przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I – III
  • Anna Barańska - nauczyciel klas I - III
  • Dorota Karwat - nauczyciel klas I – III
  • Dorota Dziubek – przewodnicząca zespołu polonistów
  • Edyta Rutkowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego
  • Mirosława Zaremba – nauczycielka języka polskiego
  • Iwona Kara – nauczyciel przyrody
  • Danuta Wiśniewski – nauczyciel religii
  • Małgorzata Czaja – nauczyciel języka angielskiego
  • Anna Rożek – nauczyciel języka angielskiego 

  jablka

  NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA PSP NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  • PSP nr 5 w Ostrowcu Św. ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
  • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
  • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
  • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
  • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
  • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
  • Duża poprawa warunków fizycznych.
  • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III oraz gorącego napoju dla uczniów klas starszych.
  • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
  • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
  • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
   - Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
   - Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.
  • W wyniku ostatniej ewaluacji w PSP nr 5 96% uczniów lubi szkołą, 95 % chętnie do niej przychodzi, 91 % czuje się w niej bezpiecznie. 

  jablka

  dzTYDZIEŃ DLA ZDROWIA

  - Wystawa plakatów o tematyce zdrowotnej - J. Zybura, K. Nowak, I. Misiura
  - Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu ekologicznego „Nie śmiecimy – segregujemy i odzyskujemy” dla kl. IV - VI - I. Kara
  - "Ruch to zdrowie" tańce integracyjne na holu głównym szkoły podczas długich przerw 12.25 - 12.40 - J. Walczak, B. Tracz, D. Wiśniewska
  Gazetka promująca zdrowy styl życia - J. Orłowska
  Wystawa prac w j. angielskim: "Przepis na zdrową potrawę" - A. Rożek, B. Dąbrowska
  Lekcje z wychowawcą: przygotowanie i spożywanie drugiego śniadania w szkole - Wychowawcy klas IV-VI
  Zajęcia dotyczące spożywania drugiego śniadania - Wychowawcy klas I- III
  - Korowód dla zdrowia kl. I-III - J. Zubrzycka, A. Barańska
  - Zdrowie naszym priorytetem - keep fit and be healthy (konkurs dla klas VI) - M. Czaja, B. Winiarczyk
  - Wystawa pokonkursowa plastyczno - fotograficzna: Jem zdrowe drugie śniadanie w szkole - I. Kara, A. Popek, B. Gadkowska, M. Zaczkowska
  - Przedstawienia pn. "Zdrowe śniadanie i witaminki dla księżniczki Marcelinki" - K. Nowak, P. Jankowska
  - Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego dla kl. I – III "Wspólne drugie śniadanie w szkole"
  - Przemówienie przedstawicieli z Agencji Rynku Rolnego w Kielcach na temat "Rola drugiego śniadania w życiu dzieci"
  - Wspólne drugie śniadanie
  - Apel z okazji Dnia Ziemi
  - XIII edycja Rejonowego Konkursu Recytatorskiego "Zdrowie w poezji dziecięcej" - J. Luzak, D. Karwat, A. Gawron, W. Ostatek, R. Bartnik
  Inscenizacja dla klas I-III "Bezpieczny bądź przyjacielu" - I. Pater, D. Mruk, uczniowie klasy VI a
  -  Apel z okazji Dnia Ziemi
  - Sejmik pt.: "Zdrowe odżywianie to zdrowiu pomaganie"
  Rozstrzygnięcie Szkolnego konkursu plastycznego "Nie śmiecimy – segregujemy - odzyskujemy" - J. Chobot, J. Cieślak, W. Ostatek, J. Zagozdon
  Podsumowanie konkursu poetyckiego "Kurs na zdrowie" - D. Dziubek, M. Zaremba

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...