Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Tradycje szkoły

  ludzik293Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują

  Przez 35 lat funkcjonowania szkoły podejmowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia, z których wiele należy już do tradycji. szkoły. Dzisiaj mówią one o naszej tożsamości, kierunku działań, przyczyniają się do kształtowania osobowości naszych wychowanków, integrują naszą społeczność. Procentują jako opinia o szkole, bowiem tworzą jej klimat i niepowtarzalny charakter. W ich tworzeniu i kultywowaniu brali i biorą udział wszyscy - uczniowie, nauczyciele i rodzice.

  Nasze tradycje i zwyczaje można pogrupować w następujące kręgi tematyczne:

  Coś się zaczyna, coś się kończy

  • Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Przekazanie klas trzecich klasom czwartym
  • Pożegnanie absolwentów 
  • Księga wzorowych absolwentów

  PAMIĘTAMY

  • Akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja
  • Dzień Patrona (uroczysty apel i złożenie kwiatów w kąciku patrona; lekcje poświęcone patronowi szkoły, wycieczki „Śladami Stefana Żeromskiego)
  • Święto Edukacji Narodowej (akademia)
  • Zapalmy Im świeczkę - odwiedzamy cmentarze
  • Imprezy klasowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święto Rodziny

  UROCZYSTOŚCI SZKOLNE Z UDZIAŁEM SZTANDARU
  Sztandar szkolny jest symbolem „Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko”, a także jedności, honoru, męstwa i tradycji. Łączy obecnych uczniów szkoły z jej absolwentami i z tymi, którzy dopiero znajdą się w jej murach.

  2 czerwca 1990 roku naszej szkole nadano imię Stefana Żeromskiego, a w październiku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru, na który wtedy ślubowały pierwsze klasy. Od tamtej pory sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

  POMAGAMY INNYM

  • „I ty możesz zostać św. Mikołajem”
  • Aukcja wielkanocna
  • Wspomagamy: Hospicjum w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, PCK, Towarzystwo Opieki  nad zwierzętami, Dom Opieki i Dom Dziecka

  TEN NIEZWYKŁY CZAS

  • Wigilia dla nauczycieli
  • Wigilie klasowe
  • Jasełka
  • Poranek bożonarodzeniowy
  • Misterium wielkanocne
  • Śniadanie wielkanocne
  • Rekolekcje szkolne

  DALEJ, WYŻEJ

  • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie mogą odkrywać, rozwijać swoje zainteresowania
  • Coroczne konkursy szkolne, m. in. matematyczne (liga zadaniowa dla kl. IV – VI, Miejski Turniej Matematyczny dla kl. piątych), polonistyczne (literackie, ortograficzne), z języka angielskiego, przyrodnicze, plastyczne, biblijne, Konkurs Poezji i Piosenki Religijno - Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej”, "Zdrowie w poezji dziecięcej"
  • „Dzień Odkrywania Talentów”
  • Wybór „Ucznia roku”

  BAWIMY SIĘ

  • Andrzejki, zabawa noworoczna, walentynki

  WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI
  Bardzo ważna jest dla nas współpraca ze środowiskiem lokalnym. Stale współpracujemy z: Parafią – (wspólne obchody różnych uroczystości, pomoc charytatywna), Radą Osiedla Ogrody, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym (rozwijanie pasji krajoznawczych wśród uczniów), Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Komendą Powiatową Policji (w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły), Muzeum Historyczno – Archeologicznym –(kształcenie postawy świadomego odbiorcy sztuki, zapoznawanie z dorobkiem kulturalnym Polski, świata), Biurem Wystaw Artystycznych, Miejskim Centrum Kultury (rozwijanie zainteresowań sztuką, uczestniczenie w życiu kulturalnym), Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka, Zakładem Rehabilitacyjno – Opiekuńczym, przedszkolami, Domem Kultury „Malwa”, Dziecięcym Domem Kultury.

  Szkoła współpracuje z gazetami lokalnymi (zaprasza dziennikarzy do siebie bądź oddaje głos samym nauczycielom, którzy piszą artykuły o uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole, osiągnięciach pozaszkolnych uczniów, działaniach na rzecz edukacji i wychowania) oraz telewizją kablową.

  Oczywiście wykraczamy poza środowisko lokalne, m.in. uczestniczymy w Projekcie Edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

  Podejmowane przez nas działania są zgodne z wizją i misją szkoły.

  Dążymy do tego, by nasza społeczność w jak najwyższym stopniu identyfikowała się ze szkołą oraz jej celami, by miała poczucie przynależności, a szkoła była miejscem zakorzenionym w tradycji, co wcale nie kłóci się z tym, by uczniom wyrastały skrzydła.

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...