Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Na ile pozwolić dziecku?

  dzieckoJedną z podstawowych zasad wychowania dziecka jest wyznaczanie granicy między właściwym a niewłaściwym jego zachowaniem . Większość niepowodzeń wychowawczych wynika właśnie z nieumiejętności stawiania dziecku granic. Trudności w wyznaczaniu granic mogą się ujawnić w dwóch skrajnych postawach rodzicielskich – pozwalanie na wszystko albo nadmiernej surowości. Ani brak granic, ani granice sztywne i restrukcyjne nie służą rozwojowi. Trudną sztuką wychowania jest znalezienie równowagi między tymi skrajnościami i postawienie przed dzieckiem wyraźnych wymagań, w ramach których zachowa wyraźną swobodę i możliwość bycia sobą. Stawianie dziecku granic to nic innego, jak wprowadzanie i egzekwowanie określonych reguł.


  Dzięki jasnym i sprawiedliwym ograniczeniom dziecko dowiaduje się, jakie zachowania są właściwe, a jakie nie i czego rodzice od niego oczekują. Doświadcza też konsekwencji swoich działań, dzięki czemu uczy się samokontroli i odpowiedzialności. Zyskuje poczucie bezpieczeństwa, rozwija poczucie własnej wartości. Należy pamiętać, że wszystkie dzieci od czasu do czasu sprawdzają stawiane przez dorosłych granice. Jest to zdrowy przejaw potrzeby niezależności i wyodrębniania się indywidualnej tożsamości. Jeśli jednak dziecko obserwuje, że zasady ustanawiane są z miłością, a następnie spokojnie, lecz stanowczo egzekwowane, z czasem zaczyna je akceptować, a tendencja do ich testowania maleje.
  Wyznaczanie granic powinno się odbywać w kilku krokach:

  1. Ustalenie zasad zachowania tak, aby dziecko miało jasność, czego się od niego oczekuje.
  2. Ustalenie konsekwencji pozytywnych i negatywnych zachowań, czyli jasne określenie, co się stanie, gdy dziecko będzie postępować w określony sposób.
  3. Przypominanie zasad i ostrzeganie przed konsekwencjami.
  4. Egzekwowanie zasad, czyli wyciąganie konsekwencji.
  5. Niezależnie od wieku dziecka zasady i ograniczenia powinny być wprowadzane w atmosferze akceptacji i miłości, ich celem powinno być wspieranie rozwoju młodego człowieka.

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...