Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   szpnostrNabór do klasy VII i VIII o profilu piłka nożna

  Uwaga ! - Kandydaci
  plakat.a3

   

   

  Egzamin składa się z:

  Testu sprawności ogólnej:

  • Szybkość – bieg na 50 m:
   - start na sygnał trenera z pozycji wysokiej,
   - liczy się lepszy wynik z dwóch wykonanych prób,
   - czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy,
   - próba wykonana na bieżni
  • Moc – skok w dal z miejsca:
   - na linii z jednoczesnego odbicia obunóż,
   - skok mierzony w centymetrach,
   - liczy się lepszy wynik z dwóch wykonanych prób.
  • Zwinność – bieg 4x10 m z przenoszeniem klocków:
   - start na sygnał trenera z pozycji wysokiej,
   - po pierwszym odcinku zawodnik podnosi klocek i przenosi go na koniec drugiego odcinka,
   - zawodnik przenosi dwa klocki, które znajdują się w kołach, klocek nie może być rzucony,
   - liczy się lepszy wynik z dwóch wykonanych prób,
   - czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy.

  Testu sprawności specjalnej:

  • Żonglerka piłką (noga – głowa, noga - noga):
   - próba wykonywana w wyznaczonym kwadracie 8x8,
   - zawodnik podbija piłkę nogą z podłoża,
   - piłka podbijana jest w cyklu noga – noga, każdorazowo przy jednym kontakcie z piłką,
   - wynik końcowy to suma prawidłowych uderzeń piłki w cyklu noga – głowa,
   - jeden cykl = uderzenie nogą + uderzenie głową,
   - próba trwa 30 sekund.
  • Prowadzenie piłki slalomem:
   - zawodnik prowadzi piłkę po wyznaczonym torze (40m) wg schematu,
   - czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy,
   - wynik końcowy to czas pokonania dystansu w przeliczeniu na punkty.
  • Uderzenie piłki do celu:
   - zawodnik uderza stojącą piłkę do celu – kwadratu o bokach 5x5,
   - kwadrat jest oddalony od miejsca uderzenia piłki o 20m (zawodnicy do 13 lat) lub 25 m,
   - zawodnik wykonuje 6 prób (3 razy lewą i 3 razy prawą nogą).
  • Gry taktyczne:
   - małe gry taktyczne.

  Założenia OSSM w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  - Nabór do szkoły przeprowadza się w pierwszej kolejności wśród członków szerokiej kadry odpowiednich roczników reprezentacji województwa.
  - Uczeń - zawodnik przyjęty do szkoły - reprezentuje barwy swojego macierzystego klubu.
  - Uczniom zamiejscowym zapewnia się miejsce w internacie.

  Cele OSSM w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  - Zorganizowanie procesu szkolenia młodzieży sportowo uzdolnionej o specjalności piłka nożna przy wykorzystaniu bazy, infrastruktury sportowej zgodnie z zatwierdzonym planem szkolenia.
  - Zaangażowanie odpowiednio przygotowanych szkoleniowców do prowadzenia zajęć specjalistycznych z przygotowaniem pedagogicznym.
  - Zapewnienie zgrupowań i konsultacji szkoleniowych oraz startu w imprezach krajowych wyselekcjonowanych uczniów.
  - Wszechstronne wyszkolenie zawodników do udziału w młodzieżowych rozgrywkach reprezentacji wojewódzkiej i kadry młodzieżowej oraz w dalszej kolejności w rozgrywkach ligowych i kadrze narodowej.
  - Możliwość kontynuacji nauki w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na poziomie szkoły średniej.

  Warunki socjalne i bytowe oraz opieka medyczna w OSSM Ostrowiec Świętokrzyski:
  - Opieka medyczna – w Przychodni Rehabilitacyjno – Lekarskiej na Rawszczyźnie. Gabinety lekarskie i pełne zaplecze rehabilitacyjne.
  - Badania specjalistyczne – systematycznie min. 2 razy w roku w Specjalistycznej Przychodni w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  - Ośrodek posiada psychologa szkolnego.
  - Odnowa biologiczna w formie basenu – raz w tygodniu.
  - W miarę potrzeb gabinety odnowy biologicznej.
  - Na wszystkie zajęcia, zabiegi lekarskie oraz odnowę biologiczną uczniowie są dowożeni autobusem.
  - Dla uczniów zamiejscowych zarezerwowane są miejsca w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych.

  Do realizacji tego ambitnego zadania zakładano stworzenie w ośrodkach optymalnych warunków do pracy, treningu, nauki i regeneracji ze szczególnym uwzględnieniem:
  - Bogatej bazy szkoleniowej,
  - Wysoko specjalistycznej kadry szkoleniowej,
  - Właściwego procesu szkoleniowego,
  - Prawidłowego żywienia, wspomagania i odnowy biologicznej.

  Finansowanie ośrodków:
  Program mają współfinansować następujące podmioty:
  - zajęcia dydaktyczne oraz szkolenie piłkarskie,
  - MEN w ramach bonu edukacyjnego,
  - zakup sprzętu, wynajem obiektów, dofinansowanie internatu, obozy szkoleniowe, odżywki, obsługa medyczna, itp.,
  - MEN w ramach dodatkowych środków (specjalnych),
  - ŚZPN
  - samorządy lokalne,
  - koszty internatu (zakwaterowanie i wyżywienie) , dopłata do sprzętu sportowego, obozów, startów krajowych – 50 procent kosztów pokrywają rodzice.

  Kryteria selekcji:
  Do szkół (ośrodków) kieruje się najzdolniejszych zawodników z terenu , którzy zostają wybrani do klasy piłkarskiej liczącej minimum 24 uczniów w drodze selekcji przy uwzględnieniu:
  - oceny stanu zdrowia (zaświadczenie z poradni sportowo-lekarskiej),
  - egzaminu sprawności ogólnej (szybkość, wytrzymałość) i specjalnej (żonglerka, prowadzenie piłki slalomem),
  - umiejętności piłkarskich zademonstrowanych podczas małych gier (4-4 lub 6-6), a także na pełnowymiarowym boisku,
  - rozmowy kwalifikacyjne.
  Przynajmniej dwa razy w roku przeprowadzane są testy sprawdzające, które pozwalają monitorować każdego zawodnika. Jest to Test Międzynarodowy wraz z testem prób sprawności specjalnej. Ponadto dodatkowa ocena wyników w nauce oraz ocena zachowania powoduje dokonywanie podziału grupy klasowej na trzy podgrupy A, B i C. Najsłabsi z grupy C liczyć się muszą z możliwością odejścia z klasy sportowej.

  Szczegółowych informacji udzielają:

  • Sekretariat Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej - tel. 41 361 47 29
  • Sekretariat Publicznego Gimnazjum Nr 3 - tel. 41 247 51 45
  • Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 5 – tel. 41 247 20 44

  Trenerzy Koordynatorzy:

  • Michał Gębura - 512 030 114
  • Waldemar Domagała - 512 030 117

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...