Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Kodeks dobrego postępowania

  ludzik306JAK ZACHOWUJEMY SIĘ PODCZAS LEKCJI

  • Przestrzegamy regulaminów BHP pracowni.
  • Jesteśmy punktualni i przygotowani do zajęć.
  • Stosujemy się do poleceń nauczyciela.
  • Z uwagą słuchamy wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów.
  • Nie przerywamy, gdy ktoś mówi- zabieramy głos tylko w dyskusji.
  • Odpowiadamy na pytania stawiane przez nauczyciela.
  • Dbamy o innych, chcemy, by podczas lekcji jak najwięcej się nauczyli.
  • Notujemy w zeszycie akcentowane przez nauczyciela treści oraz informacje zapisane na tablicy.
  • Jeżeli posiadamy telefon komórkowy – podczas lekcji wyłączamy go.
  • Śmieci i zużyte gumy do żucia wyrzucamy do kosza.
  • Szanujemy ławki i pomoce naukowe znajdujące się w danej pracowni.
  • Zaistniałe szkody zgłaszamy nauczycielowi.
  • Pomagamy osobie, z którą siedzimy- jesteśmy za nią odpowiedzialni.
  • Zachowujemy się kulturalnie wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek z klasy.
  • Po lekcji zostawiamy porządek w sali.

   

  • Spacerujemy po korytarzu.
  • Rozmawiamy przyciszonym tonem- wiemy, że hałas to nasz wspólny wróg.
  • Pamiętamy o bezpieczeństwie swoim i innych.
  • Wiemy, do czego służą poręcze i parapety – wykorzystujemy je zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Śmieci wyrzucamy do kosza.
  • Przestrzegamy uwag dyżurujących nauczycieli i pań woźnych, zwracamy się do nich z szacunkiem.
  • Szanujemy swoich kolegów i koleżanki- jesteśmy wobec siebie życzliwi.
  • Mówimy do siebie po imieniu.
  • Używamy słów: "proszę", "dziękuję", "przepraszam".
  • Używamy pięknej i poprawnej polszczyzny wolnej od wulgaryzmów.
  • Szanujemy mienie szkoły.
  • Zguby oddajemy do pedagoga szkoły, dyżurujących nauczycieli bądź pań woźnych.
  • Zamykamy po sobie drzwi od toalet i sal lekcyjnych.
  • Cudze plecaki i inne rzeczy nie będące naszą własnością, traktujemy z należytym szacunkiem.
  • Przebywamy tylko na tym korytarzu, na którym po dzwonku będziemy mieli lekcję.
  • Po dzwonku ustawiamy się przed salą lekcyjną w parach i czekamy na nauczyciela.
  • Reagujemy na wszelkie przejawy agresji- informujemy o nich osoby dorosłe: pedagoga szkoły, dyżurujących nauczycieli.
  • Po przyjściu do szkoły, zmieniamy obuwię.
  • Do szatni schodzimy spokojnie, prawą stroną schodów.
  • Przepuszczamy wychodzących z szatni.
  • W szatni obowiązuje nas zakaz: zabaw, gier w piłkę, biegania, przepychania, przesiadywania itp.
  • Wchodzimy do swojego boksu w małych grupach, by uniknąć tłoku.
  • Informujemy nauczyciela o ostatniej lekcji- z nim schodzimy do szatni po zakończeniu lekcji.
  • Pieniądze lub cenne przedmioty zabieramy ze sobą.
  • Dziewczęta i chłopcy przebywają w osobnych pomieszczeniach pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.
  • Szanujemy swoją intymność.
  • Wszystkie zguby pozostawione w przebieralniach oddajemy nauczycielom w- fu lub pani woźnej.
  • Pieniądze i wartościowe przedmioty, np. zegarki zostawiamy u nauczyciela w- fu.
  • Swoje ubrania wieszamy na wieszakach lub składamy je i układamy na ławeczkach.
  • Śmieci wrzucamy do kosza.
  • mienie szkoły i innych uczniów – obca jest nam dewastacja ścian, wieszaków, kozłów, skrzyń znajdujących się w szatni oraz plecaków czy ubrań naszych koleżanek lub kolegów.
  • Wietrzymy przebieralnie i dbamy o ich porządek.
  • Przed wizytą na stołówce pamiętamy o umyciu rąk przed i po posiłku.
  • Odbieramy numerek w sekretariacie i podajemy go pani dyżurującej na stołówce, aby zaznaczyła naszą obecność na obiedzie.
  • Ustawiamy się w kolejce i spokojnie oczekujemy na wydanie posiłku.
  • Zajmujemy miejsce przy stoliku i w ciszy spożywamy go.
  • Po zjedzeniu posiłku, sprzątamy po sobie.
  • Zachowujemy się kulturalnie wobec dyżurujących nauczycieli oraz kucharek.
  • Zwracamy uwagę na młodszych kolegów i koleżanki.
  • Dzieci, które nie jedzą obiadów, w trakcie ich trwania nie wchodzą na stołówkę.
  • Stojąc przy sklepiku, zachowujemy ciszę.
  • Ustawiamy się w kolejce.
  • Zwracamy uwagę na inne osoby- szczególnie uczniów młodszych.
  • Jesteśmy kulturalni wobec pani sprzedającej w sklepiku oraz innych kupujących.
  • Jesteśmy uczciwi – gdy sprzedawczyni się pomyli, mówimy jej o tym.
  • Znalezione w sklepiku pieniądze oddajemy pani sprzedawczyni.
  • Dbamy o czystość – wszystkie śmieci i odpadki wrzucamy do kosza.
  • Ze sklepiku korzystamy tylko w czasie przerw.
  • Chłopcy i dziewczęta korzystają ze swoich odrębnych toalet.
  • Korzystamy z toalet na tych piętrach, na których mamy lekcję.
  • Z toalet korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem podczas przerw.
  • W szczególnych przypadkach możemy skorzystać z toalety szkolnej opuszczając salę lekcyjną, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  • Dbamy o czystość toalet.
  • Szanujemy urządzenia znajdujące się w toaletach.
  • Papier toaletowy i inne śmieci wrzucamy do kosza.
  • Po umyciu rąk, zakręcamy kurki od kranu.
  • Spuszczamy po sobie wodę.
  • toaletach obowiązuje nas zakaz: spożywania posiłków, odrabiania prac domowych, złośliwego zamykania innych w kabinach, dewastacji urządzeń itp.
  • W toaletach zachowujemy się jak ludzie cywilizowani, a nie jak troglodyci.
  • Na boisku przebywamy pod opieką nauczyciela.
  • Słuchamy poleceń nauczyciela i stosujemy się do nich.
  • Śmieci wyrzucamy do kosza.
  • Podczas rozgrywek sportowych traktujemy się sprawiedliwie.
  • Dopingujemy swoją drużynę, ale obiektywnie oceniamy i nagradzamy uznaniem dobrą grę przeciwnika.
  • Swoim zachowaniem dajemy przykład innym.
  • Szanujemy zieleń.
  • Szanujemy mienie szkolne oraz osób prywatnych, których tereny graniczą ze szkołą.
  • Przebywamy tylko na terenie obiektu sportowego.
  • Ubieramy się stosownie – na co dzień nosimy bluzki, koszulki w stonowanych kolorach.
  • W dni świąteczne obowiązuje strój galowy.
  • Pamiętamy, że strój musi być czysty i schludny, i świadczy o nas.
  • Po przyjściu do szkoły, zmieniamy obuwie.
  • Po zakończeniu lekcji wychowania fizycznego, zmieniamy strój sportowy na szkolny.
  • Makijaż, malowanie paznokci, farbowanie włosów – są nam obce, bo jesteśmy młodzi i naturalnie piękni.
  • Chłopcy nie noszą kolczyków.
  • Droga i wyzywająca biżuteria jest zbędna żeńskiej części Braci Uczniowskiej.
  • Z uwagą słuchamy tego, co mówią występujący.
  • Egoizm to nasz wróg- nie zasłaniamy innym pola widzenia.
  • Doceniamy trud i pracę zarówno osób występujących, jak i przygotowujących różne uroczystości szkolne.
  • Jesteśmy wyciszeni – pamiętamy, że hałas przeszkadza w odbiorze przekazywanych treści.
  • Szanujemy symbole narodowe- godło, flagę oraz symbole religijne- krzyż.
  • Podczas śpiewania hymnu narodowego lub hymnu szkoły zachowujemy powagę i przyjmujemy właściwą postawę.
  • Idziemy zwartą grupą.
  • Kulturalnie zachowujemy się w autobusie, tramwaju-mówimy szeptem, liczymy się z opinią innych pasażerów.
  • W autobusie, tramwaju ustępujemy miejsca starszym osobom.
  • W autokarze zajmujemy wyznaczone miejsce, zachowujemy się kulturalnie, jesteśmy odpowiedzialni za dobre samopoczucie kierowcy i innych uczestników wycieczki.
  • Stosujemy się do uwag nauczycieli i przewodnika.
  • Uważnie słuchamy treści przekazywanych przez przewodnika.
  • Śmieci wrzucamy do torebek foliowych, a podczas postoju do koszy.
  • W kinie i teatrze skupiamy uwagę na przekazywanych nam artystycznych treściach, a nie na jedzeniu i piciu- pamiętamy, że to przeszkadza innym.
  • W autokarze spożywamy posiłki tylko w czasie postojów.
  • Podczas dłuższych wyjazdów zachowujemy ciszę nocną.

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...