Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  Sukcesy uczniów kl. I-III

   

  sukcesy1 3

  "Niech każde dziecko wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać".
                                                                                                          /Jadwiga Hanisz/

  W zmodernizowanym procesie kształcenia zintegrowanego, zmierzającego do zapewnienia wszystkim uczniom klas I-III optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, mocno akcentowana jest rola różnorodnej aktywności uczniów.

  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań uczniów w procesie uczenia się i zapewniamy warunki sprzyjające wyzwalaniu ich aktywności.

  Za niezwykle istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania poprzez otwarty styl stosunków między nauczycielami i dziećmi, zapewnienie poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywanie uczucia radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

  Doskonaląc własny warsztat pracy, korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań metodycznych pobudzających aktywność uczniów, jak również poszukujemy nowych form.

  Sprawdzoną i bardzo ciekawą formą dla uczniów naszej szkoły są różnorodne konkursy, które prowadzone są etapami przez cały rok szkolny.

  W roku szkolnym 2017 / 2018 uczniowie kształcenia zintegrowanego mogli skorzystać z bogatej oferty konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  III Międzynarodowy Andrzejkowy Klasycznym Turnieju Szachowym

  • I miejsce - Bartosz Pietruszka, kl. II d

  III Międzynarodowy Andrzejkowy Turniej Szachów Losowych

  • VII miejsce - Bartosz Pietruszka, kl. II d

  III Międzynarodowy Andrzejkowy Błyskawiczny Turniej Szachowy

  • VIII miejsce - Bartosz Pietruszka, kl. II d

   

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  .

   

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  I Karnawałowy Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich
  Kategoria: grupa do lat 10

  • I miejsce - Anna Michalczyk, kl. III a

  Świętokrzyskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Turnieju Szachowym

  • I miejsce - Antoni Gołąb, kl. II b

   

  KONKURSY REJONOWE, POWIATOWE I DEKANALNE

  XV Powiatowy Konkurs Wokalny „Hej kolęda, kolęda…"

  • Wyróżnienie - Maja Pietrzyk, kl. III b, ucz. p. Renaty Bartnik

  Turniej Szachowy: „Szachy dla wszystkich – poznajemy Krzemionki”
  Kategoria: dzieci do lat 8

  • III miejsce - Bartosz Pietruszka, kl. II d

  Turniej Szachowy: „Diecezjalne Dni Kultury Chrześcijańskiej”
  Kategoria: dzieci do lat 8

  • II miejsce - Bartosz Pietruszki, kl. II d

  Turniej Szachowy: „Mikołajki z Hetmanem”
  Kategoria: dzieci do lat 8

  • III miejsce - Bartosz Pietruszki, kl. II d

   

  KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE, MIEJSKI

  Międzyszkolny konkurs plastyczny „Moją ulubioną postacią z bajki jest…”

  • II miejsce – Aleksandra Kierysz, kl. II b, ucz. p. Ilony Kucharskiej
  • Wyróżnienie – Miłosz Ziółek, kl. I a, ucz. p. Wandy Ostatek
  • Wyróżnienie – Franciszek Zięba, kl. III b, ucz. p. Renaty Bartnik

   

  KONKURSY SZKOLNE

  Ekspert tabliczki mnożenia
  Klasa III a

  • Mistrz - Adam Chyzicki, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • Wicemistrz - Jakub Sejdzinski, ucz. p. Joanny Zagozdon

  Klasa III b

  • Mistrz - Magdalena Wasek, ucz. p. Renaty Bartnik
  • Wicemistrz - Hanna Spurek, ucz. p. Renaty Bartnik

  Klasa III c

  • Mistrz - Amelia Krzeczkowska, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  • Wicemistrz - Maciej Starachowski, ucz. p. Pauliny Jankowskiej

  Klasa III d

  • Mistrz - Dawid Baran, ucz. p. Anny Wesołowskiej
  • Wicemistrz - Wiktor Czarnecki, ucz. p. Anny Wesołowskiej

  Szkolny konkurs plastyczny „Moją ulubioną postacią z bajki jest…”

  Klasy I

  • I miejsce – Miłosz Ziółek, kl. I a, ucz. p. Wandy Ostatek
  • II miejsce – Blanka Lach, kl. I a, ucz. p. Wandy Ostatek
  • III miejsce – Oliwia Perchel, kl. I b, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • Wyróżnienie – Antoni Grabski, kl. I a, ucz. p. Wandy Ostatek

  Klasy II

  • I miejsce – Aleksandra Kierysz, kl. II b, ucz. p. Ilony Kucharskiej
  • II miejsce – Julia Celińska, kl. II b, ucz. p. Ilony Kucharskiej
  • III miejsce – Liliana Pypeć, kl. II b, ucz. p. Ilony Kucharskiej
  • Wyróżnienie – Julia Kajda, kl. II e, ucz. p. Marty Ćwik

  Klasy III

  • I miejsce – Franciszek Zięba, kl. III b, ucz. p. Renaty Bartnik
  • II miejsce – Anna Michalczyk, kl. III a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • III miejsce – Martyna Czajkowska, kl. III d, ucz. p. Anny Wesołowskiej
  • Wyróżnienie – Amelia Krzeczkowska, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej

  Szkolny konkurs plastyczny „Święci oczami dzieci”
  Klasy I

  • I miejsce - Maja Gutorska, kl. I b, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • I miejsce - Oliwier Borek, kl. I c, ucz. p. Iwony Stańczak
  • II miejsce - Miłosz Ziółek, kl. I a, ucz. p. Wandy Ostatek
  • II miejsce - Lena Rudnicka, kl. I d, ucz. p. Magdaleny Soboń
  • III miejsce – Jakub Gronkiewicz, kl. I e, ucz. p. Jolanty Chobot

  Klasy II

  • I miejsce – Nikola Haba kl. II c, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • I miejsce – Liliana Pypeć kl. II b, ucz. p. Ilony Kucharskiej
  • II miejsce – Vanessa Kustra, kl. II e, ucz. p. Marty Ćwik
  • II miejsce – Alicja Gębska, kl. II a, ucz. p. Joanny Zybury
  • III miejsce - Wiktoria Gawlik, kl. II d, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej

  Klasy III

  • I miejsce – Anna Michalczyk, kl. III a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • II miejsce – Maja Pietrzyk, kl. III b, ucz. p. Renaty Bartnik
  • II miejsce – Aleksander Nalewajek, kl. III d, ucz. p. Anny Wesołowskiej
  • III miejsce – Gabriela Kądziela, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej

  Szkolny konkurs plastyczny "Znam swoje prawa i obowiązki"

  • I miejsce - Amelia Krzeczkowska, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  • II miejsce - Gabriela Kądziela, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  • II miejsce - Wiktoria Mikos, kl. II c, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • III miejsce - Maja Dymanowska, kl. III a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • III miejsce - Kamil Drzazga, kl. III a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • Wyróżnienie - Maja Małkowska, kl. II a, ucz. p. Joanny Zybury
  • Wyróżnienie - Jakub Sejdziński, kl. III a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • Wyróżnienie - Anna Kozieł, kl. III a, ucz. p. Joanny Zagozdon

  Szkolny konkurs "Yes I can " - etap I
  Klasa I a

  • I miejsce - Amelia Szewczyk, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Jakub Krawczyk, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Antoni Nowak, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa I b

  • I miejsce - Mikołaj Kieloch, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Dawid Kozieł, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Dawid Józefowicz, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa I c

  • I miejsce - Zuzanna Jarek, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Gabriela Rogowska, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Oliwier Borek, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa I d

  • I miejsce - Lena Rudnicka, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Franciszek Dziadowicz, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Tymon Machowski, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa I e

  • I miejsce - Maja Rosiek, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Paula Jurczyk, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Marta Gronkiewicz, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa II a

  • I miejsce - Ignacy Kądziela, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Dawid Kłos, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Blanka Pietrasik, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa II b

  • I miejsce - Antoni Gołąb, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Wiktoria Lis, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Franciszek Śliwiński, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa II c

  • I miejsce - Maja Małkowska, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Tomasz Zieliński, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Nikola Haba, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa II d

  • I miejsce - Kacper Zagórny, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Klaudia Stachowicz, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Amelia Pucułek, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa II e

  • I miejsce - Oskar Praga, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce - Szymon Nowakowski, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce - Livia Lampredi, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Klasa III a

  • I miejsce - Wiktoria Barańska, ucz. p. Alicja Musiał
  • II miejsce - Adam Chyzicki, ucz. p. Alicja Musiał
  • III miejsce - Anna Kotowska, ucz. p. Alicja Musiał

  Klasa III b

  • I miejsce - Olivier Marcjan, ucz. p. Alicja Musiał
  • II miejsce - Maja Pietrzyk, ucz. p. Alicja Musiał
  • III miejsce - Franciszek Zięba, ucz. p. Alicja Musiał

  Klasa III c

  • I miejsce - Amelia Krzeczkowska, ucz. p. Doroty Barańskiej-Balin
  • II miejsce - Alicja Płucisz, ucz. p. Doroty Barańskiej-Balin
  • III miejsce - Blanka Tofil, ucz. p. Doroty Barańskiej-Balin

  Klasa III d

  • I miejsce - Hubert Oroń, ucz. p. Edyty Walas
  • II miejsce - Amelia Balmas, ucz. p. Edyty Walas
  • III miejsce - Natalia Nadratowska, ucz. p. Edyty Walas

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...